gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2014 POLİS AKADEMİSİ SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2014 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2014-PMYO), 29 Haziran 2014 Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sınava ilişkin temel bilgiler aşağıdadır.

09 Haziran 2014 Pazartesi 22:11
2014 POLİS AKADEMİSİ SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2014 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2014-PMYO) 
SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 
 
2014 Polis Akademisi Polis Meslek Yüksekokulları Öğrenci Adaylığı Sınavı (2014-PMYO), 29 Haziran 2014 
Pazar günü Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, 
Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. 
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav 
merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal 
edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle 
durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih 
ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az 
olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular 
alındıktan sonra karar verilir. 
Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 90 dakika sürecektir. 
Polis Akademisi, mülakat sınavını başararak yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların T.C. kimlik numarası, 
ad ve soyadı bilgilerini elektronik ortamda ÖSYM’ye bildirilecektir Bu listede T.C. kimlik numarası bulunmayanların 
sınava başvuru yapması sistem tarafından engellenecektir. 
Sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları gereken belge ve 
eşyalar (26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav 
Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik kapsamında), uygulanacak test konuları ve ağırlıkları ile ilgili bilgi ve 
değerlendirme yöntemi, aday İnternet erişim şifresinin edinilmesi, itirazlara ilişkin açıklamalar ve yatırılan ücretin 
iade edilmeyeceğine ilişkin konular iş bu protokol içeriğine bağlı olarak Polis Akademisi tarafından sınava başvuru 
için verilecek duyuru metninde yer alacaktır. 
Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ais.osym.gov.tr internet 
adresinden 4-9 Haziran 2014 tarihleri arasında başvurularını yapacaklardır. Sınav merkezi tercihi ÖSYM 
tarafından başvuruda alınacaktır. 
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde bir kayıdı bulunmayan adaylar ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde 
geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. 
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak 
İnternet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri 
ile) veya diledikleri bir ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz, elden 
yapılmak istenen başvurular kabul edilmez. 
Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru 
tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya 
ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. Adayların başvurularını yaparken, 
doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında 
bulundurmaları zorunludur. 
Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru 
Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme girildikten sonra 
başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk 
adaya aittir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru 
yapan adayların başvurularının tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka 
görmeleri ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında 
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir. 
Mülakat sınavını başararak yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar dışındaki adaylardan sınav ücretini 
yatırarak başvuru yapanların başvuru bilgileri dikkate alınmayacak (Polis Akademisi tarafından verilecek mülakat 
bilgileri dahilinde) ve bu adaylar için sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir. 
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla 
başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz 
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf 
güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır. 
Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden 
yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra 
başvurularını başvuru merkezlerinden veya ais.osym.gov.tr internet adresinden tamamlayarak Aday Başvuru Kayıt 
Bilgilerinin dökümünü edinmeli ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle korumalıdır. Sınava 
başvuru işlemi tamamladıktan sonra adaylar başvuru bilgilerini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr İnternet adresinden  
  
başvuru süresi içinde mutlaka kontrol etmelidir. Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu 
geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı 
sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden 
fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. 
 
Sınava başvuru yapan adaylar için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav 
tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. 
Adaylar sınava, sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden 
T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli 
pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden 
er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), 
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. 
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler 
olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. 
Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya 
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş 
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri 
yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin 
kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz 
sayılacaktır. 
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı/süresi 
geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi 
ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır. 
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından 
temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik 
Tedbirleri”ne ve sınavda adayların uyması gereken kurallar, yanlarında bulundurmaları ve bulundurmamaları 
gereken belge ve eşyaların belirtildiği, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adayların 
ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav 
bina/salonları ÖSYM tarafından güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. 
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi uygulanacaktır. Test, beş 
seçenekli çoktan seçmeli 80 sorudan oluşacaktır. Testteki konular ve ağırlıkları aşağıda belirtildiği şekilde 
olacaktır: 
Genel Yetenek: Türkçe (%30), Matematik (%30) 
Genel Kültür: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%5), Türk ve Dünya Tarihi (%5), Türkiye ve Dünya 
Coğrafyası (%10), Temel Yurttaşlık Bilgisi (%5), Güncel ve Kültürel Konular (%5), Sosyoloji (%5), Psikoloji 
(%5) 
Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 
yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da İnternet ortamında 
yayınlanmayacaktır. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının 
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. 
Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. 
Sınava giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar. 
Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları 
ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. 
Değerlendirmede doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 
dörtte biri çıkarılarak adayın almış olduğu ham puan bulunacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya 
bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm 
adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. 
Başarı puanı tespit edilirken; ham puan 100/80 ile çarpılacak ve böylece yüz (100) tam puan üzerinden Başarı 
Puanı hesaplanacaktır. Puan hesaplanırken aşağıdaki formül kullanılacaktır: 
 
 
Başarı sırası belirlenirken; başarı puanlarının eşit olması durumunda yıl, ay, gün olarak yaşı küçük olan adaya 
öncelik verilecektir.  
 
 Yazılı sınav sonuçları; ÖSYM’nin İnternet sitesinde açıklanacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi 
gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. 
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda 
açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından 
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini 
kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise, sınav tarihinden itibaren 3 iş günü 
içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası 
Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) gerekli ücreti 
yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire 
Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, 
sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra 
yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı 
olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi 
esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya 
adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir. 
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap 
kâğıtları 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi 
kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından 
Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru 
kitapçığı ve cevap kâğıdını Merkezimizde inceleyebilirler. 
Mülakat sınavını başararak yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınav ücreti olarak 4-9 Haziran 2014 
tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankasının 
tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla, T.C. Ziraat Bankasının ATM ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve 
PTT İş Yerlerinden ÖSYM adına 50,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan 
“ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Banka işlemlerinden kaynaklanabilecek 
hatalardan ÖSYM ve Polis Akademisi Başkanlığı sorumlu olmayacağından, dekont bilgileri aday tarafından dikkatle 
kontrol edilmelidir. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır. Mülakat 
sınavını başaramadığı hâlde yazılı sınav ücretini yatıran adaylar ile mülakat sınavını başarıp yazılı sınav ücretini 
yatırdığı hâlde başvurusunu yapmayan, sınava girmeyen veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların 
yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Başvuru süresi içinde sınav ücretini yatırmayan ve/veya başvurusunu 
tamamlamayan adaylar yazılı sınava alınmayacaklardır. 
 
Sınav ücretini yatıran ancak, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvurularını yapmayan 
adayların, sınav başvuruları tamamlanmamış olacağından bu adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek, bu 
adaylar sınava alınmayacaktır. 
Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları 
gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır. 
 
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen 
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında 
meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması 
zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı 
hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları 
kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa 
herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. kullanılmaz. 
 
Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş 
sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü 
açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. 
İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. 

K: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/PMYO/2014PMYOGENELBiLGiLERson02062014.pdf

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET