gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

MİLLİ GÜVENLİK DERSLERİ KALDIRILDI

Resmi Gazete'nin 25.01.2012 tarihli sayısında Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Bu dönem dersler verilecek, bir sonraki sene ise konular sivil öğretmenler tarafından başka dersler içerisinde anlatılacak. Askerler tarafından verilen dersin eğitimi sivil öğretmenlere geçmiş oldu.

25 Ocak 2012 Çarşamba 07:48

 MİLLΠGÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  28/12/1979 tarihli ve 8/37 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1  1 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğin uygulanmasına 2011-2012 öğretim yılı sonuna kadar devam edilir.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET