gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

AHİLİK, TÜRKLERİN TARİHTEN GELEN, EN ÖNEMLİ, SOSYAL VE EKONOMİK YAPILARINDAN BİRİDİR

Ahilik Haftası 11-17 Ekim Ahilik Kültürü Haftası tüm Ülkede kutlandı. Eskişehir Valisi Mehmet Kılıçlar'ın kutlama yazısını alıyoruz.19.10.2010

19 Ekim 2010 Salı 12:09
Ahilik, Türklerin tarihten gelen, en önemli, sosyal ve ekonomik yapılarından biridir

Ahilik kültürünün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve değerlendirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "Ahilik Haftası Kutlamalarının Usul ve Esasları'na ait 13 Ağustos 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan '"Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği" uyarınca, her yıl Ekim ayının ikinci pazartesi günü başlar ve 7 gün sürer.

Bilindiği üzere Ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Ahiliğin eğitimcilere ışık tutacak önemli özellikleri vardır. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur, müşterek değerlerin korunması ile Ahilik anlayışı içerisinde bu değerlere saygı göstermeleridir. Ahiler yeniliğe açık insanlar olup, halka sanat, meslek ve genel bilgiler öğretmek için var güçleriyle çalışmışlardır.

Ahilik sisteminde, işyerinde çalışanlar ile çalıştıranlar arasında pek fark olmadığı gibi, aralarında baba oğul ilişkileri vardır. İşyeri aynı zamanda sanatın ve ahlakın öğretildiği bir okuldur. Ahilik sivil toplum kuruluşlarının en eski bir modelidir. Türklerin Anadolu'da bin yıldan beri varlıklarını sürdürmelerindeki sır. Ahilik anlayışı içinde bu değerlere saygı göstermeleridir. Ülkemizde kurumsallaşan sosyal hizmet kurumları. Ahilik sisteminden günümüze yansıyan kuruluşlardır.

Günümüzde yükselen müşterek değerlerin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batı'ya aktaran birikim de, Ahilik kültürüdür.

"Ahi" kelime anlamı olarak "kardeş, cömert, yiğit" manasına gelmektedir. Ahilik. Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle daha çok esnaf arasında gelişmiş olmakla birlikte, esnaf dışından da çeşitli meslek erbabını bünyesinde barındıran, Ahi Evran-ı Veli önderliğinde Anadolu'da, Anadolu dışında Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslara kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adıdır. Ahilik Anadolu'dan Orta Asya'ya uzanan bir büyük coğrafyada esnaf ve sanat erbabını kucaklayan bir yapı içinde, toplumun kültürel ve sosyal değerlerini güçlendiren birlik, beraberlik ve kardeşliğin adıdır.

Hem sosyal, hem de kültürel görev üstlenen dürüstlük, sevgi, dostluk, yardımlaşma, hoşgörü, bilgi ve dayanışmanın sanat ile birleşimi olan Ahilik anlayışı içindeki toplumumuz, yarınlara güvenle bakacak ve kendisini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik Kültürü Haftası'nı ve tüm esnaf ve sanatkarlarımızı kutluyor, başarı dileklerimle selam ve saygılarımı sunuyorum.Mehmet KILIÇLAR
Eskişehir Valisi
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET