gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

BÜYÜK TÜRKİYE EĞİTİMİNİN YOL HARİTASI ÇİZİLMELİDİR

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Yeniden Büyük Türkiye'yi kuracak ve yeryüzünün geleceğini barış, huzur, refah ve adaletten yana belirleyecek öncüler durumuna getiren eğitimin yol haritası çizmelidir" dedi. 03.11.2010

03 Kasım 2010 Çarşamba 16:38
Büyük Türkiye eğitiminin yol haritası çizilmelidir

 
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Eğitimde 2023 Vizyonu" gündemli 18. Milli Eğitim Şurası başladı. Kızılcahamam'da 800 kişinin katılımıyla başlayan Şurada basın açıklaması yapan Avcı, 21. yüzyılın Türkiye'sinde eğitimin halen okul sıraları ile sınırlı kalmaması ve şurada yalnızca 18 milyon öğrencinin değil, 75 milyon vatandaşı ilgilendiren öneme haiz konuların da tartışılması gerektiğini belirterek, "Şurada yaşam boyu nitelikli eğitim olanaklarını arttırmaya yönelik kararlar muhakkak alınmalıdır. Şurada 'Yeniden Büyük Türkiye'yi kuracak ve yeryüzünün geleceğini barış, huzur, refah ve adaletten yana belirleyecek öncüler durumuna getiren eğitim yol haritası çizmelidir" dedi.

Milli Eğitim Şurası'na karşı hiçbir kişinin ideolojik-politik karşıtlık sergileme hakkının bulunmadığını ve aksi takdirde böylesi bir tutumun ne öğretimle, ne pedagojiyle ne de eğitimcilikle bağdaştırılabileceğini kaydeden Avcı, "Bu nedenle Türkiye'yi, bütün yurttaşları özgür ve eşit olarak gören bilimsel, demokratik, kuşatıcı ve özgürlükçü bir Milli Eğitim Şurası gerçekleştirme sorumluluğumuz vardır. İnanıyorum ki, ortak akılla ve vatan sevgimizle, Türkiye'nin önemli bir birikimi olan bu değerli lıeyet. eğitim sistemimizin bütün -^meselelerini enine boyuna tartışacak ve en sağlıklı ve verimli çözüm önerilerini ortaya koyacaktır. Her şey tartışılmalı ve tartışıldığında da rahatsızlık duyulmamalıdır. Burada, önemli olan yeni ve bugüne kadar hiç söylenmemiş sözleri ifade etmek değil, aynı zamanda bu önerileri şura kararı haline getirebilmektir. Bu şurada ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine dair çok sayıda önemli konu tartışılacak ve karara bağlanacaktır. Milli eğitimin vizyonunu belirlemeye dönük en önemli kararları burada birlikte alacağız" dedi.

Avcı, DES olarak önerilerini ise şöyle sıraladı: "- En başta, AB uzmanlarından, tercüme odalarında hazırlanmış projelerden bağımsız, Enderun, Köy Enstitüleri, öğretmen okulları gibi çok zengin bir eğitim geleneği olan Türkiye özgür, bilimsel ve özgün bir eğitim sistemi inşa etmelidir. - Zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmalı, bunun için gerekli altyapı ' hazırlık çalışmaları hızlandırılmalıdır.
 
- Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların eğitimi ve istihdamı konusunda ulusal politikamız yoktur. Aksi takdirde üstün zekalı ve üstün yetenekli bireyleri kaybetmek, topraklarımızı kaybetmek kadar ciddi bir tehlikedir. - Engelli çocuklarımıza öz bakım becerilerinden tutun her türlü temel eğitimi veren özel eğitim öğretmenleri, birçok meslek grubuna tanındığı gibi yıpranma payı uygulamasına tabi tutulmalıdır. Eğitim ordusunun gizli kahramanları olan memur, hizmetli ve güvenlikçi açığı kapatılmalı ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

- Kamu çalışanları arasında en düşük gelir grubu içerisinde anılan öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının ücretleri bir devlet kuruluşu olan TÜİK'in açıkladığı yoksulluk oranlarının üzerine çıkarılmalıdır.

- Birçok kamu görevlisi grubuna verilen ikramiye, ek ödeme, yan ödeme, döner sermaye gibi ücretlendirme kalemi bulunmayan öğretmenlere her yıl 24 Kasım Öğretmenler Gününde bir maaş ikramiye verilmelidir. Aksi takdirde, günülük geçimde acze düşmüş ortalama bin 500 TL maaş alan bir öğretmenden nitelikli ve verimli eğitim hizmeti sunmasını beklemek ne kadar gerçekçidir.
 
- Adaletli ve nesnel ölçütlerle hazırlanmış atama, yer değiştirme, terfi ve görevde yükselme sistemi getirilmelidir. Göreve yeni başlayan bir öğretmen, bir genel müdür, bir milli eğitim müdürü olabilmenin objektif kriterlerini bilmelidir. - Kısıtlı bütçeleriyle yalnızca öğretmen evlerinde tatil yapabilen öğretmenlerin gerek yer bulma, gerekse fahiş fiyat ve düşük hizmet kalitesi anlamında öğretmen evlerinde yaşanan sorunlar derhal çözülmelidir. - İlköğretim müfettişliği "Eğitim Müfettişliği" adı altında Bakanlık merkez teşkilatına bağlanarak yeniden yapılandırılmalıdır.

- Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, yalnızca devlet tarafından yapılması yeni gelişmelere dönük açılımların kısırlaşma tehlikesini oluşturacaktır. Bu nedenle, özel okulculuk özendirilmeli ve önündeki engeller kaldırılmalı, devletin özel okullardan hizmet satın alma konusu planlanmalıdır.
 
- YOK, koordinasyon birimi olarak pasifize edilmeli ve üniversitelerimiz her anlamda özgür olmalıdır. Bugün üniversitelerimiz bir ilköğretim okulundan daha az özgür ve bir kahvehaneden daha az tartışan kurumlar haline gelmiştir. Üniversitelerin Türkiye'nin, yakın coğrafyamızın ve dünyanın yaşadığı sorunlara duyarsız kalması kabul edilemez bir durumdur. Bu nedenle üniversitelerimizdeki akademik ve idari personelin ekonomik ve özlük sorunları ivedilikle masaya yatırılmalı ve çözülmelidir.

- Kamunun ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu sekmenlerde eleman yetiştirmeye odaklanması gereken YÖK'ün meslek vüksekokullarında yeterliliğe dayalı modüler yaklaşım doğrultusunda ve mesleki eğitim reformunu gerçekleştirerek mesleki eğitim yanında girişimcilik bilgi ve yöntemlerinin de vurgulandığı ve girişimcilik becerilerinin müfredata dahil edileceği öğrenme stratejilerini geliştirmesi gerekmektedir.
 
- Yeniden Büyük Türkiye hedefi herkese eşit, parasız, nitelikli eğitimle yakalanabilir. Bu nedenle GSMH'nin yüzde 2 küsurlarında seyreden Milli Eğitim Bütçesi iki katına çıkarılmalıdır.
 
- Kayıt parası başta olmak üzere, okullarımızda çeşitli adlarla para toplanma ayıbına son verilmeli ve bu münasebetle ilk ve orta öğretim okullarına yeterli ödenek gönderilmelidir.

- Eğitim çağındaki tüm çocukların eğitim ve sağlık giderlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanmalıdır. Anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine günlük ücretsiz süt ve meyve verilmelidir.

- İkili eğitimden derhal vazgeçilmeli ve sınıf başına düşen öğrenci sayımız en fazla 25 öğrencili hale getirilmelidir."
Kaynak:Bizim Anadolu

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET