gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞI HİZMETLERİNİ DOLAR ÜZERİNDEN BORÇLANANLARA ÖDEME KOLAYLIĞI

SGK'dan 08/05/2008 tarihinden önce dolar üzerinden yurtdışı borçlananlara ödeme kolaylığı getirildi. Konuya ilişkin GENELGE (2014/19) yayınlandı.

04 Ağustos 2014 Pazartesi 06:39
YURTDIŞI HİZMETLERİNİ DOLAR ÜZERİNDEN BORÇLANANLARA ÖDEME KOLAYLIĞI

 

SGK'dan 08/05/2008 tarihinden önce dolar üzerinden yurtdışı borçlananlara ödeme kolaylığı getirildi. Konuya ilişkin GENELGE (2014/19) yayınlandı. İlgili Genelgede;

 

3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan TürkVatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri BakımındanDeğerlendirilmesi Hakkında Kanunun mülga 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “isteksahipleri, tahakkuk ettirilen döviz borçlarını T.C. Merkez Bankasına veyayetkili bankalara satmak, karşılığı Türk Parasının borçlanma işlemini yürütensosyal güvenlik kuruluşuna intikali hususunda bankaya talimat vermek, dövizalım bordrosunun bir nüshasını sosyal güvenlik kuruluşuna ibraz etmek suretiylemükellefiyetlerini yerine getirmiş olurlar.” hükmü yer almakta idi.

 

08/05/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754sayılı Kanunun 79 uncu maddesi ile 3201 sayılı Kanunda yer alan döviz ibareleriile döviz satma ve döviz alım bordrosunun sosyal güvenlik kuruluşuna ibrazedilmesini öngören Kanunun 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Uygulamada karışıklığa meydan vermemek için, 08/05/2008tarihinden önce yurtdışı borçlanması için müracaat edenlerin tahakkuk ettirilenborçlarına ilişkin dövizi T.C. Merkez Bankasına veya yetkili bankalarasatmaları ve döviz alım bordrosunu Kuruma ibraz etmeleri zorunluluğu devam ettirilmiştir.

 

02/05/2014 tarihi itibariyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GenelSağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendikapsamında yurtdışı borçlanması yapanların ödeme işlemlerinde de onlinetahsilata geçilmesi sebebiyle bankalarla yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi için08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan, borç tahakkukuyapılmış ancak borcunu henüz ödememiş olanlar ile borç tahakkuku yapılacakolanların döviz bozdurma ve döviz alım bordrosunu ibraz etme zorunluluğununkaldırılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

 

08/05/2008 tarihinden önce borçlanma talebinde bulunanlardan henüz borçtebligatı gönderilmeyenlere borçları ABD Doları olarak bildirilmeye devamedilecek ancak ABD Doları olarak bildirilen borçlar, döviz bozdurulmadandoğrudan ödeme tarihindeki Merkez Bankası ABD Doları alış kuru karşılığı TürkLirası olarak ödenecektir.

 

Örnek: 25/06/2006 tarihinde 01/01/1996-31/12/2005 süresi için tahakkuk eden3600 x 3,5 = 12600 ABD Doları borçlanmatutarını 07/07/2014 tarihinde ödemek isteyen talep sahibi, döviz bozdurmadan borcunubu tarihteki Merkez Bankası ABD Doları alış kuru olan 2,1316 TL üzerinden 12600x 2,1316 = 26858,16 TL’yi ödeyerek yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır.

 

Bu itibarla 08/06/2011 tarihli ve 2011/48 sayılı Genelgenin “Ortak veDiğer İşlemler” başlıklı dördüncü bölümünün “5. Kazanılmış haklar” maddesinindördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 08/05/2008 tarihinden önceborçlanma talebine istinaden ABD Doları

 

olarak bildirilen borcunu döviz satarak karşılığı Türk Lirası Kurumhesaplarına geçenlerin işlemleri yürürlükten kaldırılan bu maddede belirtilenusullere göre sonuçlandırılacaktır.

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET