gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE KONTROLÖRLÜK YOLU

Ziraat Mühendisleri alacakları eğitim ve girecekleri sınav sonucunda başarılı olurlarsa organik tarım kontrolörü olabiliyor. Üstelik sadece ziraat mühendisleri değil diğer Gıda mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği’nden mezun olanlarda kontrolör olabiliyor.

19 Aralık 2014 Cuma 10:30
ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE KONTROLÖRLÜK YOLU

ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE KONTROLÖRLÜK YOLU 

Ziraat Mühendisleri alacakları eğitim ve girecekleri sınav sonucunda başarılı olurlarsa organik tarım kontrolörü olabiliyor. Üstelik sadece ziraat mühendisleri değil diğer Gıda mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği’nden mezun olanlarda kontrolör olabiliyor.


Gıda Tarım ve Hayvancılık ​Bakanlığı ve TSE arasında yapılan protokol kapsamında Ziraat Mühendisi, Gıda mühendisi, Veteriner Hekim, Su Ürünleri Mühendisi ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği’nden mezun olanların katıldığı Organik Tarım Kontrolör Eğitimi sonrası başarılı olanlar kontrolör olmaktadır.


Kontrolörler, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu adına veya kontrol kuruluşu adına, organik tarım faaliyetlerinin her aşamasının ilgili mevzuata göre uygulanmasını kontrol etmek üzere, Bakanlık tarafından yetki verilmiş gerçek kişilerdir. Kontrolör, ilgili tarihlerde sahadaki uygulamaları ve sahayı, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik’e göre hazırlanmış Organik Tarım Kontrol Listesi’ ne göre denetler. Denetim esnasında Kontrolör; arazinin önceki yıllardaki kullanım durumu, yapılan uygulamalar, bölgedeki genel durum ve yetiştirilen ürünler, risk durumları, konu ile ilgili müteşebbis kayıtları ve raporlarının inceler. Kontrolör Kontrol işlemi sonucunda bir rapor hazırlar. Kontrol raporu, müteşebbisin Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılan organik tarım faaliyetlerinin kontrol sonuçlarını içerir. Kontrol sonucu olumlu bir karar verilirse müteşebbise organik tarım şartlarını karşıladığını gösteren bir belge (Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası) verilir, eğer geçiş sürecini tamamlamış ise Müteşebbis Sertifikası ile birlikte, Organik Ürün Sertifikası verilir.


Eğitimde Bakanlık konu uzmanları, Üniversiteden akademisyenler ve TSE konu uzmanları eğitici olarak katılmış olup Organik Tarım ve Kalite Yönetim Sistemleri anlatılıyor. Eğitim sonunda yazılı ve sözlü sınav yapılarak başarılı olanlara sertifikası veriliyor.

Kontrolörlük başvurularında aranılacak şartlar, kontrolörün, yetki, çalışma şekil ve esasları şunlardır:

a) Başvuruda aranılacak şartlar;

1) Ziraat, veteriner, su ürünleri ve gıda mühendisliği fakültelerinin birinden mezun olmak,

2) Organik tarım konusunda bir yıllık bilgi ve deneyim sahibi olduğunu gösterir resmi belgeye veya konu ile ilgili yüksek lisans diplomasına veya konu ile ilgili doktora diplomasına veya Bakanlıkça açılacak veya açtırılacak kurslardan kontrolörlük eğitimi aldığına dair resmi bir belgeye sahip olmak veya organik tarım komitesinde bir yıl süre ile çalışmış olmak veya lisans eğitimleri uygun organik tarımda görev yapmış Bakanlık müfettişi olmaktır.

b) Yetki;

1) İstenilen bilgi ve belgeleri Komiteye sunan kişilere, Komite tarafından kontrolörlük belgesi verilir.

2) Lisans aldıkları meslek odasına üye olmak koşuluyla kontrol hizmeti verebilirler.

3) Kontrolörler yalnız bir yetkilendirilmiş kuruluş adına çalışır,

4) Yetkilendirilmiş kuruluşlar çalıştıracakları kontrolörler için, Komiteden yetki almak zorundadır. Yetkilendirilen kontrolörler Komite tarafından kimliklendirilerek kayıt altına alınır.

c) Çalışma şekil ve esasları;

1) Komiteden alınacak yetki belgesiyle çalışırlar.

2) Yaptıkları kontrolle ilgili rapor tutmak, bu raporları imzalamak ve yetkilendirilmiş kuruluşa teslim etmek zorundadırlar.

3) Komite, kontrolörün bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasını tespit etmesi halinde kontrolör belgesini geçici veya süresiz olarak iptal edebilir.

KamudanHaberler.com


DİĞER YAZILAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET