gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'İN ANADOLU LİSELERİNE YÖNETİCİ ATAMALARINDAKİ TUTUMU

MEB, Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliği, son olarak, 15 Mayıs 2010 tarihinde değiştirmiş ve Anadolu Liselerindeki yönetici kadrolarına, Anadolu Lisesi öğretmenlerinin atanması yönündeki önceliği kaldırmıştır. Ancak, açılan bir davada, Danıştay bu yönetmelik hükmünü iptal etmiş ve Adana'da yapılan atamaların da iptaline karar vermiştir. İşte MEB'in Kararı...

08 Şubat 2011 Salı 10:37
MEB'in Anadolu liselerine yönetici atamalarındaki tutumu

 MEB YİNE MAHKEMEYİ GÖSTERDİ 
 

MEB Anadolu Liselerine yapılan yönetici atamalarının geri alınmasını gerektirecek Danıştay 2.Dairesinin kararına istinaden yayımladığımız yazıda; 
 
“Şimdi, ne olacaktır?
 
Cevap bekleyen soru budur ve cevabı verecek olan da MEB Personel Genel Müdürlüğüdür. Bu konuda yapacağı açıklama açık ve net olmalıdır. Cevap bekleyen soruları hukukçularla derinlemesine inceledik fakat biz kendi değerlendirmemizi yayımlamadan önce bakanlığın adım atmasının yerinde olacağını düşünüyoruz. Üstelik tüm kamuoyunu tatmin eder bir şekilde…
 
Cümleleriyle;
 
“1- Bu karara göre 15.05.2010 tarihinden sonra Anadolu Liselerine yapılan atamalar geri alınmayacak mıdır?

2- Geri alma işlemi Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve Müdür yardımcılığını kapsamayacak mıdır?

3- Bu işlemler Sınava Dayalı atamalar, İsteğe Bağlı Yer değiştirmeler, Yeniden Atama ve Rotasyon diye adlandırılan zorunlu yer değiştirmeleri kapsamayacak mıdır?

4- Bu işlemler geçmişte olduğu gibi Adana iline münhasıran mı uygulanacaktır?

5- Bu noktada mevzuatta bir düzenleme yapılacak mıdır? Yoksa Anadolu Liselerine Sınavla Öğretmen atamasını kaldıran 19.12.2010 tarihli yönetmelikle yetinilecek midir?”

Sorularını sormuştuk.
 
MEB’den beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamada 1.sorumuz cevabını bulmuştur tüm atamalar geri alınmayacaktır. 2.sorumuz da cevabını bulmuştur ve sadece Müdür Başyardımcılığı için uygulanacaktır. 3. sorumuzda cevabını bulmuştur ve sadece 21.madde kapsamındaki atamalar kapsama alınmıştır. 4.Sorumuz da cevabını bulmuş ve uygulama tüm Türkiye nezdinde değil sadece Adana ilinde gerçekleştirilecektir.
 
Bu açıklamayı değerlendirecek olursak;
 
MEB bile bile düştüğü kuyudan çıkabilmek için kişilere ya da kurumlara mahkeme yolunu göstermeyi tercih etmiştir. Karar Adana ilindeki bir kişi üzerinden açılmış olabilir fakat karar yönetmelik maddesi iptali noktasındadır. Bu karar Türkiye’deki tüm atamaları etkiler. Üstelik sadece Müdür baş yardımcılığını değil, Müdür yardımcılığı ve müdürlükleri de ve sadece isteğe bağlı yer değiştirmeleri değil 15.05.2010 tarihinden sonra yapılan Sınava Dayalı atamalar ile Zorunlu (Rotasyon) yer değiştirmeleri de kapsar. Bu kapsam sadece Anadolu Liseleri özelinde algılansa da Anadolu Liselerine yapılan atamalarda oluşacak değişiklik diğer kurumları da etkiler. Çünkü Anadolu Liselerine atanan yöneticiler İlköğretim Kurumlarını da tercih edebilmektedirler.
 
MEB Adaleti Adana’ya münhasıran uygulamaktadır. Bu yaklaşım hukuk devletine yakışır bir yaklaşım değildir.
 
MEB mahkeme yolu göstermiştir çünkü; Mağdur olan bir eğitimci bu atamaların geri alınmasını talep ettiği taktirde bu işlemi gerçekleştirebilir. Ayrıca davayı açan ve kazanan Eğitim Bir Sen Sendikası önce idareye başvurur ve ülke genelinde atamaların geri alınmasını talep eder. Reddedilmesi halinde yargıya taşırsa tüm atamaları geri aldırması muhtemeledir.
 
Atamalar geri alınınca ne olur;
 
MEB 15.05.2010 öncesine dönüş yapar. Her bir atama süreci için yeni bir takvim belirler ve atamaları bir bir gerçekleştirir. Geriye dönüş yapan MEB kişilerin kararnamelerini eski yerlerine düzenlediği halde atamalar gerçekleşinceye kadar şu anki kurumlarında kalmalarını sağlar, tüm atamalar yapıldıktan sonra kişiler görev yerlerine giderler.
 
Eğer hukuk devleti isek ve hukuk kurallarına göre işlem yapacaksak MEB’in bu durumu geçiştirmesi yanlış olmuştur. Fakat bu yanlışlık ilk değildir görünen o ki son da olmayacaktır. MEB bu yaptığı uygulama ile mahkeme kararlarını uygulama zorunluluğunu yerine getirmiş görülmektedir. Yani birisi mahkeme kararını uygulamadı diye dava açsa bu davayı bertaraf edebilecektir. Fakat vicdanlardaki dava sürmeye devam edecektir.
 
Geçen hafta yazdığımız yazıda; “MEB Personel Genel Müdürlüğü ve diğer birimlerinin gerekli çalışmaları yaparak tatmin edici bir açıklama yapmaları ümidiyle, Eğitim Bir Sen Sendikasının konunun arkasında durmaya devam edip etmeyeceğini de merak ettiğimizi bildirmek istiyoruz.”
 
Cümlelerinde olduğu gibi Eğitim Bir Sen’in takınacağı tavır noktasında kamuoyunun merakı giderilmiş değildir. Yerinde bir açıklama olmasa da MEB bir açıklama yapmıştır. Açıklama yapma sırası şimdi de Eğitim Bir Sen’dedir. Kaldı ki yürütmesi durdurulan madde ile ilgili dava açan başka sendikalar ve kişiler de vardır. Bu kişi ve sendikaların davaları sonuçlandığında da aynı süreçle karşı karşıya kalınacaktır. MEB sadece zaman kazanmanın peşindedir. Zaman kazanmak adına yapılan uygulamalara gelecekte daha büyük sorunlar doğurabilmektedir. Bunun en bariz örneği 2005/73 nolu genelge gereği Anadolu Liselerinde yapılan öğretmen atamalarının geri alınması sürecinde yaşanmıştır. MEB ayak diremiş ama 3 yıl geçtikten sonra da olsa atamaları geri almak zorunda kalmıştı. Bu da öğretmenlerin mağduriyetine yol açmıştı. Kimisi çoluğunu çocuğunu taşımış, kimisi yeni yerinde taksitle ev almıştı ve sahipsiz kalakalmışlardı. Aynı durumların yaşanmaması için tez vakitte hareket etmek yerinde olacaktır.

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET