Öncekiler Sonrakiler

MEB YILLAR ÖNCESİ YAPMASI GEREKENİ YAPIYOR

Bakan Avcı: "Öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim almak isteyen adaylar, öğretmen talebine ilişkin projeksiyonları görebilecek ve kariyer planlarını yapma imkanları olacak" Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, "Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sisteımerinin Geliştirilmesi Projesi" nin tamamlanmasıyla öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim almak isteyen adayların, yıllar ve alan itibarıyla ihtiyaç duyulacak öğretmen talebine ilişkin projeksiyonları elektronik ortamda görebileceğini ve bu bilgiye dayalı olarak kariyer planlarını yapma irnkanlarınm olacağını söyledi.

02 Şubat 2013 Cumartesi 09:43

Avcı, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği "Öğretmen İstihdam Projeksiyonları Stratejileri ve Sisteımerinin Geliştirilmesi Projesi" çalıştayının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de önceki yularda birçok meslek alanında arz-talep ve istihdam dengesi kurulamadığı gibi öğretmenlik mesleğinde arz-talep ve istihdam arasında da ciddi uyumsuzlukların meydana geldiğini belirtti. Bazı öğretmenlik alanlarında öğretmen talebi karşılanamazken ve başka öğretmenlik alanlarından ikame edilirken, bazı alanlarda da neredeyse hiç öğretmen talebi olmadığına dikkati çeken Avcı, bu durumun öğretmen iş gücü piyasasında ciddi sorunlara yol açtığını ifade etti. İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün başlattığı, MEB Öğretmen İstihdam Projeksiyonları, Stratejileri ve Sistemlerinin Geliştirilmesi Projesiyle öğretmen istihdamında yaşanan bu arz ve talep uyumsuzluğunu gidermeye yönelik bilimsel bir çalışma yürütüldüğünü dile getiren Bakan Avcı, MEB-İKOP olarak isimlendirilen projenin çalışmalannm 31 Ekim 2011'de başlatıldığını, projeyle, temel eğitim ve orta öğretim kademesinde kamu ve özel okullarında 2023 yılına kadar ihtiyaç duyulacak öğretmen sayılarını; alanlar bazında bilimsel yöntemlerle kestirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Avcı, "Proje kapsamında hazırlanacak öğretmen arz ve talep projeksiyonlarıyla Bakanlığımız 2023 vizyonu çerçevesinde ulusal öğretmen istihdam politikasını hazırlayarak öğretmenlik mesleğine ilişkin insan kaynakları politikasını ortaya koyacak. Projede geliştirilmekte olan bilişim teknolojileri temelli sistem ile uzun vadeli projeksiyonlar yapılabilecek, YÖK ve öğretmen yetiştiren fakültelerimiz, bilgiye dayalı planlama ve yönetim imkanına kavuşacak, eğitimin tüm kademelerinde, devlet okulları ve özel okullarda istihdam edilebilecek öğretmen sayılarına göre üniversite öğretmenlik program kontenjanları belirlenecek, arz rasyonel verilere göre şeMendirilebilecek" dedi. Proje kapsamında, bugüne kadar öğretmen arz ve talebini etkileyen tüm değişkenlerin incelendiğini ve bunlara ilişkin sayısal verilerin YÖK ve ÖSYM gibi kurumlar tarafından derlendiğinin altını çizen Avcı, bu verilerin düzenli ve sürekli teminine imkan vermek amacıyla bu kurumlarla ortak çalışmalar başlatıldığını söyledi. Öğretmen arz ve talebinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri incelemek ve sonuçlarını öğretmen arz-talep projeksiyonlarına yansıtmak amacıyla okul çağı nüfusunda meydana gelen değişimin Türkiye'de ilk defa Hacettepe Nüfus Etütleri Enstitüsü uzmanlarının katkısı incelendiğini ve 2012-2023 yuları arası ü, şehir köy ve cinsiyet ayrıntısında tekli yaşlarda okul çağı nüfus projeksiyonları hesaplandığını anlatan Avcı, Türkiye'deki öğretmen istihdam trendlerinin, 10 yıl boyunca yapılan öğretmen atamalarının incelendiğini ve istihdamı etkileyen tüm politikalar ile bu politikaların sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.
ÖĞRETMEN HAREKETLİLİĞİ AYRINTILARIYLA İNCELENDİ
Proje ile Bakanlıktaki tüm öğretmenlerin alanlara göre istihdam durumları, talebin yetersiz olduğu alanlarda diğer alanlardan ikame oranları, öğretmenlik alanlarının genişleme veya daralma durumları, mezun olunan alanla çalışılan alan arasındaki uyum incelendiğini dile getiren Avcı şöyle devam etti: "Son 10 yılın verileri kullanılarak hizmet alanları, il ve hizmet bölgeleri arası, isteğe bağlı, özür durumu, görev değişikliği, kurumlar arası nakil ve emeklilik durumuna bağlı öğretmen hareketliliği ayrıntılarıyla incelendi. Göçün okul çağı nüfusuna ve eğitim sisteminin diğer bileşenlerine etkisi en çok göç alan ve veren illerde yapılan göç çalıştayları ile değerlendirildi. Proje çalışması kapsamında; 'OECD Öğretmen İstihdam Modeli'temel alınarak öğretmenlik mesleğini ve istihdamını düzenleyen mevcut yasal ve idari düzenlemelere uygun bir biçimde, 'Öğretmen İstihdam Projeksiyon Modeli" geliştirildi Geliştirilen model ve üretilen bütün bilgileri temel alan ve öğretmen arz talep projeksiyonlarının hesaplanabildiği Bilgi Yönetim Sistemi kuruldu." Projenin tamamlanmasıyla öğretmen yetiştiren kurumlarda eğitim almak isteyen adayların yıllar ve alan itibarıyla ihtiyaç duyulacak öğretmen talebine ilişkin projeksiyonları elektronik ortamda görebileceğine dikkati çeken Avcı, " Bu bilgiye dayalı olarak kariyer planlarını yapma imkanları olacaktır. Ayrıca kullanıcılar kurulacak bilişim sistemi üzerinden şu anda çalışmaları sürdürülen öğretmenlik alanlarıyla ilgili öğretmen yeterlilikleri bilgilerine de ulaşabilecek. Bakanlığımız, bu proje ile insan kaynakları planlamasını etkili ve verimli bir şekilde yaparak beşeri sermayenin gelişmesine katkıda bulunacak ve kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanımını sağlayacak" diye konuştu.
K.GÜNBOYU