gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMEN EŞ DURUMU İÇİN BU AY ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA TÜM DETAYLAR

Alan değişikliği yaparak iller arası yer değiştirme başvuruları 14 - 17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. İl içi alan değişikliği başvuruları ise 19-24 Eylül tarihleri arasında alınarak, 25 Eylül'de sonuçlandırılacak.

16 Eylül 2012 Pazar 08:39

 Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliğine ilişkin kılavuzu yayımladı. MEB, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında açık norm kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği gerçekleştiremeyenlerin, özür gereklerini karşılamaya yönelik olarak  14-17 Eylül tarihleri arasında aşağıda belirtilen şekilde alan değişikliği ve bu değişikliğe bağlı olarak yer değişikliği yapabileceklerini duyurmuştur.

Bu kapsamda 2012 yılına mahsus olmak üzere;

1- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda sınıf öğretmenleri;

1-a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olanlar lisans tamamladıkları alana, (örneğin; kimya öğretmenliği mezunu olup ta sınıf öğretmenliği yapan bir öğretmenin kimya alanına ya da diplomalarında yan alan mesela tarih yazılı ise tarih alanına alan değişikliği yapabileceklerdir. İki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olup ta lisans tamamlayan öğretmenler ise lisans tamamladıkları alana alan değişikliği yapabileceklerdir.)

1-b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına (örneğin; 4 yıllık sınıf öğretmenliği mezunu olup ta herhangi bir yan alanı olmayan öğretmenler Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.) alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.

1-a kapsamında başvuru yapacak olan sınıf öğretmenleri dilerlerse 1-b kapsamında da başvuru yapabileceklerdir. 

2- Diğer alan öğretmenleri;

2-a) Yüksek öğrenimleri başka alana veya alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler bu öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin alanına, (örneğin; çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu olup ta, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği alanında görev yapanlar TTK’nın 80 sayılı kararı gereğince yüksek öğrenimi okul öncesi ve eğlence hizmetleri alanına kaynak olduğundan bu iki alandan birisine alan değişikliği yapabileceklerdir.

Başka bir örnek vermek gerekirse alanı İmam Hatip Meslek Dersleri olanlar, yüksek öğrenimi din kültürü ve ahlak bilgisi alanına kaynak olduğundan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.

Psikoloji mezunu olup ta, psikoloji öğretmenliği yapanlar, yüksek öğrenimi rehber öğretmenliğe kaynak olduğundan rehber öğretmenlik alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.

Yine alan öğretmeni olup ta diplomasında yan alanı bulunan örneğin coğrafya öğretmeni olup yan alanı sosyal bilgiler olanlar, sosyal bilgiler alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.)

Veya mezuniyeti itibarıyla başka bir alana kaynak olmayan ve yan alanı bulunmayanlar ise aylık karşılığında okutabilecekleri alana alan değişikliği yapabileceklerdir. (Örneğin fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan fen bilimleri/fen ve teknoloji alanına, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenleri ise aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan fizik, kimya, biyoloji alanına, coğrafya ve tarih öğretmenleri aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan sosyal bilgiler alanına, sosyal bilgiler öğretmenleri ise aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan tarih ve coğrafya alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.)

2-b) Teknoloji ve Tasarım alanına; (örneğin herhangi bir alan öğretmeni istemesi halinde teknoloji ve tasarım alanına alan değişikliği yapabilecektir.)alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.

2-a kapsamında başvuru yapacak olan alan öğretmenler dilerlerse 2-b kapsamında da başvuru yapabileceklerdir. 

Öğretmenler başvurularında diploma ya da öğrenim belgesi ibraz edeceklerdir. Okul müdürlükleri tarafından öğretmenlerin diploma ya da öğrenim belgeleri yukarıdaki 1-a ve 2-a (yüksek öğrenimleri başka alan/alanlara kaynak olanlar, yan alanı olanlar, lisans tamamlayanlar ve aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına geçmek isteyenler) maddeleri kapsamında olup olmadıkları yönünden değerlendirilecek, atanabilecekleri alana atanmak üzere başvuruları ve tercihleri bu alandan kabul edilecektir. Bu kapsama girmeyen öğretmenlerin başvuru ve tercihleri ise 1-b ve 2-b (sınıf öğretmeni olup zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına geçmek isteyenler ile sınıf öğretmenleri dahil tüm alan öğretmenlerinden teknoloji ve tasarım alanına geçmek isteyenler) maddeleri kapsamında kabul edilecektir.

1-a ve 2-a maddeleri kapsamında olan öğretmenler atanmak istedikleri ilde/yerde açık ilan edilen en çok 25 eğitim kurumunu; 25’ten çok eğitim kurumunun ilan edildiği hallerde ise boş kalan diğer eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini de ayrıca belirterek alan değişikliği yoluyla yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.

Tercihlerine atanamayan sınıf öğretmenleri Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanlarının her ikisinde ya da birinde, diğer alan öğretmenleri ise Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğinde atanmak istedikleri il genelinde açık ilan edilen eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini belirteceklerdir. Yani 1-a ve 2-a kapsamında başvuruda bulunan öğretmenler tercihlerine atanamamaları durumunda 1-b ve 2-b kapsamında atanmak isteyip istemediklerini belirteceklerdir.

Başvurular 14-17 Eylül 2012 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve yukarıdaki öncelik sıralamasına göre öğretmenlerin geçebileceği alan kontrol edilerek, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün onaylanacaktır. 15 Eylül 2012 Cumartesi ve 16 Eylül 2012 Pazar günleri de işlemlerin aksatılmaması bakımından il milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.

Alan ve yer değişiklikleri, başvuruda bulunan öğretmenlerin 1-a ve 2-a maddeleri kapsamında geçebilecekleri alandaki tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Bu maddeler kapsamındaki alana atanamayan öğretmenler ise 1-b ve 2-b maddeleri kapsamında tercih ettikleri alanda/alanlarda atanmak istedikleri ilde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak üzere değerlendirileceklerdir.

Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.

Alan ve yer değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin ayrılış/başlayış işlemleri, eğitim ve öğretimin 17 Eylül 2012 tarihinde başladığı da dikkate alınarak 19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Öğretmenlerin il iç alan değişikliği başvurularının 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacağı ilan edilmişti. Ancak, iller arası özür durumundan yer değişikliği alanlarında açık norm kadro olmaması nedeniyle ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin taleplerinin karşılanması ve 40.000 yeni öğretmen alımı ve okulların açılması sonrasında doğabilecek yeni öğretmen ihtiyaçları gözetilerek yapılan yeni değerlendirmeler üzerine il içi alan değişikliklerinin başvuruları 19-24 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacak il içi alan değişiklikleri 25 Eylül 2012 tarihinde tamamlanacaktır.

Bakanlık il içi özür durumunu da dikkate alarak özür durumuna bağlı alan değişikliğini il içinde de yapmalıdır. Yayımlanan kılavuza göre şuan alanlarında özürlerinin olduğu ilde ihtiyaç olsa da branşlarına başvuruda bulunup bulunmamasına ilişkin bir açıklama olmaması ise bir eksikliktir. Uygulamada böyle bir durum olursa bir ile tarih öğretmenliği alanından mezun olmuş ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin tarih öğretmeni olarak alan değiştirebileceğinden ataması yapılabiliyorken, aynı ile tarih öğretmeni olan başka bir öğretmenin atanamaması gibi garip bir sonuç oluşması muhtemeldir. Oysa öğretmenler özür durumuna bağlı alan değişikliğinde özürlerinin olduğu ilde alanlarında ihtiyaç varsa alanlarında öncelikle tercih yapma imkânı sunulmalıydı.

Diğer bir husus ise 19-24 Eylül tarihlerinde yapılacak alan değişikliği il içinde yapılacağı gibi özür durumuna bakılmaksızın iller arasına da açılarak alternatifler dikkate alınmalıdır. 

 Milli Eğitim Bakanlığı özür durumundan yer değiştirmek isteyip atanamayan öğretmenler için sadece bu yıl geçerli olmak üzere değişiklik yaptı. Bakanlık, öğretmenlerin bir kısmını alan değişikliği ile özür durumundan atamayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı özür durumundan atanamayan öğretmenler için sadece bu yıl geçerli olmak üzere bir değişiklik yaptı. Buna göre sınıf ve branş öğretmenleri eğer diplomalarında yan alanları var ise bu alanları tercih ederek iller arası yer değişikliği yapabilecek.

Bunun yanında sınıf öğretmenlerden iki yıllık yükseköğretim mezunu iken öğretmen olanlar lisans tamamladıkları alanı tercih edebilecek.

Yan alanı olmayan sınıf öğretmenleri ise yer değişikliğini zihin engelliler sınıf öğretmenliğine veya teknoloji ve tasarım alanlarına geçerek yapabilecek.

Yan alanı olmayan branş öğretmenleri de sadece teknoloji ve tasarım öğretmenliğine geçiş ile atanmak istedikleri ili tercih edebilecek.Alan değişikliği yaparak iller arası yer değiştirme başvuruları 14 - 17 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

İl içi alan değişikliği başvuruları ise 19-24 Eylül tarihleri arasında alınarak, 25 Eylül'de sonuçlandırılacak.

Öğretmenlerin 'eş durumu'ndan tayin taleplerinde oluşan sıkıntıya Başbakan Erdoğan el koydu. Erdoğan'ın ayn illerde çalışan öğretmenlerin eşleriyle buluşmaları için Bakan Dinçer'e talimat verdiği öğrenildi. Bu istek üzerine harekete geçen MEB, bir defaya mahsus atama yapacak.
TALİMAT ERDOĞAN'DAN
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kamu görevlisi olmaları nedeniyle ayn ayn illerde çalışan öğretmenlerin eşleri ile buluşması için Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e talimat verdiği öğrenildi. Erdoğan'ın detaylı bir şekilde çalışılmasını istediği tayinlerle ilgili MEB de harekete geçti. Öğretmenlerin eş durumundan tayin talepleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'il emri' uygulamasına son vermesi ve '4+4+4' eğitim sisteminden kaynaklı çok sayıda öğretmeni norm fazlası haline düşürünce tayin talepleri de askıya alındı. Başbakan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bakanlık yapacağı yeni çalışmayla ilgili öncelikle norm kadro açığı olan okulların haritasını güncelleyecek. Bu harita üzerinden yeni bir özür grubu atamasının da yapılması bekleniyor.
BU AY İÇİNDE YAPILACAK
Bu durumda eylül ayı İçerisinde, kadro açığı olan bölgelere bir kez daha eş özür durumuna bağlı yer değiştirme ataması sağlanabilecek. Bu atama kadro açığı bulunan yerlerle sınırlı olacak. Yapılan çalışma yeni eğitim yılı başında eşinin yanına tayin bekleyen öğretmenler için son bir fırsat imkanı olmuş olacak. Böylelikle kadro yokluğu nedeniyle eşiyle batı illerinde buluşamayan öğretmenlerin doğu illerinde eşinin yanında görev yapması mümkün olacak. 9 BİN ÖĞRETMENİ İLGİLENDİRİYOR
Bakanlığın yürüttüğü çalışma yaklaşık 9 bin öğretmeni ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in geçtiğimiz günlerde açıkladığı bilgilere göre, bu yıl toplam 25 binden fazla öğretmen eş durumundan iller arasında yer değiştirmek isterken, bugüne kadar sadece 16 bin öğretmenin talebi karşılanabilmişti. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda yapılan yeni çalışmayla bu taleplerin büyük oranda karşılanması bekleniyor.
BİZİM ANADOLU
Es durumundan tayinlerin başlamasına karsın Ankara, İstanbul, İzmir basta olmak üzere 50'nin üzerindeki ile tayin açılmadı. Sadece Ankara'da 1.500 norm fazlası öğretmen bulunuyor. Bu ile es durumundan gelmek için ise 300'ü askın öğretmen bekliyor. Ancak norm kadro (kamu kurumlarının ihtiyaç duydukları personelin nitelik, sayı, unvan ve derece olarak standart hale getirilmesi) fazlalılıgı bulunduğundan Ankara'ya atama yapılamıyor. Diğer illerde de benzeri durum yaşanıyor. Bakanlık geçtiğimiz yıllara kadar "görevlendirme" ile bu sorunu çözüyordu, ancak görevlendirmelerin kaldırılması ve bir daha uygulanmama kararı üzerine bu yöntem de uygulanamıyor. Aile Bakanlığı'nın da Milli Egitim'den çözüm istediği ifade ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, "Herkes batıya gelmek istiyor. Doğuda derslere girecek öğretmen bulunamaya'bilir" derken ortaya çıkan durumun da bir sorun olduğunu, çözüm üretmeye çalışıldığını ifade etti. Bakanlıkta yarın bir toplantı yapılacağı ve sorunun çözümü için bazı önerilerin dikkate alınacağı öğrenildi. Çözüm için büyük illere yakın taşra bölgelerine başvuru hakkı tanınabileceği öğrenildi. Örneğin Ankara'da Kazan, Nallıhan, Şereflikoçhisar gibi yakın ilçelere, İstanbul'da da Çatalca, Silivri gibi ilçelerde görevlendirme yapılabileceği ifade ediliyor. Masada bir başka seçenek olarak il/ilçe emrine görevlendirme uygulamasına yeniden başlanması da bulunuyor, ancak bu konuda son sözü Milli Eğitim Bakan Ömer Dinçer'in söyleyeceği belirtiliyor,
ULUS

Çelik, "Eş durumundan tayin bekleyen öğretmen arkadaşların talep ve beklentilerini, söz verdiğim gibi Sayın Başbakan'a arz ettim. Ailenin bütünlüğü meselesinde çok duyarlı olan Sayın Başbakan'ın konuyla ilgilendiğinden şüphesi olmasın. Eminim ki Sayın Başbakan'ın da devreye girmesiyle, öğretmenlerimizin talepleriyle MEB'in ihtiyaçlarının örtüşeceği bir çözüm bulunacaktır" yazdı. Çelik, Habertürk'te konuk olduğu Türkiye'nin Nabzı programında ise Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e çağrıda bulunarak, "Şu şartla getirebiliriz, kamuda, diğer bakanlıklarda görevlendirilebilirler, öğretmenlik mesleğiyle bağdaşan işlerde görevlendirebilirsiniz. Aile bütünlüğünü sağlamak bir sosyal sorumluluk gereğidir, bunu yapmak zorundasınız" dedi.
HABERTÜRK
Tayin krizini 5 bakan çözecek Eş durumundan tayinlerin sona ermesiyle başlayan kriz büyüdü. Genelkurmay ve içişleri sıkıntıları iletti.  Milli Eğitim Bakanı Dinçer, çözüm için İçişleri, Adalet, Sağlık ve Dışişleri bakanlarıyla görüşme karan aldı.
Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde ve memur eşlerini büyük sıkıntıya soktu içişleri, dışişleri, adalet ve sağlık bakanları Yeni eğitim öğretim yılında öğretmen tayinleri için il emrinin kaldırılması eşleri ile aynı yerde çalışamayan memurları isyan noktasına getirdi. Milli Eğitim Bakanhğı'nın (MEB) yeni düzenlemesi en çok her 2 yılda bir tayinleri çıkan polis ve asker eşlerini etkiledi. Bakanlık düzenlemeyle eş tayinlerinde, tayin istenen ilde öğretmene ihtiyaç olup olmadığına bakıyor. Eğer ilde norm kadro fazlası var öğretmene ihtiyaç yoksa tayinler yapılmıyor. Eşi ile ayn ilde çalışan memur norm kadro fazlası nedeniyle ailesinden ayrı yaşamak zorunda kalıyor.
GENELKURMAY'DAN ZİYARET
Emrin kalkması ile asker eşlerinin de olumsuz etkilenmesi, Genelkurmay Başkanlığım harekete geçirdi. Genelkurmay Başkam Necdet Özel, Milli Eğitim Bakam Ömer Dinçer'i ziyaret ederek eşi öğretmen olan askerlerin yaşayacağı tayin sıkıntısını aktardı. Özel, eş durumu tayininde eski sistemin devamım talep etti. 4 BAKANLA GÖRÜŞME Sağlık, yargı ve emniyet çalışanlarının taleplerini de değerlendirmeye alan Dinçer, İçişleri Bakam İdris Naim Şahin, Adalet Bakam Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile görüşme yapacak. Dinçer, Dışişleri Bakam Ahmet Davutoğlu ile de bir araya gelerek Dışişleri personelinin öğretmen olan eşlerinin durumunu ele alacak. 
BUGÜN
AKP'DE ÖĞRETMEN ÇATLAĞI
AKP'de öğretmen çatlağı Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in özür grubu uygulamasına eski bakanlardan sürpriz tweet ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Twitter hesabından Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in göreve gelmesinin ardından değişen Teşkilat Yasası'yla özür grubu atamalarının sınırlandırılması nedeniyle mağdur olan öğretmenlerin sorunlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiğini açıkladı. Eski bakan Çelik'in tweet'ini halefi Nimet Çubukçu'nun da kendi hesabında yayımlaması dikkat çekti. Bakan Dinçer göreve gelmesinin ardından Eylül 2011 tarihinde kanun hükmünde kararnameyle MEB'in yapısını sil baştan değiştiren teşkilat yasası yayımlanmıştı. Yeni yapılanmayla birlikte öğretmenlerin özür grubu atamaları yılda 2'den bire indirilirken, bu atamalara pek çok sınırlama da getirilmişti. Söz konusu uygulamadan geri adım atma? Eski Milli Eğitim Bakanı Çelik, Tvvitter hesabından Milli Eğitim Bakanı Dinçer'in göreve gelmesinin ardından değişen Teşkilat Yasası'yla özür grubu atamalarının sınırlandırılması nedeniyle mağdur olan öğretmenlerin sorunlarını Erdoğan'a ilettiğini açıkladı. yan Dinçer, öğretmenlerin bugüne kadar yaptığı pek çok eylemde eleştirilmişti. Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, öğretmenlerin atama mağduriyetlerini "Eş durumundan tayin bekleyen öğretmen arkadaşların talep ve beklentilerini, söz verdiğim gibi, Sayın Başbakan'a arz ettim. Ailenin bütünlüğü meselesinde çok duyarlı olan Sayın Başbakan'm konuyla ilgileneceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Eminim ki Sayın Başbakan'm da devreye girmesiyle, öğretmenlerimizin talepleriyle MEB'in ihtiyaçlarının örtüşeceği bir çözüm bulunacaktır" ifadeleri ile dile getirdi. Çelik'in halefi Nimet Çubukçu ise Çelik'in bu ifadelerini kendi Tvvitter hesabında aynen yayımladı. Çelik, Twitter üzerinden bu açık1 amaları yaptıktan sonra, Habertürk televizyonunda gazetecilerin konu ile ilgili sorularına ise "Biz aile kurumunu parçalayanlayız. Eğer bir öğretmen arkadaşımız, stajyerlik dönemini bitirmişse, asıl memur haline gelmişse, kendisi Kars'ta kocası Tekirdağ'da ise bu kabul edilemez" yanıtını verdi.Milli Eğitim Bakanhğı'nın eş durumundan atama konusundaki hassasiyetini "Ankara'da boş kadro yok. Ankara'dan 2 bin kişi 'Ben burada çalışıyorum benim eşim Ankara'ya gelsin' diyor. Bakanlık, 'Ankara'ya getirdiğimde istihdam edemem' diyor" ifadeleri ile aktardı. Mevcut bakan Dinçer'e çağrıda bulunan Çelik, "Diyelim ki, Ankara'ya 2 bin kişi geldi. Türkiye'de 700 bin öğretmen var. Ankara'da hiçbir iş yapmadıklarını düşünün. Şu şartla getirebiliriz; kamuda, diğer bakanlıklarda görevlendirilebilirler. Öğretmenlik mesleğiyle bağdaşan işlerde görevlendirebilirsiniz. Benim bakanlığım döneminde Milli Savunma, Adalet ve İçişleri Bakanlığıyla protokoller imzaladık ve gayet iyi gitti. Ben aile bütünlüğünü sağlamak üzere eş tayini talebinde bulunan arkadaşlarımın haklı olduğunu düşünüyorum" dedi. Bu düşüncelerini Başbakan Erdoğan'a da aktardığını belirten Çelik, "Sayın Başbakan aile bütünlüğü meselesinde son derece hassastır. Eminim ki, buna duyarsız kalmayacaktır. Buradan halefim olan sayın bakana da çağrıda bulunuyorum. Örtüştüren ve uzlaştıran bir çözüm mutlaka vardır ve uygulanacaktır" ifadelerini kullandı. Milli Eğitimi mi istiyor? Çelik'in öğretmenlerin mağduriyetini dile getirmesi, Dinçer'in öğretmen atamalarına sınırlama getirmekte sergilediği ısrarın AKP'de çatlak yarattığı şeklinde yorumlandı, îkinci bir yorum ise kendisinin ye niden Milli Eğitim Bakanı olmak istemesine dayandırıldı. Kulislerdi dillendirilen bu iddiaya göre, Dinçer, içişleri Bakanlığı'na getirilecek Boş kalan bakanlık koltuğuna ise Hüseyin Çelik talip olacak.
CUMHURİYET

Eş durumundan atama isteyen öğretmenler için artık bakanlıklar ve Genelkurmay, birlikte hareket edecek. 
Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, yılda 50 bin öğretmenin eş durumundan yer değiştirdiğini ve artık koordineli sisteme geçileceğini söyledi.
BATIDA YIĞILMA OLUYOR, DOĞUDA AÇIK ORTAYA ÇIKIYOR
Daha çok doğudan batıya talep olduğunu, bu sebeple batıda yığılma yaşanırken doğuda öğretmen açığı bulunduğunu anlatan Dincer, önemli bir yeniliği de duyurdu.
BAKANLIKLAR VE GENELKURMAY'LA KOORDİNELİ ÇALIŞILACAK
Bakan, eş durumundan atanma talebinin en fazla asker, hakim-savcı, hariciye görevlileri ve kaymakamlardan geldiğini dile getirdi. Bu nedenle Adalet, Dışişleri, İçişleri bakanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı'yla görüşülerek tayin durumlarının önceden bildirilmesi istenecek ve bu şekilde bir koordinasyon sağlanmaya çalışılacak. Eşleri özel sektörde çalışanlar için böyle bir uygulama olmayacak. Ancak daha önce kamu bankasında çalışanlar kamu görevlisi sayıldığı için bu durumdan yararlanabilecek. 
BÖLGE

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET