gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKAN DİNÇER ÖĞRETMEN SEÇİMİNDE KPSS YETERLİ DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in, Antalya'da düzenlenen Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı'nda Yaptıkları Konuşmada KPSS sistemini değerlendirdi.

22 Kasım 2011 Salı 00:26
Bakan Dinçer Öğretmen Seçiminde KPSS Yeterli Değil

 Öğretmen Atama Kaynakları, Seçme Süreci ve Yerleştirme ile ilgili başlıkta Bakan Dinçer;

Genel olarak Eğitim Fakülteleri, öğretmen yetiştiren tek yükseköğretim kurumu olmasına rağmen bugün çeşitli nedenlerle diğer fakültelerden de öğretmen alındığı bilinen bir gerçektir. Diğer fakülteler arasında eğitim fakülteleri, fen ve edebiyat fakülteleri, fen-edebiyat fakülteleri, ilahiyat fakülteleri, beden eğitimi -spor yüksekokulları, mesleki ve teknik eğitim fakülteleri, açık öğretim fakülteleri sayılabilir. Yakın bir gelecekte İletişim Fakülteleri ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve teknoloji fakülteleri de bu grubun içinde yer alabilir. Öğretmen yetiştirme uygulamalarındaki karmaşanın giderilmesi, AB öğretim programlarına uyumluluk ve eğitimin kalitesinin yükseltilmesi açılarından son derece önemlidir.

Öğretmenlerin KPSS sonucuna göre atanması da sorgulanması gereken bir diğer husustur. Biliyoruz ki farklı yükseköğretim programlarından mezun olan öğretmen adaylarının alan bilgisi ve becerisi ile öğretmenlik tutum ve değerlerine ilişkin yeterliliğini ölçmemektedir. Bu durum Öğretmen Yeterlikleri bakımından daha donanımlı olanların istihdamına engel olmakta ve dolayısıyla eğitim ve öğretimin kalitesini olumsuz etkileyebilmektedir.

Öğretmen adayının mesleğe atanmasında sadece KPSS puanının esas alınması, öğrencilerin mesleki yeterliliğini belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Bu olumsuzluğun giderilmesine yönelik burada yapılacak çalışmalar büyük bir öneme sahiptir.

Aynı zamanda öğretmen atama ve yer değiştirmelerinin ülke genelinde eğitim kalitesinin yükseltilmesine imkân sağlayan ve öğretmenin mutluluğunu gözeten bir anlayış temelinde yapılması için alınması gereken önlemleri de tartışmalıyız.

 Öğretmenlik mesleğinin özellikle sosyo-ekonomik açıdan cazip hale getirilmesi, öğretmen adaylarının tercihlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Bu bağlamda öğretmenlerin sayıca çok olmasını, mesleğin cazip hale getirilmesine engel olarak görmemekteyiz. Çünkü öğretmen sayısını ülkenin öğretmen ihtiyacı belirler. Öğretmenlerin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yeni düzenlemelerle karşılanması, bilimsel çalışmalara yönlendirilmeleri, iş birliğine yönelik çalışmaların kolaylaştırılması, bilimsel ve teknolojik yeniliklerin tanıtılması, bilgi okuryazarlığı becerilerinin artırılması ve yeterli mali kaynak ayrılması gibi önlemlerle mesleğin daha cazip hale getirilmesi için çalışmalarımız devam edecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET