gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÖĞRETMENLERİN YARI YILDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

2013-2014 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi yaklaşık 17 milyon öğrencinin karne almasıyla sona erdi. Öğretmenlerin bazı sorunları çözüm bekliyor. Eğitim Bir Sen bu konuda hazırladığı çalışmanın ilgili bölümlerinde bu sorunlara değindi.

26 Ocak 2014 Pazar 23:55
ÖĞRETMENLERİN YARI YILDA ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLARI

2013-2014 eğitim-öğretim yılı birinci dönemi yaklaşık 17 milyon öğrencinin karne almasıyla sona erdi. Öğretmenlerin bazı sorunları çözüm bekliyor.
  

Özür Grubu Tayinlerinde Önceki Dönemlerden Daha Duyarlı Davranılmıştır
 

Bakanlığın öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değişikliği mağduriyetlerini minimize etmek için attığı adımlar, eğitim çalışanları tarafından takdir edilmekle birlikte il içi ve il dışı özür durumuna bağlı atamaları henüz gerçekleşmeyen bir kısım öğretmenlerin de mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir.
 

 

Alan Değişikliği İptaline ve Alan Değiştirenlerin İptal Taleplerine Önemli Oranda Çözüm Üretilmiştir
 

Aralık 2013’te öğretmenlere alan değişikliği yapılma imkânı verilmiştir. Alan değişikliğiyle bazı sınıf öğretmenlerinin alanları itibarı ile atanabilecekleri alanlara geçmelerine imkân tanınmıştır. Sınıf öğretmeni olup zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine alan değişikliği ile geçiş yapanlara yönelik Danıştay tarafından verilen iptal kararıyla atamaları iptal edilenlere alan değişikliği imkânı verilmediği için mağduriyetler yaşanmıştır. Diğer yandan, bazı yöneticilere alan değişikliğinde imkân verilmemesi nedeniyle yaşanan sorunlar dışında önemli oranda çözüm ortaya konulmuştur. Çözüme kavuşturulmayan talepler ilerleyen günlerde yeniden gündeme alınmalıdır.
 

 

Kariyer Basamaklarıyla İlgili Acilen Düzenleme Yapılmalıdır

 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ikinci dönemde en fazla yoğunlaşması gereken konuların başında, yılan hikâyesine dönen ‘öğretmenlerin kariyer basamakları’ gelmelidir. 2004 yılında yasal düzenleme yapılan ve sınavlar sonucunda 2006 yılında ilk defa uzman öğretmenlik unvanı verilen kariyer basamakları uygulamasında, Anayasa Mahkemesi kararı sonrası Bakanlığın gerekli adımları ivedilikle atmaması üzerine eşitler arasında bir eşitsizlik oluşmuştur. Diğer yandan, tezli yüksek lisans yapanların açtıkları on binlerce dava yerel mahkemelerde öğretmenlerin lehine sonuçlanmış, daha sonra ise Danıştay bu kararı öğretmenlerin aleyhine olacak şekilde reddetmiştir. Şu anda on binlerce öğretmen mağdur durumdadır. On binlerce davanın açılmasına neden olan sorun acilen çözülmelidir.
 

 

Adaletten Uzak Ek Ders Esasları Değiştirilmelidir
 

Ek ders esaslarında dengesizlik ve mağduriyetlere sebebiyet veren hükümler halen değiştirilmemiştir. 2006 yılında köklü bir değişikliğe uğrayan ek ders esasları sekiz yıla yakın bir süredir uygulanmaktadır, ancak değiştiği günden beri bazı dengesizlikler ve adaletsizlikler devam etmektedir. Sendika olarak hazırlayıp bakanlığa sunduğumuz taslak metin mutlaka dikkate alınmalı, gerekli değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. Öğretmenlerin branşlarına göre ek ders ücretlerindeki adaletsizlik, okul türlerine göre yöneticilere verilen ek ders ücretleri ve nöbetler için ödenmeyen ek ders ücretleri gibi önemli sorunlar mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır.
 

 

Norm Kadro Yönetmeliği Bir An Önce Yayınlanmalıdır

 

Eğitim sisteminde, okul dönüşümleri gibi önemli değişim süreçleri yaşanmasına rağmen, eğitim kurumlarındaki yönetici ve öğretmen normları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmadığından, işleyiş ve uygulamalara bağlı ciddi sorunlarla birlikte hukuki sorunların da yaşanmasına neden olunmaktadır. Binlerce öğretmen ve yöneticinin mağduriyetine neden olan norm kadro yönetmeliğinde gerekli değişiklikler yapılarak bir an önce yayınlanmalıdır.
 

 

Öğretmen Dışı Personelin Görev Tanımlarının Yapılması, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Haklarının Tanınması Gerekmektedir
 

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında çalışan yardımcı hizmetli, memur, şef vb. eğitim çalışanlarının görev tanımlarını içeren bir metin bulunmamaktadır. Bu durum keyfiliklere neden olduğundan, çalışanlar mağdur olmaktadır. Bu nedenle, söz konusu personelin görev tanımları netleşmelidir. 13 Ekim 2014’te yapılacağı ilan edilen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için kılavuz erkenden yayınlanmalı ve adayların sınavda sorumlu tutulacağı konular belirlenmelidir.
 

 

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Gerekli Değişiklikler Yapılmalıdır
 

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin yayınlaması üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği halen güncellenememiştir. Söz konusu yönetmeliğin özellikle isteğe bağlı il içi ve il dışı yer değiştirme, özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde yaşanan sorunların çözümünde yetersiz kalınmıştır. Yer değiştirme uygulamasında yaşanan atama sorunlarının en aza indirilmesinde becayiş sistemi elzem hale gelmiştir. Yönetmelik çalışmasına paydaşlarla birlikte son şekli verilmeli ve gerekli değişiklikler yapılarak bir an önce yayınlanmalıdır.
 

 

Yönetici Kadrolarına Atanmada Müktesep Hak Olan “Yeniden Atama” Hakkı Geri Getirilmelidir

 

Okul yöneticiliklerine atanma kriterleri içerisinde bulunan fakat son yönetici atama yönetmeliği değişikliği ile kaldırılan yeniden atanma hakkı geri getirilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısına taşıdığımız ve çözüm beklentimizi ifade ettiğimiz yeniden atama hakkı konusunda ikinci kanaat dönemi beklenmeden ara dönemde çözüm üretilmelidir.
 

 

K:Eğitim Bir Senn

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET