gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'DE BÜYÜK İSYAN ÇIKACAK

Bilindiği gibi 2008 yılı toplu görüşmede mutabakat metninde ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesi gereği idari hiyerarşideki ücret dengesizliği için karar alınmıştı.

19 Ocak 2011 Çarşamba 11:53
MEB'de Büyük İsyan Çıkacak

Ancak alınan karar doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin, Şube Müdürlerinin ve İlköğretim Müfettişleri ve Yardımcılarının ekders ücretleri artırılırken şeflerin ekders ücretlerinde herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır.

Bu uygulama, çalışma barışını olumsuz yönde etkilemiş, benzer konumda bulunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da görev yapan emsali şefle MEB’da görev yapan şef arasındaki gelir dengesizliğinin arasını da ayrıca iyice açmıştır. Karar kapsamında bulunan yönetim kademelerinde görev yapan personele ilişkin 2006 yılına kadar personel ayrımı yapılmadan hep birlikte değerlendirilirken, son düzenlemeye ilişkin MEB şeflerinin dahil edilmemiş olması şefleri isyan noktasına getirmiştir.
Bu mağduriyetin giderilmesini siz sayın bakanım/millet vekilim……………..’den bekliyoruz.
Bilindiği gibi yönetim kademelerinin ilk basamağını şefler oluşturmaktadır, şefler uygulamada ve teknik bilgi düzeyinde işlemler yürüten kadrolardır. Bir kurum ve kuruluşta şefler ne kadar yetişmiş ve işlemlerine hâkimseler o kurumda işler o kadar düzenli yürür. MEB merkez ve taşra teşkilatlarında binlerce şef çalışmaktadır. Şeflerin çoğu lisans ve yüksek lisans mezunudurlar. %90’ı şef unvanını görevde yükselme yönetmeliği çerçevesinde; sınavı kazanarak görev yapmaktadırlar.

ŞEFLER TOPLU İSTİFA EDERİZ.

Ancak MEB’da çalışan biz şeflerin özlük hakları gün geçtikçe kötüleşmektedir. Özellikle ücret düzeyinde sıkıntılı bir konuma düşülmüştür. Maaş olarak Teknisyen, Sayman, VHKİ, Şoför, Memur, Hizmetli gibi alt kademedeki kadrolardan daha az maaş alarak hiyerarşi sistemine darbe vurulmuştur. Ocak 2011 tarihi itibariyle şef maaşları hala 980-1300 TL arasında dolaşmaktadır; diğer kadrolar tarafından ayrıca alay konusu olmuştur. Sorumluluk ve işyükü çok fazla olmasına rağmen karşılığı olan ücretin yeterliliği olmaması sebebiyle ve de yapılan her çalışmada şeflerin tamamen unutulmasından; hakkımızda iyileştirme yapılmadığı taktir de toplu olarak istifa edeceğimizi bilmenizi isteriz.

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenleri’nin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’da Bakanlar Kurulunun 23 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile düzenleme yapılmıştı. Anılan karar uyarınca şube müdürlerinin ek dersleri haftada 10 saat, ilköğretim müfettişlerinin ek dersleri ise 5 saat artırılmıştı. Söz konusu düzeltmenin gerekçesi olarak da, ek ders saatinde artışa gidilen personelin ek ödemeden yararlanmaması gösterilmişti. Daha önce; 631 Sayılı KHK ile daire başkanı ve üzerinde görev yapanlara, 375 sayılı KHK ile de şef unvanından daha alt kadrolarda görev yapanlara iyileştirme yapılmıştı. Ancak biz şefler ne; 631 sayılı KHK’den ne 375 sayılı KHK’den, ne de 23 Ocak 2009 tarihli ders ücretlerindeki iyileştirmeden yararlandık. Böylece; yönetim görevi unvanında sayılan biz şefler, şu anda en alt görevde çalışan eğitim çalışanlarından daha düşük ücret almaktayız. Yukarıda bahsedilen K.H.K’lerin amacının Kurumlar arası ve kurum içi ücret adaletsizliğini giderilmesi amaç edindiği bilinmektedir. Süregelen zaman içerisinde yönetim kademelerinde görev yapan unvanlar arasında her hangi bir ayırım gözetilmemişti. 2006 Yılında itibaren yapılan her düzenleme ve iyileştirmelerde şeflerin kapsam dışı bırakılmasının anlaşılır bir yanı bulunmamak tadır.

Konunun titizlikle üzerinde durmanızı istiyoruz, aksi halde MEB kendini iyi yetiştirmiş deneyimli şeflerini kaybedecek, kabuğumuza çekilip sınırı çizilen memurluğa geri döneceğiz…
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET