gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya "Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası" başlığında kapsamlı bir çalışma internet ortamında yayınlandı

11 Eylül 2014 Perşembe 11:32
TÜRKİYE YÜKSEK ÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya "Türkiye Yükseköğretimi İçin Bir Yol Haritası" başlığında kapsamlı bir çalışma internet ortamında yayınlandı.

Çalışmanın girişinde Çetinsaya;

"Yükseköğretim sistemimizin yeniden yapılandırılması, yıllardır kamuoyunun gündeminde olmakla birlikte, bu konuda toplumun, üniversitelerin ve akademisyenlerin beklentilerini karşılayabilecek bir reform henüz yapılamamıştır. Yükseköğretim reformunu geciktirmenin maliyeti hem ülke için hem de sistemin kendisi için her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede, üniversitelerimizin çeşitliliğine, kurumsal özerklik ve hesap verebilirliğine, bilimsel rekabet ortamının geliştirilmesine, finansal esneklik ve evrensel kalite standartları içerisinde faaliyet gösterebilmelerine imkân tanıyacak bir yeni sistem ihtiyacı vardır. Kalite güvencesine odaklı, farklı bilim alanları ve geleneklerinin bir arada yaşamasına imkân tanıyan, küresel eğilimlere uyum sağlarken üniversitenin tarihsel birikimini ihmal etmeyen, gerçek bir akademik özgürlük ortamına imkan tanıyan, hayat boyu öğrenme dahil yeni küreselleşme eğilimlerine adapte olabilen, çok yönlü uluslararasılaşma hedefini benimsemiş bir sürecin tesisi gereklidir. Bir başka ifadeyle, bugüne dek yasaklarla, vesayetçilik ve katı merkeziyetçilikle, endoktrinasyon ve ideolojik çekişmelerin aracı olarak anılan ‘YÖK’ü, 21. yüzyıl Türkiye’sinin ve dünyasının dinamiklerine göre yükse15 köğretimi planlayan, koordine eden ve kalite süreçlerini yönlendiren bir yapıya kavuşturmak zorunluluğu ile karşı karşıyayız."

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET