gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

EK DERSLERLE İLGİLİ DÜZENLEME VE PERSONEL BARIŞI

MEB’DE EKDERSLERLE İLGİLİ DÜZENLEME VE PERSONEL BARIŞI

27 Ocak 2011 Perşembe 11:28
Ek Derslerle İlgili Düzenleme ve Personel Barışı

Son günlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca ‘ek dersler’ konusunda düzenleme yapılacağı ile ilgili taslak, haber konusu olmuştur. Personelin özlük hakları ile ilgili yapılan bir düzenlemenin haber konusu olması ve internet sayfalarında yayımlanması kadar doğal bir durum yoktur. Gelin görün ki ek dersler konusundaki haberlere yapılan yorumlar kabul edilemez bir boyuttadır. Her ne kadar bu yorumlar, MEB’in bütün personelini kapsayacak düzeyde olmazsa da rahatsız edici bir boyut kazanmaktadır.

Devlet Memurlarına yapılan ödemeler genel itibariyle: “maaş, tazminat ve ek ödemeler” şeklinde olmaktadır. Tabiî ki yapılan ödemeler: “yürütülen görevin iş güçlüğü, iş riski, personel teminindeki güçlüğü, devletin yürüttüğü temel hizmetlerle olan ilişkisi vb durumlar” göz önünde bulundurularak yapılmakta ve belirlenmektedir.

Devlet memurlarına yürüttükleri hizmetler karşılığında yapılan ödemelerin, görev tanımlarına ve iş analizlerine dayalı olarak belirlenmesi bir zorunluluk olduğu gibi kurumdaki personel barışını da olumlu yönde etkilemektedir. Ülkemizdeki bir çok kurum personeline maaşı dışında ek ödemeler yapmaktadır. Bu ek ödemeler, bildiğimiz kadarıyla ilgili bakanlıkların yetkisi dahilinde gerçekleştirildiğinden, her bakanlık bu ödemeleri kendisine uygun bir isimle isimlendirerek düzenlemeler yapmaktadır. Örneğin Sağlık Bakanlığında bunun ismi ‘döner sermaye’ iken, Milli Eğitim Bakanlığında ‘ekders’ tir. Düzenlemelerin yapılması bir gereklilik olabilir. Ancak düzenlemenin isimlendirilmesi ister istemez kurumun personel barışına zarar verebilecek bir boyut kazanabilir. Aynı hususu ‘ekders’ kavramında görmek mümkündür.

Özlük hakları ile ilgili düzenlemelerin birden fazla mesleği ilgilendirmesi söz konusu olduğunda, yapılan düzenleme bu meslekler içinde sadece birini doğrudan hatırlatıyorsa personel arasında bölünmelere, hakarette varan tartışmalara sebep olabilecektir. Ek derslerle ilgili düzenlemelere yapılan yorumlarda bunu görmek mümkündür.

Sağlık Bakanlığın yaptığı isimlendirme kendi bünyesinde çalışan hiçbir meslek grubunu çağrıştırmadığından, döner sermaye konusunda yapılan düzenlemeler, personel arasında yoğunluklu olumsuz tartışmaları yaratmamaktadır. Ancak ders veya ek ders kavramları öğretmeni hatırlatır. Öğretmenlere yapılacak olan ek ödemelerin ‘ekders’ kavramı ile isimlendirilmesi çok doğru bir isimlendirme olarak görülmekle birlikte, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan ve doğrudan doğruya dersle bir ilgisi olmayan meslek gruplarına da bu ad altında ödeme yapılması asıl sorunun kaynağını teşkil etmektedir.

Ek derslerle ilgili her düzenleme, MEB personeli arasında yeni tartışmalar yaratıp neredeyse derin krizlere sebep olacaksa ve doğrudan personelin verimini düşürecekse yapılacak olan, ek dersler adı altında yapılan ödemenin ismini değiştirmektir. Bu isim değişikliği iki şekilde olabilir: Birincisi ya MEB bünyesinde çalışan hiçbir meslek grubunu çağrıştırmayacak bir kavram ile ya da her mesleğe yapılacak olan ödemenin ayrı kalemler halinde ve o mesleğe uygun bir isimlendirme ile ayrı olarak ödenmesidir. Hiç olmazsa fiili öğretmenlik hizmetini yürütemeyen personele “Yönetim ücreti” adı altında , öğretmenlere ise "ekders" adı altında düzenleme yapılabilir.Sağlık ve esenlikle…

Rahmi YAMAN

Müfettişler Derneği Başkan Yrd
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET