gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB PERSONELİ BAŞARI VE ÖDÜL İÇİN DÜZENLEME BEKLİYOR

6111 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler arasında yer alan Milli Eğitim Bakanlığı personel ödüllendirilmesine ilişkin Yönerge işlemden kaldırılarak bu konuda yapılacak çalışmalar için Devlet Personel Başkanlığı düzenlemesi beklenilmektedir.

16 Mayıs 2011 Pazartesi 13:26
MEB Personeli Başarı ve Ödül İçin Düzenleme Bekliyor


Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı personeline her yıl verilen aylıkla ödül sayılarının belirlenmesi ile il/genel müdürlük bazında dağılımı Nisan ayı içinde dairemiz tarafından belirlenerek ilgili birimlere gönderilmekteydi.
 
6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması hakkında
Kanunun 110’uncu maddesi ile  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 122 ve 123’üncü maddelerinde değişiklik yapılarak, başarı belgeleri ve ödül verilmesi hususları yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.
 
MEB ödül verilmesine ilişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Devlet Personel Başkanlığınca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 2011 yılı aylıkla ödüllendirilme işlemleri ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı personeli için ödüller ancak Devlet Personel Başkanlığı düzenlemesini beklemektedir.
 

www.kamudanhaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET