gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERDEN SINAV ÜCRETİ TEPKİSİ!

Memur Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen İl ıskanı Mustafa Başbekleyen merkezi sistemle yapılan sınavlarda öğretmenlerin diğer görevlilerden az ücret almalarına tepki gösterdi.

13 Haziran 2012 Çarşamba 10:22

 "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nm "Sınav Görevi" başlıklı 12. maddesinin beşinci fıkrasında, "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezî sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz" hükmü yer almaktadır" diyerek açıklamasına başlayan Mustafa Başbekleyen, "Bu hükümden hareketle, Milli Eğitim Bakanlığı'nca merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti karşılığı tutar kadar ödeme yapılmaktadır. Söz konusu 5 saatlik ek ders ücretinin karşılığı da yaklaşık 39 TL kadar olmaktadır. ÖSYM Başkanlığı tarafından merkezi sistemle yapılan sınavlarda bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilenlere ise daha yüksek ücret ödenmekte ve her birine kademeli olarak belirlenen ücretlendirme sistemiyle en düşük ücret karşılığı olan gözcülerin dahi 70 TL'nin üstünde ücret aldıkları bilin/ mektedir. Diğer taraftan, bu tür sınavlar" da görevlendirilen emniyet teşkilatı personeline, Bakanlıkça yapılan sınavlarda merkezi sınavlarda gözcü olarak görevlendirilen öğretmenlere ödenen 39 TL ücretten daha fazla bir tutarda ödeme yapılmaktadır. Bu durum karşısında öğretmenler Bakanlıkça merkezi sistemle yapılan sınavlarda görev almak istememekte ve bu yöndeki taleplerini de kurumlarına yazılı ve sözlü olarak bildirmektedir. Aynı konuda sendikamıza da gerek yazılı gerek sözlü ve elektronik posta aracılığıyla gelen başvurularda üyelerimiz bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirmektedir. Benzer nitelikte olan bu tür sınavlarda görevlendirilen öğretmenlerimiz için ÖSYM ve Bakanlıkça farklı meblağlarda ödeme yapılıyor olması, eşit işe eşit ücret politikasına aykırıdır. Bu nedenle, Bakanlık tarafından merkezi sistemle yapılan (MTSK, SBS vb.) sınavlarda görev alan öğretmenlere, ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda gözcüler için ödenen ücretten aşağı olmamak üzere emeklerinin karşılığı ve emsal ücretlere denk bir miktarda ödeme yapılması gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na müracaatta bulunarak, merkezi sistemle yapılan sınavlarda görev alan öğretmenlere, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda salon başkanlarına ödenen ücretten aşağı olmamak üzere sınav ücreti ödenmesi konusunda gereğinin yapılmasını istedik" şeklinde kaydettİ.

TEK YILDIZ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET