gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALINACAK

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci seçim başvuru işlemleri başlıyor.

25 Şubat 2015 Çarşamba 08:23
BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ ALINACAK

Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan öğrenciler var ise ÖERGM tarafından verilecek listede bu durum belirtilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan ve raporun geçerliliğinden öğrenim gördüğü okul sorumlu olacaktır.
SINAV YERİ
BİLSEM'i olan 64 il ve ilçe merkezi SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Bilim ve Sanat Merkezine öğrenci seçim sınavı 22 Mart 2015, Pazar günü Saat: 10:00' da
yapılacaktır.
SINAV GİRİŞ BELGESİ
Adaylar, okul idaresi tarafından sınav giriş belgesini 13 Mart 2015- 20 Mart 2015 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr adresinden alabileceklerdir.
SINAVIN UYGULAMASI
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖERGM) BİLSEM öğrenci seçim sınavı İlkokul 2, 3 ve 4 'üncü sınıf öğrencilerine yönelik 64 il ve ilçe merkezinde sınav uygulama takviminde belirtilen tarihte pazar günü, saat 10.00'da yapılacaktır.
Öğrenciler sınava sadece öğrenim gördükleri okul müdürlükleri tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile gireceklerdir. Onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Uygulama için öğrencilerin optik okuyucu kodlayabilmeleri gerekmektedir. Öğretmenlerin bu konuda öğrencilerini bilgilendirmeleri gerekmektedir.
Sınava cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları; databank, diz üstü bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği olan cihazlar vb. teçhizat; fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazlar ile gelenler bina içine alınmayacaktır.
Sınav soru ve cevap anahtarı 24 Mart 2015 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Sınav   sonuç   bilgileri   http://www.meb.gov.tr   internet   adresinde   ÖERHGM tarafından yayımlanacaktır.

GRUP ADI

SORU SAYISI

SINAV MERKEZİ

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

KİTAPÇIK TÜRÜ

CEVAP SEÇENEK

SAYISI

2, 3 ve 4'üncü sınıflar

2'inci sınıf:30 3'üncü sınıf:40 4'üncü sınıf:50

64 il/ilçe merkezi

SAAT 10.00 2'inci sınıf: 60 dk. 3'üncü sınıf 75 dk. 4'üncü sınıf:90 dk.

A-B

4 (dört)

DEĞERLENDİRME
Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
Sınava giren öğrencilerin sonuç listesi hazırlanarak ÖERGM' ye teslim edilecektir. Her test için doğru cevap sayıları esas alınarak ham puanlar hesaplanacaktır. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecektir.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Hatalı sorular için yapılacak değerlendirme işlemi tüm öğrencilerin lehine doğru kabul edilecektir.
İLETİŞİM ve DUYURU
Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve iletişim için adaylar, MEB İletişim Merkezi "Alo 147" numaralı telefondan yararlanabilecektir.
SINAV İTİRAZLARI
Öğrenciler sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlandıktan sonra en geç 5 (beş) gün içerisinde; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların öğrencilere duyurulmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ÖERGM' ye yapacaklardır.
Öğrenciler itiraz başvurularını, Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilat Programı" aracılığıyla 20-TL (Yirmi TL KDV dâhil) itiraz ücretinin yatırıldığına dair alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar; ekinde banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacağı gibi faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar da dikkate alınmayacaktır.
Sınav sorularına ait olan itirazlar, ÖERGM tarafından cevaplandırılacaktır. Sınav uygulamalarına ait olanlar ise ÖDSGM tarafından cevaplanacaktır. ÖERGM itirazlarla ilgili sonuçları öğrencilere bildirecektir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET