gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir.

05 Temmuz 2014 Cumartesi 08:12
ÜNİVERSİTELERDE KISMİ ZAMANLI ÇALIŞACAK ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

Kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçmemek üzere, üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenir. Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerin çalışma süresi haftada en çok 15 saattir.

 

Bu durumda 2014 yılında saatlik ücret 9,45 TL'yi geçmeyecek ve toplamda 15 saat karşılığı 141,75 TL olacaktır.


Yükseköğretim kurumlarının kısmi zamanlı öğrenci ihtiyacı, alınacak öğrencinin ve işin niteliğine göre, Ekim ayı başında veya bu Usul ve Esasların 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmüne uyularak ihtiyaç duyulan dönemlerde Daire Başkanlığınca her yükseköğretim kurumunun web sitesi ile birimlerin ilan panolarında yayınlanır. Duyuruda, hangi birimlerde ve ne tür işlerde kaç kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılacağı, çalıştırılacak işin niteliği, çalıştırılacak öğrencilerde aranan şartlar, haftalık çalışma süreleri ve bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, başvuru için gerekli belgeler, başvuru yeri ve tarihi açıkça belirtilir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET