gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BAKANLIKTAN ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ DESTEK

Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken öğrenci ve ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayni ve nakdi destekler sağlamaktadır.

21 Ağustos 2014 Perşembe 12:37
BAKANLIKTAN ÖĞRENCİLERE KARŞILIKSIZ DESTEK

Yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken öğrenci ve ailelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ayni ve nakdi destekler sağlamaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımlar verilirken korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlayacaklar öncelikli hedefte bulundurmaktadır. Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.

DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR:
1) Korunma kararlı   kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
2) Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
3) Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
4) Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,

NASIL YARARLANILIR:
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır.  Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek verilmesine karar verilen kişiler için sosyal ve ekonomik destek işlemleri başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
T.C. Kimlik Numarası beyanı,
Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda  da bulunabilir.

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK YÖNETMELEĞİ ÇERÇEVESİN VERİLECEK DESTEK MİKTARI:

2014 Ocak-Haziran Sosyal Yardım Tutarı
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK 365,74
İLKÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 548,61
ORTA ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 585,18
ORTA ÖĞRETİM SEVİYESİNDE OLUP OKULA DEVAM ETMEYEN ÇOCUK İÇİN 365,74
YÜKSEK ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 658,33
YETİŞKİNLER İÇİN 292,59

K: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET