gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ALO 147'DEN ÖĞRETMENLER TEDİRGİN

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderilen yazıda, bu uygulamanın suistimale açık olduğunu, soyut ve asılsız şikayetler sebebiyle öğretmenlerimizin mağduriyetine yol açabileceğini belirterek Genelge’nin iptalini talep etti.

25 Şubat 2012 Cumartesi 16:38

 Millî Eğilim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) "Alo 147" hattının 01 Mart 2012 tarihinden itibaren hizmete girecek.

Öğretmenler yeni devreye konulacak Alo 147'den Öğretmenler Tedirgin. Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderilen yazıda, bu uygulamanın suistimale açık olduğunu, soyut ve asılsız şikayetler sebebiyle öğretmenlerimizin mağduriyetine yol açabileceğini belirterek Genelge’nin iptalini talep etti.

MEB 16.02.2012 tarih ve 180 sayılı cevabi yazısında,  2012/02 sayılı Genelge gereği öğretmenlerimizin performanslarının değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı, Genelge’de; “…iletişim merkezinden gelecek taleplerin hızlı ve doğru bir şekilde cevaplandırma ve sonuçlandırma süreleri birimler bazında izlenecek, performans sonuçlarına göre personel ve amirleri, 657 sayılı Kanun’un 122. maddesine göre Bakanlığımızca değerlendirilecektir.” hükmünde kastedilen personelin öğretmenlerimiz olmadığı,  Sendikamızca iletilen kaygı ve olumsuzlukların gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alındığı, iletişim merkezinin asıl amacının vatandaş odaklı yönetimin kurulması olduğu, iletişim merkeziyle sunulan hizmetler için alternatif bir kanal oluşturulacağı, bilgilendirme, işlemleri yürütme, süreç sorgulama, işlem sonuçlarını bildirme ve kullanıcı desteği gibi hizmetlerin sunulacağı bildirilmiştir.

Sendika son yıllarda isimsiz ve asılsız ihbarlarla kamu çalışanları hakkında soruşturmalar açılmış ve çalışanlar baskıcı bir kontrol tehdidiyle huzursuz edildiğini ifade etti. Görünüşte kabul edilebilir gerekçelerle oluşturulan, Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) yani kamuoyunda yaygın bilinen adıyla Alo 147 ihbar hattı bu manada yeni sıkıntılara yol açmamalıdır. Her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı sendikamıza gönderdiği cevabi yazıda bu konuda bir açıklama getirmişse de daha önceki tecrübelerzden dolayı tedirginliği ortadan kalkmış değil. 
Alo 147'den Öğretmenler Tedirginliği asılsız ihbarlar nedeniyle açılacak soruşturmalardan. 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET