gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TERCİHLERDE YARDIMCI OLACAK 2011 ÜNİVERSİTE YERLEŞME KLAVUZU

2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Merkezi Yerleştirmede adayların tercihleri ve yerleşenlerin başarı sıraları hakkında bilgiler aşağıda gösterilmektedir.

23 Aralık 2011 Cuma 17:49
Tercihlerde Yardımcı Olacak 2011 Üniversite Yerleşme Klavuzu

 Bu  çalışma 2011 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)  Merkezi  Yerleştirmede 
adayların tercihleri ve  yerleşenlerin  başarı sıraları hakkında bilgiler içermektedir.  Bu bilgiler 
yükseköğretim programları,  fakülte,  yüksekokul, üniversite,  üniversite  grupları(devlet 
üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, K.K.T.C ve  yurtdışındaki üniversiteler) ve üniversiteler toplamı
şeklinde verilmiştir. Bu çalışma ışığında 2011 ÖSYS Merkezi  Yerleştirme döneminde adayların 
yükseköğretim programlarını tercih etme  öncelikleri ve  yükseköğretim programlarına yerleşen 
adayların başarı sıralarına ilişkin değerlendirmeler yapılabilir.
 
Bu kitapta sunulan bilgilerin, üniversiteler ve yükseköğretim programları arasında bazı 
karşılaştırmalar yapmada kullanılabileceği düşünülmektedir. Bu tür karşılaştırmalarla,
yükseköğretim programlarının hangi başarı sırasındaki adaylar tarafından tercih edildiği, bu 
programları kaçıncı tercihlerinde isteyen adayların yerleştirildikleri, bu  programlara yerleştirilen 
adayların başarı sıraları gibi konulara ışık tutulabilecektir.
 

Bu çalışmada 2011 ÖSYS Merkezi Yerleştirme Dönemine ait bilgiler dört bölüm halinde verilmiştir.
Birinci bölümde üniversite  grupları(devlet üniversiteleri, vakıf üniversiteleri, K.K.T.C ve yurtdışındaki üniversiteler) ve üniversiteler 
toplamı, ikinci bölümde üniversite ve üçüncü bölümde fakülte ve yüksekokul bazında bilgiler verilmiştir. Dördüncü bölümde 
yükseköğretim programları bazında bilgiler benzer şekilde verilmiştir.
İkinci bölümde üniversiteler esas alınarak hazırlanan tabloda, önce devlet üniversiteleri sonra vakıf üniversiteleri en sonda K.K.T.C 
ve  yurtdışındaki üniversiteler ele alınmış ve  her üniversite alfabetik sırada olmak üzere listelenmiştir. 

 Önsöz

 Açıklamalar

 Bölüm 1 - Üniversite Grupları ve Üniversiteler Toplamı (normal yerleştirme dönemi) 
 Bölüm 1 - Üniversite Grupları ve Üniversiteler Toplamı (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 2 - Üniversiteler (normal yerleştirme dönemi) 
 Bölüm 2 - Üniversiteler (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 3 - Fakülte ve Yüksekokullar (normal yerleştirme dönemi) 
 
Bölüm 3 - Fakülte ve Yüksekokullar (normal yerleştirme dönemi)

 Bölüm 4 - Yükseköğretim Programları (normal yerleştirme dönemi) 
 
Bölüm 4 - Yükseköğretim Programları (normal yerleştirme dönemi)
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET