gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MEB; KADINA ŞİDDET KONUSU İLE İLGİLİ DERS ANLATILACAK

Kadına karşı şiddetin önlenmesi için bir adım da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. Bu yıl seçmeli olan, gelecek yıldan itibaren ise ilköğretim 8.sınıflarda zorunlu olacak "Demokrasi ve Vatandaşlık" derslerinde, kadın hakları konusu da ele alınıyor. Derslerde, öğretmenler öğrencilere kadına şiddet konusunda ‘siz olsaydınız ne yapardınız?’ sorusunu yöneltiyor. Öğretmenler, öğrencileri Alo 183 şiddet hattından haberdar ediyor.

16 Şubat 2011 Çarşamba 14:01
MEB; Kadına şiddet konusu ile ilgili ders anlatılacak

 Bu yıl belirlenen 10 pilot ildeki okullarda İlköğretim 8'inci sınıflarda seçmeli olan "Demokrasi ve Vatandaşlık" dersi, 2011- 2012 eğitim öğretim yılından itibaren zorunlu olacak. Derste işlenen konular arasında ise kadın – erkek arasındaki fark ve kadın hakları yer alıyor. Bu kapsamda toplumda cinsiyet eşitliğini güçlendirmek hedefleniyor. Cinsiyet eşitsizliğinin insan haklarına aykırı olduğu konusu üzerinde duruluyor. Derslerde, kadın hakları, 'cinsiyetçi bakış' ve 'kalıplaşmış roller' açısından tartışılıyor. Ayrımcılığın engellenmesi için hukuksal düzenlemeler kadar bireysel çabaların da önemine vurgu yapılıyor.

 
Pilot uygulamanın yapıldığı okullarda öğretmenler öğrencilere, kadına şiddetle ilgili ‘böyle bir durumla siz karşılaşsaydınız ne yapardınız?’ sorusunu yöneltiyor. Öğrenciler, Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı’ndan haberdar ediliyor.

FARKLILIKLARA SAYGI VE HOŞGÖRÜ ANLATILIYOR
 
Vatandaşlık ve Demokrasi dersinde, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne atıf yapılarak özgürlük, eşitlik, kardeşlik, adalet, sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, dayanışma kavramları da işlenerek, farklılıkların önemi vurgulanıyor. Irk, din, dil, milliyet, mezhep, bölge, cinsiyet, sosyal sınıf/tabaka gibi unsurlara dayalı ayrımcılık ve toplumsal dışlama, sadece ulusal ölçekte değil küresel boyutta ele alınıyor. Gelecek sene zorunlu olacak derste, kişi dokunulmazlığı ve güvenliği, düşünce, inanç ve ifade özgürlüğü, yaşama, örgütlenme, çalışma, sağlık, eğitim, dilekçe, özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, seçme ve seçilme hakkı gibi haklar üzerinde özellikle durulacak.
 
ÇOCUKLAR HAKLARINI ARAMAYI ÖĞRENİYOR
 
Vatandaşlık ve Demokrasi dersinde ‘Her İnsan Değerlidir’ başlığı altında çocuklara haklarını arama bilinci de kazandırılıyor. Çocukların günlük hayatlarında ve gelecekte insan olmaları nedeniyle sahip oldukları hakların farkında olmaları sağlanarak, onları kullanma, hangi yollara başvuracakları öğretiliyor. İnsanın değeri ve onurunun korunması, bireysel farklılıklar ve bu farklılıkların birlikte yaşamak için gerekliliğine de özellikle vurgu yapılıyor.
 
Bu dersle, öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılâplarının önemini kavramaları, hak ve özgürlükleri korumada sivil toplum kuruluşlarının rolünü anlamaları, demokratik çözüm önerileri getirme gibi beceriler kazanmaları da hedefleniyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları ile ilgili sözlerine de derslerde yer veriliyor.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET