gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YENİ 5 ÖZEL VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara’da Anka Teknoloji Üniversitesi, Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından İstanbul’da İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Adana’da Kanuni Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Konya’da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Vakfı tarafından Gaziantep’te Sanko Üniversitesi adlarıyla vakıf üniversiteleri kurulması öngörülmektedir. Öngörülen vakıf üniversiteleri, Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğrenim talebinin karşılanması hususunda katkı sağlayacaktır.

22 Nisan 2013 Pazartesi 09:47

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
 
            MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 141 inci maddesinin başlığı ve birinci fıkrasında yer alan “Altın Koza Üniversitesi” ibaresi “İpek Üniversitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
            MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
            “Anka Teknoloji Üniversitesi
            EK MADDE 150- Ankara’da İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Anka Teknoloji Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
            a) Adli Bilimler Fakültesinden,        
            b) Fen Fakültesinden,
            c) Mühendislik Fakültesinden,
            ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
            d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
            oluşur.
 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi
            EK MADDE 151- İstanbul’da Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip İstanbul Esenyurt Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
            a) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,
            b) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden,
            c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
            ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
            d) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan,
            e) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulundan,
            f) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,
            g) Meslek Yüksekokulundan,
            ğ) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
            h) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
            ı) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
            oluşur.
 
            Kanuni Üniversitesi
            EK MADDE 152- Adana’da Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Kanuni Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
            a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
            b) Mühendislik Fakültesinden,
            c) Beşeri Bilimler Fakültesinden,
            ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
            d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
            oluşur.
 
            Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
            EK MADDE 153- Konya’da Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
            a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,
            b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
            c) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,
            ç) Meslek Yüksekokulundan,
            d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
            e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
            oluşur.
           
            Sanko Üniversitesi
            EK MADDE 154- Gaziantep’te Sani Konukoğlu Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Sanko Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
            Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
            a) Tıp Fakültesinden, 
            b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
            c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
            ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
            d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
            oluşur.”
 
            MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
            MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

 
 
GENEL GEREKÇE
 
            Türkiye’de 2011-2012 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açık öğretim ve diğer yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans, ikinci öğretim, lisansüstü ve tıpta ihtisas programlarında eğitim gören toplam 2.359.655 öğrencinin 205.484’ü vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim görmektedir. Devlet kaynakları yerine vakıflar tarafından sağlanan kaynaklarla kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri, Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.
 
            Bu doğrultuda Tasarı ile kurulması öngörülen vakıf üniversiteleri, Türkiye’nin genç nüfusunun yükseköğrenim talebinin karşılanması hususunda katkı sağlayacaktır.
 
            Diğer taraftan, 2011 yılında Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından kurulan Altın Koza Üniversitesinin adı, İpek ailesi üyelerinin bağışlarıyla oluşturulan bir vakıf tarafından kurulmuş olması nedeniyle İpek Üniversitesi olarak değiştirilmektedir.
 
            Tasarı, bu amaçlarla hazırlanmıştır.

 
 
MADDE GEREKÇELERİ
 
            MADDE 1- Madde ile, Altın Koza Üniversitesinin adının İpek Üniversitesi olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.
 
            MADDE 2- Madde ile, İstanbul Adli Bilimler Eğitim ve Araştırma Vakfı tarafından Ankara’da Anka Teknoloji Üniversitesi, Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür Sağlık Vakfı tarafından İstanbul’da İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Çukurova Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Adana’da Kanuni Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Teknoloji Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Konya’da Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve Sani Konukoğlu Vakfı tarafından Gaziantep’te Sanko Üniversitesi adlarıyla vakıf üniversiteleri kurulması öngörülmektedir.
 
            MADDE 3- Yürürlük maddesidir.
 
            MADDE 4- Yürütme maddesidir.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET