gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

HAZİRAN 2011 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

Kılavuzun "İlk Atama" çeşidine ilişkin bölümlerinin hükümleri geçerlidir.

25 Haziran 2011 Cumartesi 14:29
Haziran 2011 Öğretmenlik İçin Başvuru ve Atama Kılavuzu

İÇİNDEKİLER
(Görmek istediğiniz bölümün baĢlığına tıklamak suretiyle ilgili sayfaya ulaĢabilirsiniz.) 1. İLGİLİ MEVZUAT .................................................................................................................... 6
2. GENEL AÇIKLAMALAR ........................................................................................................ 6
3. ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL İARTLAR ................................. 9
4. BAİVURU ÇEİİTLERİ .......................................................................................................... 10
4.1. İlk Atama ............................................................................................................................... 10
4.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 11
4.3. Açıktan İlk Atama, Kurum İçi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama ............................... 12
4.4. Millî Sporcuların Beden Eğitimi Öğretmenliğine Atanması .................................................. 13
5. ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK PROGRAMLAR ................................................................. 13
5.1. Yurt İçi Programlar ................................................................................................................. 13
5.2. Yurt Dışı Programlar ............................................................................................................... 15
6. PEDAGOJİK FORMASYON ................................................................................................. 15
7. BAİVURU, TERCİHLER VE ONAY İİLEMLERİ ............................................................ 16
7.1. Başvurular ............................................................................................................................... 16
7.2. Başvuruda İstenecek Belgeler ................................................................................................. 16
7.2.1. Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler: ........................................................................... 17
7.3. Sözleşmeli Öğretmenlerin Başvuruları ................................................................................... 18
7.4. Tercihler ................................................................................................................................ 18
7.5. Başvuru Formu’nun Doldurulması ........................................................................................ 19
7.6. Başvuru Büroları ..................................................................................................................... 22
7.6.1. Başvuru Bürolarında Yapılacak İş ve İşlemler ................................................................ 23
7.6.2. Onay Sürecine İlişkin Uyarılar ......................................................................................... 24
7.6.3. Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar ..................................................................... 25
8. ATAMA ................................................................................................................................... 25
8.1. İlk Atama ............................................................................................................................... 25
8.2. Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama ........................................................................... 26
8.3. Açıktan, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama .................................................................. 26
8.4. Millî Sporcuların Atamaları .................................................................................................... 27
9. ATAMALARIN DUYURULMASI, TEBLİGAT VE GÖREVE BAİLAMA .................... 27
9.1. Göreve Başlamada İstenecek Belgeler: ................................................................................... 27
9.2. Göreve Başlamayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler ............................................................ 28
EK-1 Atama Takvimi ...................................................................................................................... 28
EK-2 Atama Yapılacak Alanlar İle Taban Puan ve Kontenjan ÇizelgesiHata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK-3 İletiĢim Adresleri ................................................................................................................... 29
(1) Atama ve Yer Değiştirme Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................................. 29
(2) Başvuru Ekranları İle Modüller Konusunda Bilgi Edinmek İçin ............................................. 30
(3) Kılavuz, Yönetmelik ve Norm Kadro Konusunda Bilgi Edinmek İçin .................................... 31
EK- 4 Bilgi Düzeltme Talebine İliĢkin Dilekçe Örneği .............................................................. 32
EK-5/a Muvafakat Yazısı ................................................................................................................ 33
EK-5/b Muvafakat Belgesi .............................................................................................................. 34
EK-6 İl Kontenjanları (İlk Atama) ........................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK-7 İl Kontenjanları (Açıktan ve Kurumlar Arası Yeniden Atama)Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK-8 İl Kontenjanları (Açıktan İlk Atama, Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama)Hata! Yer işareti
EK-9 İl Kontenjanları (Millî Sporcular) ................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
EK-10 Millî Sporcuların Atanmalarında Esas Alınacak Öncelik SıralamasıHata! Yer işareti tanım


Kılavuz için

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET