gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

İLKSAN DA EMEKLİLİK YARDIMI İÇİN 120 AY ŞARTI

28 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA yayınlanan Resmî Gazetede ile MEB İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ değişti. Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılması öngörüldü.

28 Mayıs 2014 Çarşamba 05:34
İLKSAN DA EMEKLİLİK YARDIMI İÇİN 120 AY ŞARTI

28 Mayıs 2014  ÇARŞAMBA yayınlanan Resmî Gazetede ile MEB İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ değişti. Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılması öngörüldü.

Yapılan değişiklikle;


MADDE 1 – 22/3/1995 tarihli ve 22235 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün 18 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip emekli olanlara, ilgili mevzuata göre belirlenecek usul ve esaslara göre emekli yardımı ödemesi yapılır.”

Sandık 1943 yılında 4357 sayılı Kanun ile sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek amacıyla kurulmuştur.

Sandığın kuruluşu ile birlikte 4357 sayılı yasanın 12. maddesiyle “öğretmenlerin mesken ihtiyaçlarını gidermek” amacıyla bir yapı sandığı da kurulmuştur. Sandığın temel gelir kaynağını üyelerden Temsilciler Kurulunca tespit edilen miktarda her ay kesilen aidatlar oluşturmakta, bunun yanı sıra bağışlar ve Devlet bütçesinden yapılacak yardımlar, sandık gelirlerinin nemalandırılmasından elde edilen karlar, sandığın amaçlarını gerçekleştirmeye elverişli prevantoryum ve kaplıca gibi tesisler satın alarak veya yaptırılarak bunların kiralanmasından veya işletilmesinden elde edilecek kazançlar da sandığın diğer gelir kaynakları olarak sayılmaktadır.

Sandığın  işleyişini belirleyen Ana Statü yapma yetkisi, 1985‘te çıkarılan 3179 Sayılı Kanunla Milli Eğitim Bakanlığı‘na verilmiştir.

Üyeye yapılan yardımlar

Evlenme Yardımı,
Emekli Yardımı,
Doğal Afet Yardımı,
Maluliyet Yardımı,
Ölüm Yardımı,
Şehit Yardımı.

Bu yardımların dışında Sandık bütçesinin elverdiği ölçüde üyeye ikraz verilmektedir.


ÖĞRENİLMEK İSTENEN DİĞER KONULAR İÇİN TIKLAYINIZ.


 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET