gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI

TÜBİTAK’ın ‘Beyin göçünün beyin gücüne dönüşmesi’ sloganıyla 2010 yılından bu yana yaptığı çalışma ile 248 araştırmacı Türkiye’ye geri döndü.

18 Haziran 2013 Salı 18:05
TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLADI

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, yaptığıaçıklamada; tersine beyin göçünün hızlanması için TÜBİTAK’ın ‘Beyin göçününbeyin gücüne dönüşmesi’ sloganıyla 2010 yılından bu yana ABD’de “Hedef TürkiyeÇalıştayları” düzenlediğini söyledi. Dönüş fırsatlarının anlatıldığı çalıştaylarındördüncüsünün bu yıl 10-12 Nisan’da Houston, Raleigh ve Atlanta şehirlerinde gerçekleştirildiğinianlatan Bakan Ergün, “Şimdiye kadar ABD ve Kanada’da toplam 11 farklı noktada gerçekleştirilençalıştayların bu yılki ayağına ilgi büyük oldu. Türk araştırmacılara geri dönüşfırsatları sunmak ve ev sahipliği yapmak için Türkiye’den 26 kurum ve kuruluş yetkilisiABD’ye gitti. 19 üniversite ile birlikte TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, ASELSAN,TOFAŞ, GATE Elektronik AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. ve Başbakanlık Yurt DışıTürkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan yetkililer, ABD’de çeşitliüniversite ve sanayi kuruluşlarında görev yapan 250 araştırmacı ile bir araya geldi.Kurumlarını tanıtan sunumlar gerçekleştiren katılımcılar, tanıtım masalarındaaraştırmacılar ile ikili görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde kurumlarındaki açıkpozisyonları araştırmacılarla paylaştılar. Çalıştaylarda Türk AraştırmaAlanı’ndaki son gelişmeler, araştırmacıların Türkiye’ye dönerken ve döndüktensonra kullanabilecekleri destekler hakkında detaylı bilgi sunuldu. Buprogramlardan faydalanarak Türkiye’ye dönüş yapan araştırmacıların başarıhikâyeleri paylaşıldı” diye konuştu.

248 araştırmacıTürkiye’ye geri döndü

Avrupa Komisyonu’nunAvrupa’ya dönüş için sunduğu desteklere başvurularda Türkiye’nin, diğer ülkelerarasında üst sıralarda yer aldığına vurgu yapan Bakan Nihat Ergün, şöylekonuştu: “TÜBİTAK, geliştirdiği projeler ve sağladığı araştırma destekleriylenitelikli insan kaynağını geliştirmek, Türkiye’yi uluslararası bir cazibemerkezi haline getirerek beyin göçünü tersine çevirmek için çalışmalarına devamediyor. TÜBİTAK’ın yürüttüğü faaliyetler kapsamında bugüne kadar 248araştırmacı, Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı “Marie Curie AraştırmaProgramları ve Bursları” destekleri ile Bilim İnsanı Destekleme DaireBaşkanlığı (BİDEB) burslarından yararlanarak Türkiye’ye geri döndü. Türkiye’dekicazip araştırma ortamı yabancı bilim insanlarının da ilgisini çekiyor. Türkaraştırmacıların yanı sıra yabancı bilim insanları da Türkiye’ye gelmekistiyor.”

Tersine beyin göçü ile bilgitransferi hızlanıyor

Ergün, “Tersine beyingöçü programlarıyla gelen araştırmacıların istihdamı, devlet ve özel üniversitelerinyanı sıra Ar-Ge odaklı sanayi kuruluşlarının da öncelikleri arasında yeralıyor. Türk üniversiteleri ve özel sektör, gelişmiş ülkelerden her türlübilimsel konuda bilgi transferini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıylaTürkiye’ye geri dönüş yapan araştırmacıları istihdam etmeye yönelik stratejilergeliştiriyor. Gelen araştırmacılar özellikle mühendislik ve ileri teknolojilerkonusunda geldikleri kuruluşların araştırma kapasitesine ve dolayısıyla TürkiyeAraştırma Alanı’nın derinleşmesine katkı sağlıyor” dedi. Bakanlık olarakdünyadaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izlemek ve işbirliklerioluşturmak amacıyla, yurt dışında bilim ve teknoloji ataşeleri atayacaklarını ifadeeden Bakan Ergün, “Bu ataşeler, yurt dışındaki Türk ve yabancı bilim insanlarıyla,teknoloji-yoğun firmalarla yakın bir temas halinde olacaklar. İlk etapta ABD’yeWashington’a bilim müşaviri, Los Angeles’a da bilim ataşesi atayacağız. Ayrıcaönümüzdeki günlerde ABD’nin yanı sıra Çin, Japonya, Güney Kore ve Almanya’ya dabilim ve teknoloji ataşeleri atayacağız. Bütün bu çalışmalarımız birliktedüşünüldüğünde, bir taraftan yurt dışındaki bilim insanlarımızı ülkemize davetederken, bir taraftan da gelişmiş ülkelerdeki stratejik alanlarda çalışan vebeyin gücü olarak gördüğümüz bilim insanlarımızla temas noktalarımızı artırmışolacağız” şeklinde konuştu.

2013 hAZİRAN aNAHTAR dERGİSİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET