gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRETİM ELEMANLARI KADROLARI TAMAM

Öğretim elemanlarının uzun süredir dile getirilen kadro sorunları 2010/674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile giderildi. Karar 23.12.2010 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. Böylece bazı kadrolar serbest bırakılırken, bazılarının derece ve ünvanları değiştirildi.

23 Aralık 2010 Perşembe 01:07
Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Tamam

23 Aralık 2010 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 27794
BAKANLAR KURULU KARARI
             Karar Sayısı : 2010/674
             Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarına ait;
             1 - Ekli (2) sayılı cetvellerde yer alan kadroların serbest bıkarılması,
             2 - Ekli (3) sayılı cetvellerde yer alan dolu kadroların derecelerinin değiştirilmesi,
             3 - Ekli (4) sayılı cetvellerde yer alan boş kadroların unvan ve derecelerinin değiştirilmesi,
             Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanan Milli Eğitim Bakanlığının 4/6/2010 tarihli ve 9432 sayılı yazısı üzerine, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü ve ek 1 inci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 9 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                                                              Abdullah GÜL
                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
             Başbakan
 
           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                              A. BABACAN                                       S. ERGİN
Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                          Devlet Bakanı V.
 
           H. YAZICI                                F. N. ÖZAK                                E. GÜNAY                                         F. ÇELİK
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                           Devlet Bakanı V.                                   Devlet Bakanı
 
           E. BAĞIŞ                               S. A. KAVAF                              C. YILMAZ                                        S. ERGİN
         Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                                     Adalet Bakanı
 
        M. V. GÖNÜL                             B. ATALAY                           A. DAVUTOĞLU                                   M. ŞİMŞEK
   Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                            Dışişleri Bakanı                                   Maliye Bakanı
 
        N. ÇUBUKÇU                              M. DEMİR                                R. AKDAĞ                                      B. YILDIRIM
     Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                   Ulaştırma Bakanı
 
         M. M. EKER                              Ö. DİNÇER                                N. ERGÜN                                         T. YILDIZ
Tarım ve Köyişleri Bakanı          Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı              Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
 
                                   E. GÜNAY                                                                               V. EROĞLU
                         Kültür ve Turizm Bakanı                                                               Çevre ve Orman Bakanı
 
 
 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET