gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÖK ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNİNDE DEĞİŞİKLİK

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile suç sayılan fiil işleyen öğrenci ile soruşturulan öğrenciler için yeni düzenlemeler yaptı.

07 Kasım 2013 Perşembe 08:28
YÖK ÖĞRENCİLERİ DİSİPLİNİNDE DEĞİŞİKLİK


7 Kasım 2013  PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 28814

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 − 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Yükseköğretim kurumu içinde izinsiz olarak bildiri dağıtmak, afiş ve pankart asmak,”
MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Suç sayılan eylemleri işlemek veya bir kimseyi veya grubu, cebir veya tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye veya böyle bir eyleme katılmaya zorlamak,”
MADDE 3 − Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(6) Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma süresince, soruşturulan öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını açmaya yetkili merciden isteyebilirler.”
MADDE 4 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 − Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.
 

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET