gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRK EĞİTİM SEN ANKETİNE GÖRE ÖĞRETMENLER EVSİZ BORÇLU DURUM VAHİM

Türk Eğitim Sen Öğretmenler Günü nedeniyle anket yaptı. Bu ankete göre öğretmenler evsiz, borçlu, performans, cumartesi mesaisine, rotasyona karşılar.

23 Kasım 2011 Çarşamba 23:08
Türk Eğitim Sen Anketine Göre Öğretmenler Evsiz Borçlu Durum Vahim

 Türk Eğitim-Sen, 22 Ekim-16 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerin sosyo-ekonomik durumlarını ve mesleki sorunlarını tespit etmek amacıyla bir anket düzenlemiştir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı ankete 6 bin 703 kişi katılmıştır.

Ankete katılanların yüzde 78.4’ü erkek, yüzde 21.6’sı kadındır. Katılımcıların yüzde 82’si evli, yüzde 18’i bekârdır. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 61.3’ünün çocuğu var iken, yüzde 38.7’sinin çocuğu bulunmamaktadır. Çocuğu olanların yüzde 43.1’i 1, yüzde 43.7’si 2, yüzde 10.9’u 3, yüzde 2.3’ü 4 ve daha fazla çocuğu olduğunu belirtmektedir. Ankete katılanların yüzde 70.7’si ilköğretim, yüzde 29.3’ü ortaöğretim kurumlarında görev yapmaktadır. Katılımcıların yüzde 81.1’i öğretmen, yüzde 10.8’i müdür yardımcısı, yüzde 7.1’i müdür, yüzde 1’i de müdür başyardımcısıdır.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 70’İNİN AYLIK GELİRİ 1.500-2.000 TL ARASINDA

Ankete katılanların yüzde 70’i 1.500-2.000 TL, yüzde 25.5’i 2.001-2.500 TL, yüzde 4.4’ü de 2.501 TL’den fazla kazandığını belirtmiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 60.3’Ü EV SAHİBİ DEĞİL

Katılımcıların yüzde 60.3’ü ev sahibi değilken, yüzde 39.7’si ev sahibi olduğunubelirtmiştir. 

Ev sahibi olanlara nasıl ev sahibi olduklarını sorduk. Buna göre; yüzde 74.7’si banka kredisiyle, borçlanarak, yüzde 12.5’i ailesinden miras kalarak, yüzde 8.2’si birikmiş parasıyla ev sahibi olduğunu söylerken, yüzde 4.6’sı da ailesiyle oturduğunu kaydetti.

 

KATILIMCILARIN YÜZDE 37’Sİ OKULA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GİDİYOR

Ankete katılanların yüzde 37’si okula toplu taşıma araçlarıyla, yüzde 32.7’si kendi arabasıyla, yüzde 29.1’i yürüyerek, yüzde 1.2’si de taksiyle gittiğini ifade etmiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 81.3’Ü MUTFAK MASRAFLARINDAN TASARRUF EDİYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 81.3’ü mutfak masraflarından tasarruf ettiğini, yüzde 18.7’si tasarruf etmediğini belirtmiştirMutfak masraflarından tasarruf edenlere nasıl tasarruf ettiklerini sorduk. Buna göre mutfak masraflarından tasarruf edenlerin yüzde 38.1’i ihtiyaçlarını kısıtladığını, yüzde 25.1’i indirimli gıda ürünlerini aldığını, yüzde 21.2’si ihtiyacı kadar aldığını, yüzde 12.7’si süpermarketler yerine pazardan alışveriş yaptığını kaydederken, yüzde 2.8’i ‘diğer’ cevabını vermiştir.

 

 

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 77.2’SİNİN KREDİ KARTINA BORCU VAR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 77.2’si kredi kartına borcu olduğunu, yüzde 22.8’i borcu olmadığını ifade etti.

 

Kredi kartına borcu olduğunu belirtenlere borçlarının miktarını sorduk. Yüzde 44.7’si 1.500-2.500 TL, yüzde 17.7’si 2.501-3.500 TL, yüzde 14.4’ü 3.501-5.000 TL, yüzde 7.7’si 5.001-7.000 TL, yüzde 5.3’ü 7.001-10.000 TL, yüzde 10.2’si de 10.001 TL’den fazlacevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILANLARIN YÜZDE 63.5’İ SON BİR YIL İÇİNDE BANKA KREDİSİ ÇEKTİĞİNİ İFADE EDİYOR

 Katılımcılarınyüzde 63.5’i son bir yıl içerisinde banka kredisi çektiğini kaydederken, yüzde 36.5’i son bir yıl içerisinde banka kredisi çekmediğini belirtti. Banka kredisi çekenlere hangi kredi türünü çektiklerini sorduk. Son bir yıl içerisinde banka kredisi çektiğini ifade edenlerin yüzde 75.5’i ‘tüketici (ihtiyaç)’, yüzde 16’sı ‘konut (mortgage)’, yüzde 6.3’ü ‘otomobil’, yüzde 0.6’sı ‘eğitim ve tatil’ kredisi çektiğini belirtirken, yüzde 1.5’i de ‘diğer^’ seçeneğini işaretlemiştir.

 

BANKA KREDİSİ ALAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 22.3’ÜNÜN 10.001-20.000 TL, YÜZDE 15’İNİN DE 20.001-30.000 TL BORCU VAR

Katılımcılara “banka kredisi borcunuz var ise ne kadar?” sorusunu yönelttik. Banka kredisi borcu olanların yüzde 12.3’ü 2.000-5.000 TL, yüzde 18.7’si 5.001-10.000 TL, yüzde 22.3’ü 10.001-20.000 TL, yüzde 15’i 20.001-30.000 TL, yüzde 11.8’i 30.001-50.000 TL, yüzde 12.7’si 50.001-100.000 TL, yüzde 7.2’si de 100.001 TL’den fazla borcu olduğunu kaydetmiştir.

 

ÖĞRETMENLER BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Borcu olan öğretmenlere ‘Borçlarınız nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor musunuz/yaşadınız mı?’ sorusunu yönelttik. Bu soruya cevap verenlerin yüzde 57.6’sı borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını, yüzde 42.4’ü sağlık sorunları yaşamadığını belirtti.

 

BORÇLARI NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞADIĞINI BELİRTENLERİN YÜZDE 37.6’SI DEPRESYONDA.

Borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtenlere ne tür sağlık sorunları yaşadığını sorduk. Buna göre borçları nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını ifade edenlerin yüzde 37.6 ‘depresyon’, 27.2’si ‘uyku bozukluğu’, yüzde 12.5’i ‘mide ağrısı’, yüzde 8.4’ü ‘baş ağrısı’, yüzde 3.3’ü ‘tansiyon’, yüzde 2.2’si ‘şeker’, yüzde 2’si ‘kalp rahatsızlığı’, yüzde 6.7’si de ‘diğer’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖRETMENLERİN YÜZDE 75.6’SI ÜLKEMİZDE ŞU ANDA EKONOMİK KRİZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 75.6’sı ülkemizde şu anda ekonomik kriz olduğunu, yüzde 24.4’ü şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünüyor.

 

 

 

Ekonomik kriz olmadığını düşünenlere, “gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ediyor musunuz?” diye sorduk. Buna göre şu anda ekonomik kriz olmadığını düşünenlerinyüzde 77.3’ü gelecekte ekonomik kriz yaşanmasından endişe ettiğini, yüzde 22.7’si de böyle bir endişe taşımadığını belirtti.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 76.4’Ü MESLEĞİNİ AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN BİRİNDE YAPMAK İSTEDİĞİNİ BELİRTİYOR

Ankete katılan öğretmenlere “mesleğinizi Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak ister misiniz?” diye sorduk. Buna göre ankete katılanların yüzde 76.4’ü ‘evet’, yüzde 23.6’sı ‘hayır’ cevabı vermiştir. Mesleğini Avrupa Birliği ülkelerinden birinde yapmak isteyenlerebunun nedenlerini sorduk. Buna göre yüzde 35.6’sı ‘MEB’in öğretmenlere yönelik olumsuz tutumu’, yüzde 26’sı ‘ülkemizde maaşlar AB ülkelerindeki meslektaşlarımıza göre düşük’, yüzde 20.6’sı ‘öğretmenlik mesleğinin itibarı azaldı’, yüzde 7.6’sı ‘özlük haklar açısından sıkıntılar var’, yüzde 6.2’si ‘ülkemizde siyasetin ve bürokrasinin çalışanlar üzerinde baskısı var’, yüzde 2.1’i ‘AB ülkelerinde demokratik haklar fazla’, yüzde 1.9’u da ‘ülkemizde çalışma saatleri fazla, çalışma koşulları ağır’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATLANLARIN YÜZDE 77’Sİ GÖREVE BAŞLADIĞI GÜNDEN BUGÜNE MESLEĞİNE OLAN SEVGİSİNİN AZALDIĞINI İFADE EDİYOR

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 77’si göreve başladığı ilk günden bugüne mesleğine olan sevgisinin azaldığını, yüzde 17.1’i mesleğine olan sevgisinde değişiklik olmadığını, yüzde 5.9’u da mesleğine olan sevgisinin arttığını ifade etti.

 

MESLEĞİNE SEVGİSİNDE AZALMA OLDUĞUNU BELİRTENLERİN YÜZDE 47.2’Sİ BUNUN NEDENİ OLARAK MEB’İN OLUMSUZ POLİTİKALARINI GÖSTERİYOR

Mesleğine sevgisinde azalma olduğunu belirten öğretmenlere bunun nedenlerini sorduk.Yüzde 47.2’si ‘MEB’in olumsuz politikaları’, yüzde 18.2’si ‘öğretmenlere verilen değerin azalması’, yüzde 14’ü ‘öğretmenlik mesleğinin itibarının azalması’, yüzde 10’u ‘kadrolaşma, yandaş kayırma’, yüzde 8.7’si ‘maaşların düşük olması’, yüzde 1.9’u da ‘baskı, dayatma, sürgünler’ cevabını verdi.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 67.7’Sİ İMKANI OLSA MESLEĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR

Öğretmenlere “İmkânınız olsa mesleğinizi değiştirmek ister miydiniz?” sorusunu yönelttik. Buna göre katılımcıların yüzde 67.7’si mesleğini değiştirmek istediğini, yüzde 32.3’ü mesleğini değiştirmek istemediğini söylemiştir.

 

ÖĞRETMENLER ÇALIŞMA ORTAMINDAN MEMNUN DEĞİL

Katılımcıların yüzde 52.8’i çalışma ortamından kısmen memnun olduğunu, yüzde 29’u memnun olmadığını kaydetmiştir. Çalışma ortamından memnun olanların oranı ise yüzde 18.2’dir.

“Mesleki/kişisel gelişiminiz için herhangi bir şey yapıyor musunuz?” sorusuna ankete katılanöğretmenlerin yüzde 80.5’i ‘evet’, yüzde 19.5’i ‘hayır’ cevabını vermiştir.

 

 

 

Bu soruya ‘evet’ cevabı verenlerin yüzde 38.9’u mesleki gelişimi için kitap okuduğunu, yüzde 27.4’ü hizmet içi eğitim kurslarına katıldığını, yüzde 10.8’i yerli ve yabancı yayınları takip ettiğini, yüzde 2.6’sı ulusal ve uluslararası projelerde yer aldığını belirtirken, yüzde 20.3’ü de ‘diğer’ cevabını vermiştir.

Bu soruya ‘hayır’ cevabı verenlerin yüzde 40’ı ekonomik imkanlarının yetersiz olduğunu, yüzde 36.4’ü MEB’in öğretmenlere sunduğu hizmetlerin yetersiz olduğunu, yüzde 10’u çalışma koşullarının ağır olduğunu, yüzde 1.7’si yeterli teknolojik imkanlara sahip olmadığını ifade ederken, yüzde 11.9’u da ‘diğer’ seçeneğini işaretlemiştir.

 

ANKETE KATILANLAR, ÖĞRETMENLERE ROTASYON UYGULAMASI GETİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR

Ankete katılanlara öğretmenlere “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, öğretmenlere rotasyonun şu an için gündemde olmadığını, ancak gelecekte öğretmenlere rotasyon getirilebileceğini söyledi. Size göre öğretmenlere il içi ya da iller arası rotasyon getirilmeli mi?” sorusunu da yönelttik. Buna görekatılımcıların yüzde 68.3’ü öğretmenlere rotasyon getirilmemesi gerektiğini, yüzde 31.7’si ise öğretmenlere rotasyon getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmenlere rotasyon getirilmesini isteyenlere, “öğretmenlere rotasyon neden olmalı?” diye sorduk. Yüzde 45.8’i ‘uzun süre aynı okulda görev yapan öğretmenlerin verimliliği azalıyor’, yüzde 28.7’si ‘merkez okullarda çalışabilmek için oradaki öğretmenlerin de yer değiştirmesi gerekir’, yüzde 15’i zorunlu hizmet bölgelerinde görev yapanların tayinleri kolaylaşır’, yüzde 10.4’ü ‘öğretmen dağılımı adaletli olur’ cevabını verdi.

Öğretmenlere rotasyon getirilmesini istemeyenlere de “öğretmenlere rotasyon neden olmamalı?” diye sorduk. Yüzde 40.7’si ‘öğretmenlerin moral ve motivasyonu düşer’, yüzde 22.5’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yine yüzde 22.5’i yüz binlerce insanın yer değiştirmesi büyük zarara yol açar’, yüzde 11.3’ü rotasyon belli bölgelerde yaşanan öğretmen açığı sorununu çözmez’, yüzde 3’ü de ‘norm kadro çalışması öğretmen dağılımı için yeterli’ cevabını verdi.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN SADECE YÜZDE 1.6’SI MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER’İ BAŞARILI BULUYOR

Öğretmenlerin yüzde 77’si Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’i başarılı bulmazken, yüzde 14.6’sı henüz fikir sahibi olamadığını, yüzde 6.8’i kısmen başarılı bulduğunu, yüzde 1.6’sı başarılı bulduğunu ifade etti.

 

ÖĞRETMENLER MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖMER DİNÇER’DEN EN ÇOK EĞİTİM ÇALIŞANLARININ MADDİ VE SOSYAL İMKÂNLARININ ARTIRILMASINI İSTİYOR

Ankete katılan öğretmenlere “Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in eğitimcilerin en çok hangi sorununa çözüm bulmasını istiyorsunuz?” sorusunu yönelttik.

Buna göre katılımcıların yüzde 56.6’sı eğitim çalışanlarının maddi ve sosyal imkanlarını artırmasını, yüzde 15.7’si özür grubu tayinlerinin yılda en az iki kere yapılmasını, yüzde 17’si kadrolaşmaya ve yandaş kayırmaya son vermesini, yüzde 3.7’si öğretmen atamalarının sayısını artırmasını, yine yüzde 3.7’de öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik çalışma yapmasını, yüzde 3.2’si de rotasyon uygulamasına son verilmesiniistemektedir.

 

 

 

ÖĞRETMENLER CUMARTESİ MESAİSİNE KARŞI

Katılımcıların yüzde 89.1’i cumartesi mesaisi önerisini desteklemediğini, yüzde 10.9’u cumartesi mesaisi önerisini desteklediğini ifade etti.

Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanlara bunun nedenlerini sorduk. Cumartesi mesaisi önerisine karşı çıkanların yüzde 38.8’i ‘iş verimi ve kalitesi düşer’, yüzde 35.7’si ‘ailemize zaman ayırmamız ve dinlenmemiz mümkün olmaz’, yüzde 21.7’si ‘çalışma saatleri şu anda bile gelişmiş ülkelere göre uzun’ derken; yüzde 3.8’i de ‘diğer’ cevabını vermiştir.

Cumartesi mesaisi önerisini destekleyenlere bunun nedenlerini sorduk. Cumartesi mesaisi önerisini savunanların yüzde 52.8’i ‘mesai ücreti verilecekse cumartesi günü çalışılabilir’, yüzde 42.5’i ‘ülkemizin kalkınması için daha fazla çalışmalıyız’, yüzde 4.7’si de ‘esnaf ve işçi kesimi ile eşgüdüm sağlanır’ cevabını vermiştir.

 

ANKETE KATILAN ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 62.2’Sİ PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİNE KARŞI

Öğretmenlerin performans yönetim sistemi ile ilgili görüşlerini de aldık. Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 62.2’si performans yönetim sisteminin uygulanmasına karşı iken, yüzde 37.8’i ‘performans yönetim sistemi uygulanmalıdır’ diyor.

Performans sistemine karşı çıkanlara bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 63.3’ü ‘performans değerlendirmesi objektif kriterlere göre yapılmaz’ derken; yüzde 12.4’ü ‘öğretmen-öğrenci-veli ilişkisi olumsuz etkilenir’, yüzde 8.2’si ‘değerlendirme notu düşük çıkan öğretmenler başarısız gibi lanse edilir’, yüzde 8.1’i ‘eğitim-öğretime faydası olmaz’, yüzde 6.9’u ‘çalışma ve iş barışı bozulur’, yüzde 1.1’i de ‘çalışma koşulları ağırlaşır’ cevabını vermiştir.

Performans sistemini savunanlara da bunun nedenlerini sorduk. Yüzde 57.7’si ‘çalışma verimliliği artar’, yüzde 25.4’ü ‘başarıyı artırır’, yüzde 16.9’u da ‘öğrenci ve velilerin görüşünün alınması eğitim-öğretimimize katkı sağlar’ cevabını vermiştir.

 


Kaynak: Türk Eğitim Sen

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET