gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ŞİFA VE AVRASYA ÜNİVERSİTELERİ KURULDU

İzmir'de Şifa Üniversitesi, Trabzon'da ise Avrasya Üniversitesi 6082 sayılı YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ile kuruldu. Kanun 10.12.2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10 Aralık 2010 Cuma 16:57

  6082 sayılı YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN'un Üniversitelerin kuruluş maddeleri aşağıya alınmıştır;
"MADDE 15
28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

             "Şifa Üniversitesi
             EK MADDE 133 İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Tıp Fakültesinden,
             b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
             c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
             ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur.
             Avrasya Üniversitesi
             EK MADDE 134 Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
             Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
             a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
             b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
             c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
             ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
             d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
             e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
             oluşur."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET