gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YURTDIŞINDAKİ EMNİYET PERSONELİNE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Yönetmelik değişikliği ile yurtdışı teşkilatlarında 1 yıldan fazla kalan personeli çağıracak düzenlemeye gidildi. Daha önceden görevlendirme süresi 3 yıldı.

19 Eylül 2014 Cuma 10:04
YURTDIŞINDAKİ EMNİYET PERSONELİNE DÖNÜŞ YOLU AÇILDI

BİR YILDAN FAZLA YURTDIŞINDA GÖREVLİ EMNİYET PERSONELİ DÖNÜYOR

19 Eylül 2014  tarihli Resmî Gazete ile EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE değişiklik yapıldı. 


Değişiklikle yurtdışı teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ataşe Yardımcılarının görev süreleri bir yıldır (önceden 3 yıl). Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile iki kez birer yıl uzatılabilir. Ancak, bu personel görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yurtdışı sürekli görevde bulunanlardan görev süresi bir yılı aşanlar, yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.”


Yönetmelik değişikliğinde;


MADDE 1 – 21/6/2008 tarihli ve 26913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 12 – (1) Yurtdışı Teşkilatında görevlendirilecek Emniyet Müşaviri, Emniyet Ataşesi ile Emniyet Ataşe Yardımcılarının görev süreleri bir yıldır. Bu süre İçişleri Bakanının onayı ile iki kez birer yıl uzatılabilir. Ancak, bu personel görevlendirme süresi dolmadan görevlendirme usulü ile geri çekilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yurtdışı sürekli görevde bulunanlardan görev süresi bir yılı aşanlar, yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.Kamudan Haberler

Desteğiniz reklamınız olsun

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET