gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB GÖREVE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRETMEN İÇİN REHBER KİTAP HAZIRLADI

Öğretmenlerin meslek hayatlarında rehber niteliğinde kitap...

12 Ağustos 2011 Cuma 09:01
MEB Göreve Yeni Başlayan Öğretmen İçin Rehber Kitap Hazırladı

Toplam Kalite Yönetimi (TKY)  14
Okul Gelişimi Yönetim Ekibi (OGYE) .. 15
Stratejik Planlama . 16
Yıllık Çalışma Programı  20
İlköğretim Kurumları Standartları . 22
Olumlu Okul Kültürü ve İklimi Oluşturma .. 26
Öğretmenlik Mesleğinde Etik İlkeler  27
Örnek Olaylar .. 28
Etik Sözleşmesi  29
Bireysel Eylem Araştırması .. 30
Katılımcı Eylem Araştırması  31
İnsan Kaynaklarının Etkili ve Verimli Kullanımı . 33
Diğer Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanımı . 35
Kılık Kıyafet  36
Karşılama ve Uğurlama .. 36
Ast Üst İlişkileri .. 37
Protokol Sıralaması . 38
Resmî Yazı  46
Resmî Yazışma Kuralları ve Örnekleri . 46
Okul Yönetiminin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar .. 50
Öğretmenin Tutması Gereken Defter, Çizelge ve Dosyalar  51
Tutanak Tanımı, Tutanak Tutma Biçimleri ve Tutanak Örnekleri . 52
Raporun Tanımı ve Rapor Tutma Biçimleri ve Rapor Örnekleri  53
YİBO’larda Öğretmenin Görev Alacağı Kurullar ve Komisyonlar .. 60
Belletici Öğretmen Görevleri . 60
Çevre İncelemesinin Amaçları ..69
Yangına Karşı Alınabilecek Genel Önlemler .71
Yangının Çıkış Zamanına Göre Yapılması Gereken İşler .73
Yangın Söndürme Cihazı İle Yangın Köşesi ..75
e-Okul Sistemi 78
Okula Kayıtsız Çocuklar ve YSÖP Ekranı Kullanımı ..79
Elektronik Posta (e-mail) .88
Okul İnternet Sitesinin Oluşturulması .88
Müdür Yetkili Öğretmenin Görev Alanları 91
Müdür Yetkili Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları 91
Müdür Yetkili Öğretmene Öneriler .91
Haydi Kızlar Okula Kız Çocuklarının Eğitime Erişimi Projesi ..94
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı (YSÖP) ..94
Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) .95
Okula Kayıt ve Devamı Sağlamada Öğretmen .95
Taşıma Merkezi Bir İlköğretim Okulunda Görev Yapan Müdürün Görevleri 97
Öğrencisi Taşınan Yerleşim Yerinde Görev Yapan Müdür Yetkili Öğretmen ..98
Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğretmenin Rolü 101
Olumlu Sınıf İklimi Oluşturmak 106
Sınıf Ortamındaki Fiziki Düzenlemeler 106
Sınıfta ve Okulda Bulundurulması Gereken Araç ve Gereçler ..107
Sınıfta Davranış Yönetimi .110
11Gelişimsel Rehberlik Anlayışı ve Öğrenci Gelişiminin İzlenmesinin Gerekliliği .116
Öğrenci Gelişiminin İzleneceği Alanlar 117
Öğrenci Gelişiminin İzlenmesinin Amaç ve Faydaları ..126
Öğrenci Gelişiminin İzlenmesi ve Desteklenmesinde Kullanılabilecek Programlar .127
StÖğretim Stratejisi .128
Öğretim Yöntemleri ..131
Öğretim Teknikleri 132
KiÖğretmen Kılavuz Kitap Kullanma Gerekliliği 133
Öğretmen Kılavuz Kitabının Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .133
Öğrenci Ders Kitabı Kullanımı 134
Öğrenci Çalışma Kitabı Kullanımı ..135
Yardımcı Kitap Kullanımı .135
ÖlSürece ve Sonuca Yönelik Ölçme Değerlendirme 136
Süreci ve Sonucu Ölçme Araçları ..136
Okullarımızda Ölçme Değerlendirme Süreci.137
Sınavlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 138
Proje ve Performans Görevleri ..139
Dereceli Puanlama Anahtarı Yapılırken Dikkat Edilecek Hususlar .142
Ölçme ve Değerlendirme Süreci İle İlgili Genel Hususlar 143
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi ve Sınıf Tekrarı .146
BiBirleştirilmiş Sınıflarda Sınıf Birleştirme Biçimleri ..147
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretmeli ve Ödevli Ders Uygulamaları .148
Birleştirilmiş Sınıflarda Planlama ve Etkinlik Hazırlama 149
Veli, Ebeveyn ve Çevre İlişkileri 154
Öğrenci-Veli-Okul Sözleşmesi ..155
Sosyal ve Kültürel Çevreye Uyum 162
Aday Öğretmenin Yaşadığı Sorunların Çözülememesinin Yarattığı Sıkıntılar163
Aday Öğretmenin İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Personeli İle İlişkileri 163
13
Mesleki Rehberlik ve Okullarda Yöneltme Hizmetleri  221
Okullarda Yaygın Görülen Problem Alanları . 225
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Rehberlik Danışma Hizmetleri  229
Risk Altındaki Çocuklar 231
Risk, Riskli Davranış, Risk Altındaki Çocuk  231
Risk Altında Olmayı Etkileyen Etkenler .. 233
Dezavantajlı Çocuklar  236
Psikososyal Eylem Planı .. 242
Kaynakça Tablolar
Tablo 1: Öğretmenin Katılabileceği Kurul-Komisyon ve Ekipler .. 18
Tablo 2: Öğrencinin Katılabileceği Kurul-Komisyon ve Ekipler . 19
Tablo 3: .. Yılı Çalışma Programı  20
Tablo 4: İlköğretim Okulları Haftalık Ders Çizelgesi . 67
Tablo 5: Çevrede İncelenebilecek Durumlar . 70
Tablo 6: Yangın Sınıflarına Göre Kullanma Söndürme Çeşitleri .. 75
Tablo 7: Yangından Korunmaya Yönelik Alınacak Önlem ve İşler . 77
Tablo 8: Sınıf İçi Etkinliklerle İlgili Değişik Oturma Düzenleri .. 109
Tablo 9: Öğrenci Yeterlilikleri . 118
Tablo 10: Öğrenci Yeterlilik Alanları ve Öğretmen Sorumlulukları . 120
Tablo 11: 5-12 Yaş Arasındaki Dönemde Mesleki Gelişim Alanında
Çocuğa Kazandırılabilecek Yeterlilikler .. 123
Tablo 12: Öğrenci İzleme Bilgileri 125
Tablo 13: Birleştirilmiş 1, 2, 3 ve 4, 5. Sınıflarda Yıllara Göre Uygulanacak Program .. 147
Tablo 14: Uygulamalı Eğitim Programı Konuları .. 186
Tablo 15: Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Belgesi  187
Şemalar
Şema 1: Eylem Araştırması Aşamaları  32
Şema 2: YİBO Örnek Yönetim Şeması . 62
Şema 3: Öğrenci Merkezli Eğitimin İlkeleri .. 101
Şema 4: Sporcu Lisansı Nasıl Alınır . 197
Şema 5: Proje Basamakları 193
 http://www.meb.gov.tr/ üzerinden kitaba ulaşılabilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET