gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

DES GENEL BAŞKANI GÜRKAN AVCI EĞİTİM HARCAMALARINI DEĞERLENDİRDİ.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, Bütçede Milli Eğitim Harcamalarını Değerlendirdi. 31.10.2010

31 Ekim 2010 Pazar 06:42

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan 2011 Yılı Bütçe Kanun Tasarısının Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve Üniversiteler ile ilgili bölümlerinin 9 Kasım tarihinde görüşülmeye başlanacağını söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, sendika genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında 2011 yılında en fazla ayrılan bütçenin eğitim olacağını, şartlı nakit transferi için öğrencilerin annelerine yapılan ödemede dâhil edildiğinde eğitim bütçesinin çok daha fazla olacağını kaydederek, "Hala Japonya, İrlanda gibi ülkelerin gerisindeyiz ama durum dünden daha iyiye gidiyor. Fakat, eğitime ayrılan pay, eğitim sisteminin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Eğitime daha fazla bütçe, öğretmen, hizmetli ve derslik açığının giderilmesi ve okullara yeterli ödenek istiyoruz" dedi.
 
Türkiye'nin barış ve adil bir refah içerisinde gelişmesi ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmasının herkese ama herkese eşit ve nitelikli bir eğitim hizmeti sunabilmekle gerçekleşeceğini ve bunun için bütçeden eğitime ayrılan payın artırılmasını ve okullara yeterli ödenek aktarılması gerektiğini söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, "İkili eğitimden tekli eğitime geçilmesini, sınıf mevcutlarının en fazla 25 öğrencili olmasını, diğer kamu görevlilerine göre düşük olan eğitim çalışanlarının maaşlarının yükseltilmesini ve anaokulu ve ilköğretim öğrencilerine günlük ücretsiz süt ve meyve verilmesini istediklerini kaydederek, "Yeniden Büyük Türkiye hedefi herkese eşit, parasız, nitelikli eğitimle yakalanabilir" dedi.

Kaynak: Anayurt
 
 Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2011 eğitim bütçesinin de diğer sektörlere göre en büyük bütçe olduğunu ve bu durumdan büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Gürkan Avcı, Ama bir gerçek var ki eğitime ayrılan payın, eğitimde zorunlu ihtiyaçları bile karşılayamayacak düzeyde olduğunu görüyoruz. Üniversite eğitimi başta olmak üzere eğitimin tüm aşamalarında eğitime katılan öğrenci sayısı artarken, bütçeden eğitime ayrılan payın artması sorunun çözümüne yetmiyor.
 
2011 bütçesinde borç faizlerinden sonra askeri harcamalar ve silahlanmaya ayrılan pay eğitime ayrılan payı katlıyor." dedi. Tüm öğrenciler hesaba katıldığında, bütçe ödeneklerinde öğrenci başına yapılan cari harcamaların 1300 dolar seviyelerinde seyrettiğini ve bu oranın OECD ortalamasının yarısından dahi aşağı bir orana denk düştüğünü kaydeden Gürkan Avcı, şunları söyledi; Son 10 yılda eğitim bütçesinin GSMH içindeki payı yüzde 2.1-4.18 arasında değişti. Son 10 yılda YÖK'e ayrılan payda GSMH içinden yüzde 0.8 ile 1.1 arasında değişiyor. Özellikle son yıllarda toplam eğitim ödeneklerinde bir artış gözlendi Fakat Türkiye, GSYİH' den eğitime ayırdığı pay bakımından OECD ülkeleri arasında hala arka sıralarda yer alıyor. Bu rakamlar bütçe ile ilgili eleştiri ve önerilerimizin ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye gerek bölgesinde gerekse küresel anlamda bir güç merkezi olmak istiyorsa bütçede eğitime ayrılan payın iki katı artırılması gerekmektedir. Bu da yetmez, eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız olarak yararlanması da gerekmektedir. Eğitim çağındaki tüm çocukların eğitim ve sağlık giderlerinin de devlet tarafından karşılanması da gerekmektedir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET