gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TEZSİZ YÜKSEK LİSANSTA ALES ÜNİVERSİTELERİN TERCİHİNDE

YÖK'ün aldığı kararla Tezsiz Yüksek Lisansta ALES kaldırıldı.

10 Nisan 2014 Perşembe 06:51
Tezsiz Yüksek Lisansta ALES Üniversitelerin Tercihinde

YÖK Kararında;

01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2-a maddesinde 02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yapılmış olup tezsiz yüksek lisans başvurularında da ALES şartı yer almakta idi. 11.11.2012 tarih ve 28464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ‘Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarınca belirlenir."  hükmü yer almıştır.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET