gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

Z KİTAPLA İLGİLİ MEB NE DİYOR

Bir gazetecinin Eğitim-Sen'in başvurusu sonucu Danıştay 8. Dairesince eğitim araç ve gereçlerinin incelemeden uygulamaya konulmasına yönündeki yönetmeliğin yürütmesinin durdurduğunu hatırlatarak bunun z-kitaplardan dolayı FATİH Projesi'ni de etkileyip etkilemeyeceğini sorması üzerine Bakan Dinçer, FATİH Projesi'nin uygulaması konusunda kısa bilgi verdi.

10 Şubat 2012 Cuma 06:15

  Danıştay'a yapılan müracaatta z-kitapların Talim ve Terbiye Kurulunun onayından geçmediği, bunun için yürütmeyi durdurma talebinin istenildiğini belirten Bakan Dinçer, bunun doğru olmadığını vurguladı.


Bakan Dinçer, şunları ifade etti: ''Üstelik yaklaşım tarzı olarak çok yanlış diye görüyorum. Daha önceden yapılan bir yönetmelik değişikliğinde yine söz konusu sendika Danıştay'a müracaat ederek bir maddenin yürütmesini durdurulmasına karar vermişti. Verilen karar yönetmelikteki değişiklikle ilgili şu boyutları taşıyor. Bakanlık çıkardığı yönetmelikte ders kitaplarını değil, diğer eğitim araç ve gereçlerini, tahta, sıra gibi ders araç ve gereçlerini belirli standartlarda ürün üreten kurumların ürünleri olmak şartı ile okulların kendilerinin temin edip kullanabileceğine yönelik esneklik sağlamıştır. Aslında bu okullarımızdaki donanımların temin edilmesini sağlayan idari bir tedbirdir ve bence çok yerinde alınmış bir karardır. Ancak bunların da yine Talim Terbiye'nin illa onaylanması gerektiğine dair bir alışkanlık var. Yine Bakanlık yine Talim ve Terbiye Kurulu ile bunlar eğer standart olarak üretilen ürünler ise okul idareleri kendileri temin etsinler diye Türkiye'de özlenen bir esnekliği sağlamış idari olarak.''

 

Sendikanın Danıştay'ın söz konusu kararı üzerine FATİH Projesi'nde dağıtılan akıllı tahtaların, z-kitapların yine kurumdan onay alınmadığı yönünde ifadelerinin bulunduğunu belirten Bakan Dinçer, bunun doğru olmadığına dikkati çekti. Bakan Dinçer, şunları kaydetti: ''Z-kitaplar Talim Terbiye Kurulunun onayı ile uygulamaya alındı. Z-kitapların esas kitap bölümü daha çok vaktiyle Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlatılan, denetlenen, onaylanan ve uygulamaya konulan kitaplar. O kitaplar pdf ortamında dijital ortam aktarılmıştır. Daha sonra bunların üzerinden slaytlar, grafikler, videolarla zenginleştirilmiştir. Bu zenginleştirilme sürecinde de yine Talim ve Terbiye Kurulu ile Bakanlığın Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün uzman ekiplerince de kontrol edilerek Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış sonra uygulamaya alınmıştır. Konuyla ilgili zannediyorum bilgi eksikliği var, bilgi eksikliği yoksa bir art niyet var.''

 

Dünyanın değiştiğini Talim ve Terbiye Kurulunun onaylama süreçlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini de dile getiren Bakan Dinçer, şöyle devam etti. ''Yazılı metin üzerinden inceleme yapmaya ve yazılı metin üzerinden çalışma yapmaya alışılmış süreçlerle, dijital ortamda ders malzemesi üretmeye ait süreçler aynı olabilir mi? Talim Terbiye Kurulunun denetleme sürecini elinde tutarak bu süreçlerin gözden geçirilmesi kadar tabii bir şey olamaz. Tüm dünya değişiyor. Her şey dijital alana doğru kayıyorken sendikalarımızın hala 1970'lerde gördüğü prosedürleri sıkı sıkıya koruyan tavırlarının, içinde bulunduğumuz zaman dilimine uygun bir davranış olmadığı kanaatindeyim.

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET