gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRENİM KATKI KREDİSİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA AYRINTISI

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerden borçlarını zamanında ödemeyenleri kredi borçları; 6183 sayılı kanuna göre tahsili için Maliye Bakanlığına bildirilmektedir Kurumumuzun 351 sayılı kuruluş Kanunun 17. Maddesi “Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır.

08 Ekim 2014 Çarşamba 10:46
ÖĞRENİM KATKI KREDİSİ BORÇLARINA YAPILANDIRMA AYRINTISI

Harç (Öğrenim Katkı Kredisi) Borçlulara Yeniden Yapılandırılma Ayrıntısı

Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrencilerden borçlarını zamanında ödemeyenleri kredi borçları; 6183 sayılı kanuna göre tahsili için Maliye Bakanlığına bildirilmektedir Kurumumuzun 351 sayılı kuruluş Kanunun 17. Maddesi  “Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin birinci defada borçlarının bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mal sandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir.” Hükmüne amir bulunmaktadır.
 
6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/9/2014 tarihli ve Mükerrer 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 6552 sayılı Kanunun 73 ve 74 üncü maddeleri Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir.  Bu madde hükümlerinin uygulamasına dair usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
 
Bu nedenle, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamına girmiş borçların tahsili ve takibi ile ilgili tüm yetkiler T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına ait olduğundan, borçların yeniden yapılandırılması,  taksitlendirilmesi, güncel borcun hesaplanması, ne zaman nasıl başvuru yapılabileceği ve konuya ait bilgilerin tamamını borcun bildirildiği Vergi Dairesi Müdürlüklerinden öğrenene bilirsiniz. 
 
Borcun hangi vergi dairesine bildirildiğine ilişkin bilgiyi aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.
 

https://www.kyk.gov.tr/web/YENI_GRODEME/geriOdemeParametreGiris.do

 

Kamudan Haberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET