gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÜCRET HAKLARI

Ücretleri emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yapmaları kaydıyla her ay brüt olarak ödenir.

13 Ekim 2010 Çarşamba 00:00
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ÜCRET HAKLARI

Ücretleri emsali kadrolu öğretmenlerin alanları itibarıyla haftada okutmak zorunda oldukları aylık karşılığı kadar ders görevini yapmaları kaydıyla her ay brüt olarak ödenir.
Görevli oldukları eğitim kurumlarında haftada okutmaları gereken sözleşme ücreti karşılığı ders saatini dolduramayan personele, görev yaptıkları yer belediye (köylerde ise köy sınırlan) sınırlan içinde kalmak ve öncelikle en yakın eğitim kurumunda olmak üzere, alanlarında veya girebilecekleri diğer alanlar dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan diğer eğitim kurumlarında ders görevi verilerek eksiklik tamamlattırılır.
Ödemeler her ay başında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.
Personelden sözleşme ücreti karşılığında haftada okutmak zorunda oldukları ders saatlerini tamamlayanlara, emsali kadrolu öğretmenlere alanları İtibarıyla haftada verilebilecek ek ders görevi saatini geçmemek üzere ek ders görevi verilebilir. Bunlara fiilen okuttukları her ek ders saati için, kadrolu öğretmenlere ödenen tutar kadar aynı usul ve esaslara göre ek ders ücreti ödenir.
Her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere öğretim yılının başladığı ay içerisinde görevi başında bulunan personele, kadrolu öğretmenlere ödenen öğretim yılma hazırlık ödeneği aynı esas ve usuller çerçevesinde ödenir. Anılan aydan sonra göreve başlayanlara bu ödenek verilmez.
Personel, görev- yeri dışında geçici olarak görevlendirildiğinde gündelik ve yol giderleri, unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali kadrolu öğretmen esas alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile tespit edilen esaslara göre hesaplanır.
Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.
Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanununa tabidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET