gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012 ÖSYS TERCİHİNDE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI

2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

17 Temmuz 2012 Salı 22:26

 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Tercih Süresi : 23 Temmuz - 3 Ağustos 2012
Yeni Şifre Edinme Ücreti : 2,00 TL
2012-2013 Öğretim Yılı Yükseköğretim Programlarına Kayıt Tarihleri: 3-7 Eylül 2012

I Ç I N D E K I L E R

1. YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINA ÖĞRENCI YERLEŞTIRME ILE ILGILI GENEL BILGILER --------------------------------------- 1

1.1. Merkezî Yerleştirme Için Tercih Işlemi Nasıl Yapılacaktır? ---------------------------------------------------------------------------------------- 1

1.2. Adaylar Yükseköğretim Programlarına Nasıl Yerleştirilecektir? -------------------------------------------------------------------------------- 1

1.3. Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Nasıl Hesaplanacaktır? ----------------------------------------------------------------------------------------- 3

1.4. 2012-Yerleştirme Puanları Hesaplanırken Adayların OBP'lerinin Çarpılacağı Katsayılar Nelerdir? ------------------------------------ 3

1.5. 2011-ÖSYS'de Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Adayların OBP'leri Hangi Katsayılarla Çarpılacaktır? --------------- 3

1.6. 2012-ÖSYS'de Bir Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Adayların, 2013-ÖSYS'de OBP'leri Hangi Katsayılarla Çarpılacaktır? ------ 4

1.7. Merkezî Yerleştirme Yapılacak Yükseköğretim Programlarının Kontenjan ve Koşulları Nelerdir? ----------------------------------- 4

1.8. Tercihler Ile Ilgili Koşullar Nelerdir? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2. TERCIH FORMU ILE ILGILI BILGILER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1. Tercih Formu Nasıl Doldurulacaktır? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1.1.Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar ----------------------------------------------------------- 7

2.1.2.Özürlü Adayların Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar ----------------------------------------------------------- 8

3. 2012-ÖSYS'DE YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINA YERLEŞTIRME IŞLEMLERI NASIL YAPILACAKTIR? --------------------- 8

3.1. Merkezî Genel Yerleştirme Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır? ---------------------------------------------------------------------------------- 8

3.2. Merkezî Yerleştirme Işleminde Eşit Puan Alan Adaylara Nasıl Bir Işlem Yapılır? ----------------------------------------------------------- 8

3.3. TÜBITAK Yarışmalarında Başarılı Olanlar ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9

3.4. Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

3.5. Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? ---------------------------------------------------------------------------------- 11

4. YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINA KAYIT IŞLEMLERI NASIL YAPILACAKTIR? -------------------------------------------------- 11

4.1. Kayıt Için Gerekli Belgeler ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

4.2. Kayıtla Ilgili Önemli Notlar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11

4.3. ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanıldığı Bildirilen Yükseköğretim Programlarına Hangi Durumlarda Kayıt Yaptırılamaz? ------ 12

4.4. ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurumlarındaki Kayıt Işlemleri ve Bu Kurumlar Arasındaki Geçişlerle Ilişkisi Var mıdır? ------------ 12

5. ÖZEL YETENEK GEREKTIREN YÜKSEKÖĞRETIM PROGRAMLARINA ÖĞRENCI ALIMI NASIL OLACAKTIR? ------------------ 12

6. ÖSYM ILE YAZIŞMALAR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

Çizim 1. Tercih Bildirimi Için Seçenekler ve Yapılacak Işlemler ------------------------------------------------------------------------------ 2

Çizim 2. Adayların Hangi Tablolardan Tercih Yapabileceklerine Ilişkin Gruplandırma ---------------------------------------------- 5

Tablo 1A Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek Için En Az Kaç Puan Almak Gerekir? --------------------------------- 9

Tablo 1B YGS ve LYS Puan Türleri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 Ile Ilgili Açıklamalar --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

Tablo 3A Merkezî Yerleştirme Ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları ---------------------------------------- 17

Tablo 3B YGS Sonucuna Göre Merkezî Yerleştirme Ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları ------ 112

Tablo 4 Merkezî Yerleştirme Ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ------------------------------------------- 116

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları ---------------------------- 222

Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları ---------------------------------- 266

Tablo 5'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları ---------------------------------------------------------- 272

Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları ------------------------------ 274

Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları Ile Aynı Alanlardaki Lisans Programları -------------- 275

Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programları ------------------------------------------------------------------------------------------------- 278

Tablo 6B.3 Sanat ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları ------------------------------------------------------------------------------------- 281

Tablo 6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programları ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 282

Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları ----- 284

Tablo 7 Okul Türleri ve Kodları -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 293

Tablo 8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları -------------------------------------------------------------------------------------- 295

MILLI EĞITIM BAKANLIĞINDAN DUYURU

T.C. YÜKSEKÖĞRETIM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

ANADOLU ÜNIVERSITESI BATI AVRUPA AÇIK ÖĞRETIM PROGRAMLARI

YÜKSEK ÖĞRENIM KREDI VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

POLIS AKADEMISI GÜVENLIK BILIMLERI FAKÜLTESI 2012 YILI BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAV BILGILERI

2011-2012 ÖĞRETIM YILINDA ÖRGÜN ÖĞRETIM ÖĞRENCILERININ ÖDEDIKLERI KATKI PAYLARI VE

IKINCI ÖĞRETIM ÖĞRENCILERININ ÖDEDIKLERI ÖĞRENIM ÜCRETLERI

ÜNIVERSITELERIN INTERNET ADRESLERI / GENEL AMAÇLI DILEKÇE ÖRNEĞI

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET