gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB'İN YAPTIĞI MERKEZİ SINAVLARDA, HİZMETLİLER GÖREV ALABİLİR Mİ?

Milli Eğitini Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi ile merkezi sistem sınavları yapılmakta ve bu sınavlarda eğitim çalışanları görevlendirilmektedir.

14 Şubat 2011 Pazartesi 13:18
MEB'in yaptığı merkezi sınavlarda, Hizmetliler görev alabilir mi?

Milli Eğitini Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Şoför ve hizmetliler" başlıklı17. maddesi; "(1) Genel Müdürlükçe merkez sınav kuruluna 1(bir) şoför, Ankara ilinde yapılan sınavlarda 1(bir) şoför; sınav bölgesinde ise bölge sınav yürütme komisyonu tarafından her üç binaya 1(bir) şoför; bölge sınav yürütme komisyonuna 1(bir) şoför, her binaya 2(iki) hizmetli görevlendirilir. Ayrıca salon sayısı 20(yirmi)'den fazla olan binalarda ilave her 10(on) salon için 1(bir) hizmetli görevlendirilir. Araç sayısı il/ilçe sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava hastanede, evinde veya cezaevinde girecek adayların sınavlara alınabilmeleri için ihtiyaca göre ilave şoför görevlendirilmesi yapılır.
(2) Şoför ve hizmetlilerin görevleri şunlardır:
a) Şoförler, sınavlar için tahsis edilen araçları kullanırlar.
b) Hizmetliler, sınav öncesi ve sonrasında sınav salonlarının temizlik işleri ile sınav evrak kutularının taşınması ve benzeri işleri yaparlar." hükmü gereği okullarda görevlendirilecek hizmetlilerin "hizmetli" kadrosu olarak görevlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İl/ilçe milli eğitim, müdürlükleri tararından yapılan bu görevlendirmelerde, okullarda görevlendirilen hizmetlilerin, okulda kadrolu hizmetli olmasına rağmen; okul aile birlikleri tarafından tutulan çalışanlardan görevlendirmeler yapıldığı sitemize iletilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu ile devlet işlerini yürütmekle görevli kişilerin Devlet Memuru olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Devlet işlerinin bir bütün halinde yine Devlet Memurları tarafından yapılması çeşitli kanun, yönetmelik ve genelgelerle sürekli vurgulanmış ve vurgulanmaktadır.

Okul aile birlikleri tarafından tutulan çalışanların sıfatı "hizmetli" olmadığından, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 4. maddesi hükümlerinde görev yapan kadrolu 4/A ve geçici görevli 4/C kapsamında "hizmetli" görevini yerine getiren personel arasından görevlendirmelerin yapılması gerekmektedir.
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET