gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI KREDİSİ BORCU OLANLARA İCRA HACİZ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği tekrarında ise tamamı öncelik kazanacak, bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilecektir. Uygulamaya 06.02.2011 tarihinden itibaren başlanıyor.

06 Şubat 2011 Pazar 00:27
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Borcu Olanlara İcra Haciz


6 Şubat 2011 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27838
YÖNETMELİK
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden:
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KATKI
KREDİSİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
             MADDE 1 17/12/1997 tarihli ve 23203 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Katkı Kredisi Yönetmeliğinin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
             Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Mal Sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.
             MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
             MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET