gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 ARALIK İŞYERİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAV BAŞVURULARI ALINIYOR

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Aralık Dönemi Başvuruları alınıyor. 2014-İSG Aralık Dönemi Sınavı, 27 Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 3-12 Kasım 2014 tarihleri arasında ÖSYM'ye yapılacaktır.

03 Kasım 2014 Pazartesi 05:23
2014 ARALIK İŞYERİ HEKİM VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN SINAV BAŞVURULARI ALINIYOR

2014 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Aralık Dönemi Başvuruları alınıyor. 2014-İSG Aralık Dönemi Sınavı, 27 Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır. Sınava başvurular, 3-12 Kasım 2014 tarihleri arasında yapılacaktır. 


SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

 

 

2014-İSG MayısDönemi Sınavı 24 Mayıs 2014 tarihinde,Aralık Dönemi Sınavı ise 27 Aralık 2014

tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa,Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya,Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır.ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

Sınav,saat 09.30'da başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Sınav, 4 ayrı sertifika alanında yapılacaktır:

a.    İş Yeri Hekimliği

b.    C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

c.     B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

d.    A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

Sınava başvuru hakkı bulunan adaylar Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Genel Müdürlük sınava girecek adayların başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir. Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava katılmasını uygun gördüğü adayların TC Kimlik Numaralarını, sınava gireceği sertifika alanını ÖSYM'ye bildirecektir. ÖSYM, bu verilerdeki eksiklik veya hatalardan sorumlu olmayacaktır.

Genel Müdürlük tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM'ye bildirilen adaylar, sınav ücretini yatırarak, başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini belirtilen banka, merkez ve şubelerine yatırmayan, kendi kusuru ile olmasa dahi hatalı veya eksik yatıran adayların başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılacak, bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM'nin bir sorumluluğu olmayacaktır.

2014 yılı Mayıs Dönemi Sınavına başvurular 3-11 Nisan 2014 tarihleri arasında, 2014 yılı Aralık Dönemi Sınavına başvurular ise 3-12 Kasım 2014 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde hiç kayıdı bulunmayan adaylar ile ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*)bulunmayan adaylar,başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM'nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerlibir fotoğrafı (*) bulunan adaylar,başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

Sınav ücretini yatıran adaylar,ÖSYM'nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. Adayların başvuru merkezine giderken doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundadır.


Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.).

Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar başvurumerkezine Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.

Başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin internet adresinden duyurulur.

Adaylar sınav ücretini yatırdıktansonra başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını başvuru merkezlerinden veya ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamlayarak Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin dökümünü edinmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle korumalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Sınav ücretini yatıran ve başvurusunu yapan her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.

Adaylar sınava, sınavın yapıldığı hafta içerisinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı veya /süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabuledilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabuledilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (T.C. Kimlik Numarası, elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı halde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

 

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edine bileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM'nin İnternet sayfasında yayımlanan "Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri" duyurusu ile bu tedbirlere yönelik çıkarılan 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav


Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.

Sınavda adaylara, 4 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 60 soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 4 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.

Testte tüm eğitim konularından soruyer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem"teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında değerlendirilebilecektir.

a- İş Yeri Hekimliği Testi b- C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi c- B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi d- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı

 

İşyeri hekimliği grubuna sorulacak konular ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

 

NO

KONU

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

Temel Hukuk İş Hukuku

5

2

Genel İSG Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü

Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Çalışma Ortamı Gözetimi Korunma Politikaları İş Kazaları

İş Sağlığında Güncel Konular Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları İş Sağlığı Etiği Büyük Endüstriyel Kazalar

15

3

Mevzuat

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Fiziksel Risk Etmenleri (Gürültü ve Titreşim Yönetmelikleri) Kimyasal Risk Etmenleri (Kanserojen ve Kimyasallar Yönetmelikleri) Biyolojik Risk Etmenleri (Biyolojik etkenler Yönetmeliği)

30

4

Sağlık

İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme

Psikososyal Risk Etmenleri

İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi

Meslek Hastalıklarına Giriş

İşle İlgili Hastalıklar

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıkları

Mesleki Kalp-Damar Sistemi Hastalıkları

Mesleki Cilt Hastalıkları

Mesleki Sinir Sistemi Hastalıkları

Mesleki Genitoüriner Sistem Hastalıkları

Mesleki Bulaşıcı Hastalıklar

Mesleki Kanserler

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Mesleki İşitme Kayıpları

Toksikoloji

Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Çalışma Yaşamı ve Beslenme

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim İş Sağlığında Epidemiyolojik Yaklaşım İşyeri Sağlık Kayıtlarının Değerlendirilmesi

35

5

Teknik

Fiziksel Risk Etmenleri Kimyasal Risk Etmenleri Biyolojik Risk Etmenleri İş Hijyeni Ergonomi

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Ortamlar

15


A, B ve C sınıfı iş güvenliğiuzmanlığı grubuna sorulacak konular ile soruyüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

 

NO

KONU

YÜZDE (%) ORANI

1

Hukuk

Temel Hukuk İş Hukuku

5

2

Genel İSG Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü Türkiye'de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Çalışma Ortamı Gözetimi Korunma Politikaları İş Kazaları

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması Çalışma Hayatında Etik

15

3

Mevzuat

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi İşyeri Bina Eklentileri

Fiziksel Risk Etmenleri (Gürültü ve Titreşim Yönetmelikleri)

Kimyasal Risk Etmenleri (Kanserojen ve Kimyasallar Yönetmelikleri)

Biyolojik Risk Etmenleri (Biyolojik etkenler Yönetmeliği)

Acil Durum Planları

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

30

4

Sağlık

Psikososyal Risk Etmenleri

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

10

5

Teknik

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonomi

Bakım-Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Hijyeni

Yangın

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

40

 

Sınavda uygulanacak soruların telifhakları ÖSYM'ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasınakarar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kurumaverilmez. Sorular, basılı ya da İnternetortamında yayınlanmayacaktır. ÖSYM'ninyazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmınınkopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı,5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollarabaşvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

Adaylar testteki sorularıncevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarınaişaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak vebilgisayar ortamında değerlendirilecektir.


Değerlendirme sırasında yalnızdoğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkatealınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel birnedenle ÖSYM tarafından "geçersiz" sayıldığı takdirde bu soru, ilgilitestte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabuledilecektir. Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmaküzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayısı ham puanıolacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanlarıhesaplanacaktır:

100

Puan — Adayın Ham Puanı x--------------------------------------

Testteki Toplam Soru Sayısı

 

Adayların sınavda başarılısayılabilmeleri için 70 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir. Sınavsonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıcasınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. KimlikNumaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisindedoğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternetsayfasında ilân edilen sonuçbilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınav sonucunun incelenmesiniisteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasındanitibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYMtarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösterendekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığınınincelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 işgünü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve herbir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarınıgösteren dekont ile birlikte ÖSYM'nin İnternetsayfasında yer alan "AdaylarTarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri" konuluduyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğinikullanarak ÖSYM'ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi6028011-5229 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 390001002533060280115229)yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılanitirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılanitirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işlemealınmayacak ve cevaplanmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydınagiriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardanalınacak ücretler, ÖSYM'nin İnternet sayfasından adaylaraduyurulmaktadır. ÖSYM, aday dilekçelerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veyaadayların dilekçelerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresindencevaplayabilecektir.

 

ÖSYM'de bulunan her türlü sınavevrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, adaydâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, "AdaylarTarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri"konulu duyuru doğrultusunda adaylar,sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizdeinceleyebileceklerdir.

 

Sınava girecek adaylar ÖSYMsistemine başvuru tarihlerinde, Akbank, Denizbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası,Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternetbankacılığıyla, T. Halk Bankası ve T.C.Ziraat Bankasının ATM ve İnternet bankacılığıaracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücretini yatıracaklardır. Sınav ücretiÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Bankaişlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Genel Müdürlük sorumluolmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle kontrol edilmelidir.Adaylar ÖSYM'ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretiniyatırmış olmalıdır. 2014 yılında sınav

ücreti 120,00 TL olacaktır.

Yapılan başvurular ve yatırılansınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez.

 

Sınava başvuran adaylar, sınavlailgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alandüzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114sayılı Kanun'a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın,başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM'nin İnternet sayfasında yapılır. İnternetsayfasındaki duyurular adaylara tebliğhükmündedir.

 

Başvuru merkezleri ve bankalartarafından ÖSYM'ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem içinadaylardan ücret talep edilmez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen


veya giremeyen, sınava alınmayanveya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersizsayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem içinbirden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleriücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adayaaittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadecebaşvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.


K:ÖSYM

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET