gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GELDİ

Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarih ve 2014/6813 sayılı kararıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğrenim dahil bütün okullarda öğrencilere başörtüsü serbestisi getirilirken, okul öncesi ve ilkokullarda okul içinde başın açık olması zorunluluğu sürdürüldü.

27 Eylül 2014 Cumartesi 06:09
ORTA ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ GELDİ

Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarih ve 2014/6813 sayılı kararıyla  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta öğrenim dahil bütün okullarda öğrencilere başörtüsü serbestisi getirilirken, okul öncesi ve ilkokullarda okul içinde başın açık olması zorunluluğu sürdürüldü.  

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKUL ÖĞRENCİLERİNİN KILIK VE KIYAFETLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK


MADDE 1 – 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Okullarda yüzü açık bulunur; siyasî sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz; saç boyama, vücuda dövme ve makyaj yapamaz, pirsing takamaz, bıyık ve sakal bırakamaz,

e) Okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda okul içinde baş açık bulunur.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 Daha önceki düzenlemede;

d) Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri 

kullanamaz ve giysileri giyemez,

e) Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve boyasız olarak bulunur, makyaj yapamaz, bıyık ve sakal bırakamaz. 3 üncü

maddenin altıncı fıkrası hükümleri saklıdır.


KamudanHaberler

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET