gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

KANUNDA ADAY ÖĞRETMENLİK-ÖĞRETMENLİK VE KARİYER

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunda aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacak.

10 Şubat 2014 Pazartesi 00:20
KANUNDA ADAY ÖĞRETMENLİK-ÖĞRETMENLİK VE KARİYER

Aday öğretmenler
Aday öğretmenliğe atanabilmek için  Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlara ek olarak, yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından mezun olma, bakanlıkça ve ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartları aranacak.
Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak, performans değerlendirmesine göre başarılı olmak kaydıyla yazılı ve sözlü sınava girebilecek. Aday öğretmenler, bakanlıkça oluşturulacak komisyonca değerlendirilecek. Sınavda başarılı olanlar, öğretmen olarak atanacak, başarısız olanlar bir başka il veya ilçede görevlendirilecek, bir yıl içinde tekrar sınava girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek.

Öğretim elemanları, memur ve diğer personele uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, yönetim görevinden ayırma, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma olabilecek.

Bir hizmet içi eğitim veya adaylık süreci yok artık.  atanan öğretmenler kadrolarının bulundukları okullara gönderilmeyecekeğiz. 1 Mart-30 Haziran arasında, kendi tercihleri ile seçtikleri yerlerde kalacak. Öğretmenimizin her birine birer danışman öğretmen atanacak. Bir usta-çırak ilişkisi kurgulansın diye.  Bu aday öğretmen üç gün danışmanı ile birlikte okulda vakit geçirecek. Sonra haftanın bir günü okul yöneticileri ile birlikte geçirecek. Okulların işleyişini, il ve ilçe milli eğitimde süreç nasıl işliyor, bunu görsün diye haftanın bir günü de maarif müfettişleri ile birlikte geçirecek.  İşte bu üç ayı, haftanın beş günü bu şekilde değerlendirecek.  Haftanın üç günü okulunda öğretmeniyle, diğer iki günü de yöneticilerle birlikte olacak. 30 Haziran tarihi ile birlikte bu süreci bitirecek. Bundan sonra biz bu öğretmenlerimizi hizmet içi eğitim merkezlerine alacağız ve orada bir oryantasyon eğitimi alacak. Gittiği bölgenin gelenek ve göreneklerini, bulundukları yörelerin kültürünü öğreten bir oryantasyon eğitimi olacak. Böylelikle kıdemli hocalarımızın birikimlerinden yararlanmış olacak.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET