gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLER NORM FAZLASINA ÇIKABİLİR EK DERSLERİ DÜŞEBİLİR

Milli Eğitim Şurası’nda Komisyonda, ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olmasına karar verildi. Haftalık 35 saat olan ders saatlerinin 30 saate düşürülmesi halinde öğretmenlerim ek ders saatleri azalacak, bazı öğretmenler ise fazla olarak çıkacaktır.

04 Aralık 2014 Perşembe 09:12
ÖĞRETMENLER NORM FAZLASINA ÇIKABİLİR EK DERSLERİ DÜŞEBİLİR

Milli Eğitim Şurası’nda Komisyonda, ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olmasına karar verildi. Haftalık 35 saat olan ders saatlerinin 30 saate düşürülmesi halinde öğretmenlerim ek ders saatleri azalacak, bazı öğretmenler ise fazla olarak çıkacaktır. 

Komisyonda, ortaokullarda haftalık ders saatinin "Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması" şeklinde oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.


Zorunlu ders saatinin 25, seçmeli ders saatinin 5 saat olması, tüm okullarda normal eğitime geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, görsel sanatlar ve müzik derslerinden biri seçilerek haftada 2 saati olarak kesintisiz bir şekilde verilmesi önerileri oy birliğiyle kabul edildi.


2014-2015 YILI İLKOKULLAR VE ORTAOKULLAR HAFTALIK DERSÇİZELGESİ

 

 

 

 

 

SINIFLAR

 

 

DERSLER

İlkokul

Ortaokul

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Türkçe

10

10

8

8

6

6

5

5

 

Matematik

5

5

5

5

5

5

5

5

 

Hayat Bilgisi

4

4

3

 

 

 

 

 

 

Fen Bilimleri

 

 

3

3

4

4

4

4

ZORUNLU DERSLER

Sosyal Bilgiler

 

 

 

3

3

3

3

 

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

 

 

 

 

 

 

 

2

Yabancı Dil

 

2

2

2

3

3

4

4

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

 

 

 

2

2

2

2

2

Görsel Sanatlar

1

1

1

1

1

1

1

1

Müzik

1

1

1

1

1

1

1

1

Oyun ve Fizikî Etkinlikler

5

5

5

2

 

 

 

 

Beden Eğitimi

ve Spor

 

 

 

 

2

2

2

2

Teknoloji ve Tasarım

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Trafik Güvenliği

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

 

 

 

 

2

2

 

 

 

Rehberlik ve Kariyer Planlama

 

 

 

 

 

 

 

1

 

İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

 

 

 

2

 

 

 

 

ZORUNLU DERS TOPLAMI

26

28

28

30

29

29

29

29

 

Din, Ahlak ve Değerler

Kur'an-ı Kerim (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

Hz. Muhammed'in Hayatı (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

Temel Dinî Bilgiler (2)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

 

Okuma Becerileri (1)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

Dil ve

Yazarlık ve Yazma Becerileri (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

Anlatım

Yaşayan Diller ve Lehçeler (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

 

İletişim ve Sunum Becerileri (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

DERSLER

Yabancı Dil

Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller) (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Fen Bilimleri

Bilim Uygulamaları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

Matematik Uygulamaları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

ve

Matematik

Çevre ve Bilim (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

SEÇMELİ

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (2)

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.) (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

Sanat ve Spor

Müzik (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

 

Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır) (4)

 

 

 

 

2/(4)

2/(4)

2/(4)

2/(4)

 

 

Drama (2)

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

Zekâ Oyunları (4)

 

 

 

 

2

2

2

2

 

 

Halk Kültürü (1)

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Sosyal

Medya Okuryazarlığı (1)

 

 

 

 

 

 

2

2

 

Bilimler

Hukuk ve Adalet (1)

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

Düşünme Eğitimi (2)

 

 

 

 

 

 

2

2

Seçilebilecek Ders Saati Sayısı

 

 

 

 

6

6

6

6

SERBEST ETKİNLİKLER

4

2

2

 

 

 

 

 

TOPLAM DERS

30

30

30

30

35

35

35

35


ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİAÇIKLAMALAR

1.      Serbest etkinlikleri uygulamavelinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.

2.      Seçmeli derslerin kaç kezalınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.

3.      Seçmeli derslerden birden fazlasınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıdaoluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini,5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir.Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersiilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşincisınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyindebaşka bir alandan ders seçebilir.

4.      Öğretim programlarınınuygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zamandilimi "seçmeli ders saatleri" olarakbelirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri dersaçısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulmasısağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur'an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıftaalıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersibeşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olanöğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonelkullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.

5.      Sanat ve Spor, Görsel Sanatlar,Müzik, Spor ve Fizikî Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlıolarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.

6.      Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik,Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla,imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak onsekiz (18) derssaatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkatealınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancıdil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenlerkurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.

7.      İsteyen okullarda on (10) derssaatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özelliklerive ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyalve kültürel etkinlikler ile her türlü eğiticifaaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarakuygulanabilir.


KamudanHaberler.com

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET