gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

OKULLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GENEGE

Okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanması için Ankara Valiliği bir Genelge yayınladı.

25 Ekim 2013 Cuma 23:47
OKULLARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GENEGE


  
                                                                    T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
 İl Yazı İşleri Müdürlüğü
                                                                                                                         
                                                                                                          
 
                                                                                                                                                          ÖNEMLİ

                   Sayı   : 13688855-010.06.01/ 23367                                                                                  27/09/2013
                 
Konu : Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması

   
   
   
                                   GENELGE 2013 / 17   
   
   
                    
 
         
         Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve bu hizmetlere ilişkin koruyucu, önleyici ve destekleyici güvenlik tedbirlerini almak temel görevlerimizdendir.

               Bu anlayıştan hareketle çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ve huzurlu bir ortamda yetiştirilmesine esas olmak üzere şiddet olaylarına karşı korunması ile muhtemel şiddet olaylarının önlenmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen önlemler derhal uygulamaya konulacaktır. Buna göre; 

               .1.Ankara İlinde Vali Yardımcısı Kemal KARADAĞ Başkanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak “İl Yürütme Kurulu” çalışmalarına derhal başlayacak ve izleme-değerlendirme yapmak üzere ayda en az bir kez toplanacaktır.  

                .İlçelerde de  “İlçe Yürütme Kurulu” oluşturulacak ve Kaymakamların Başkanlığında çalışmalara derhal başlayacaktır.

                2.Okul güvenliği ile ilgili literatür taraması yapılarak, okullarda meydana gelen şiddet içerikli olaylara ilişkin risk dağılım haritaları hazırlanacaktır.

               .3.Tüm veriler değerlendirilerek il merkezi ve ilçelere özgü ve şartlarına uygun “İl/İlçe Okul Güvenliği Stratejisi” oluşturulması sağlanacaktır.

              ..4.Okul güvenliğine ilişkin sağlıklı bilgi akışını sağlayacak nitelikli ve yeterli sayıda, polis birimlerinde “ irtibat görevlileri ” belirlenecektir.

               5.Okullarda meydana gelen ve kriz olarak nitelendirilebilecek (Cinayet, yaralama, rehin alma, cinsel taciz/tecavüz, intihar vb.) olaylara ilk olarak müdahale edecek “Kriz Müdahale Ekibi“ oluşturulacaktır.

              ..6.Okul giriş-çıkış saatlerinde okul çevresinde ve güzergâhlarında tedbirler mutlaka arttırılacaktır.

              ..7.İşbu emirde belirtilen görev ve sorumluluklar, İl Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlıkları koordinasyonunda, sekretarya hizmetleri İl/İlçe Müdürlükleri sorumluluğunda yürütülecek olup, hizmet takibi Asayişten sorumlu Müdür Yardımcıları tarafından Çocuk Şube Müdürlüğünce sağlanacaktır.

             .8.İl ve İlçe Yürütme Kurulları aylık izleme-değerlendirme sonuç raporları aksatılmadan gönderilecektir.

                Emrin aynen yerine getirilmesini ve uygulamanın herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürülmesini önemle rica ederim.

  
                                                                                                         Alâaddin YÜKSEL
 Ankara Valisi 
  
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET