gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

JANDARMA'NIN KURULUŞ ŞEMASI - BİRİMLER

Jandarma Genel Komutanlığı Kuruluş şeması / Özel Haber

16 Şubat 2011 Çarşamba 17:50
Jandarma'nın Kuruluş şeması - Birimler

KURULUŞ ŞEMASI


Jandarma Genel Komutanlığı’nın Teşkilatı;                     

1.Karargah ve Bağlı Birlikleri,

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KARARGAHI

 


        Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı, Jandarma Genel Komutanı’na Jandarma birliklerinin sevk ve idaresinde yardımcı olan en üst organdır. Yurt sathında meydana gelen tüm asayiş olayları buradan takip edildiği gibi, olayların gelişimine paralel olarak büyük birlik görevlendirmeleri de karargah tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca; sevk-idareye ait usul ve prensipler ve geleceğe yönelik projelerin geliştirilmesi ve yürütülmesi karargah tarafından yerine getirilmektedir.


Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı, ast birlikleri ile gelişmiş bir muhabere ve bilgisayar iletişim ağına sahiptir.


2.İç Güvenlik Birlikleri,

 

İÇ GÜVENLİK BİRLİKLERİ


    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayiş görevlerini kendisine bağlı Jandarma Bölge Komutanlıkları vasıtasıyla yerine getirmektedir. Halen, mevcut Jandarma Bölge Komutanlıklarına değişen sayıda İl Jandarma Komutanlığı bağlıdır. İl Jandarma Komutanlıkları ise İlçeler ve köylerde örgün bir teşkilatlanmaya sahiptir.

    İl Jandarma komutanlıkları, İlçeler ve Karakollar vasıtasıyla yaya ve motorlu devriyeler çıkarmak suretiyle mülki görevlerini yerine getirirler. Önleyici zabıta hizmetleri kapsamında olay olmasını önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alırlar. 156 Jandarma imdat hattından veya herhangi bir şekilde kendisine bildirilen olayları değerlendirip, önleyici ve müdahale edici tedbirleri gecikmeksizin alırlar.

    İç güvenlik birliklerinin mülki görevlerinden birisi de halka yardımdır. Turizm bölgelerinde Jandarmanın emniyet ve asayişin sağlanmasındaki hizmetleri ile bu bölgelerde yabancı dil bilen personelin yabancı turistlerle kolay iletişimi; ülke ekonomisine katkıda bulunan turizmin gelişmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca, kış turizminin yoğun olduğu illerde gerek emniyet ve asayişin sağlanması, gerekse halka yardım, arama ve kurtarma çalışmaları ile hasta ve yaralıların tahliyesine yönelik olarak kurulmuş olan Jandarma Dağ Arama ve Kurtarma Timleri, göreve her an hazırdır.

    Kıyısı olan ve sorumluluk sahasında göl ve baraj gölleri bulunan İl Jandarma Komutanlıkları, kıyı gözetleme görevleriyle kara suları içinde bulunan daimi meskun veya günübirlik gidilen meskun ada ve adacıkların kontrolü görevlerini Jandarma Kıyı, Göl Kontrol ve Müdahale Timleri vasıtasıyla yerine getirirler.

    

 

 

 

İç güvenlik birlikleri, 2918 sayılı karayolları Trafik Kanunu’nun verdiği görevleri Jandarma Trafik Timleri vasıtasıyla yerine getirirler.

Jandarma Trafik Timleri, protokollerle belirlenmiş sorumluluk sahasında bulunan karayollarında trafiği düzenler, kazalara müdahale eder, kurtarma ve sıhhi tahliye konularında hizmet verirler.


        Jandarma Trafik Timleri ayrıca; otoyollarda trafiği düzenlemenin yanı sıra genel emniyet ve asayişin sağlanmasında önleyici zabıta hizmetlerini de icra etmektedirler.

    Motosikletli Jandarma Emniyet ve Müdahale Timleri, sorumluluk bölgesinde genel emniyet ve asayişin sağlanmasında önleyici zabıta hizmetlerini, refakat devriyesi ve özel koruma görevlerini, sorumluluk alanındaki karayollarında ise trafik görevlerini icra etmektedir.

    Ayrıca, toplumsal olaylarda müdahale kuvveti olarak görev yapmak, trafiğe kapalı turistik ve mesire yerlerinde devriye hizmeti yapmak, av sahaları, orman bölgeleri ve çevre kontrolü sağlamak maksadıyla Atlı Jandarma Birlikleri teşkil edilmiş, bu kapsamda 5 Temmuz 2001 tarihinden itibaren, yaz süresince her biri dörder at olmak üzere Ankara, İstanbul ve Antalya İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde ilk Atlı Jandarma Timleri göreve başlamıştır. Bu timlerin ülke çapında yaygınlaştırılması çalışmaları da devam etmektedir.

    Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde kurulan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubelerinin operasyon timleri çağın gereklerine uygun en modern cihazlar ve narkotik arama köpekleri ile sorumluluk bölgesinde kanunlarla verilmiş olan görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedir.

    İç güvenlik birlikleri kapsamında bulunan Karakolların ve İlçe Jandarma Komutanlıklarının gücünü aşan olaylara Jandarma Bölge Komutanlıkları ve İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı olan Jandarma Komando Birlikleri müdahale eder.

    Jandarma Özel Harekat Birlikleri ise nokta operasyonları icra ederek kanun kaçaklarını tesirsiz hale getirir ve ele geçirirler.

    Jandarma, Mülki Görevleri kapsamında Baraj, Rafineri, Petrol boru hattı ve Havaalanı gibi kritik, ekonomik, sanayi ve ulaştırma tesislerini koruma hizmetlerini de yerine getirir. Yine bu kapsamda cezaevlerinin dış koruma ve muhafaza hizmetlerini icra eder.

İşlenmiş bir suçun kovuşturulması olarak ifade edilen Adli görevler kapsamında; jandarma iç güvenlik birlikleri işlenmekte olan ve işlenmiş bir suç haberinin alınmasıyla birlikte başvuru ve emir beklemeksizin Cumhuriyet Savcısı adına olaya müdahale eder. İşlenmiş bir suçta ise olay yeri incelenmesi ile tahkikata başlanır.

          Olay Yeri İnceleme Timlerinin elde ettiği    deliller soruşturmanın sıhhatle yürütülebilmesi için bölge kriminal bürolarında veya Jandarma Kriminal Daire Başkanlığında ki kriminal laboratuarlarda titiz bir incelemeye tabi tutulur. Elde edilen delil ve ifadelere göre olayla ilgili bulunan sanıklar sorgulanır. Sorgulama sonuçları adli makamlara subut delilleri ile birlikte teslim edilir.

   

 

Ayrıca Jandarma İç Güvenlik Birlikleri, askeri kanun ve nizamların yurt savunmasına ilişkin olarak kendisine vermiş olduğu görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen diğer görevleri de yerine getirirler.

    Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan kanun ve nizam hükümlerinin icrası ve bunlara dayalı hükümet kararları ile verilen Diğer Görevleri kapsamında, bankalar arası büyük para nakilleri, patlayıcı maddelerin kontrol ve nakilleri ve devlet büyüklerinin korunması gibi görevler yine Jandarma İç Güvenlik Birlikleri tarafından icra edilir.

    İç güvenlik ve sınır birliklerini havadan takviye etmek üzere kurulmuş Jandarma Havacılık Birlikleri bulunmaktadır.

Jandarma Havacılık Birlikleri; halkımızın refah, huzur ve güvenliğini sağlamak için zaman ve yer gözetmeden her türlü imkanı kullanarak,

- Güç durumda kalmış hasta ve yaralıların naklinde,
- Tabii afetlerde, mahsur kalan insanların kurtarılması, kayıpların aranması, felaketzedelere ilaç ve yiyecek ulaştırılmasında,
- Ülke ekonomisine zarar veren kaçakçılığın önlenmesi amacıyla havadan keşif, gözetleme ve devriye hizmetlerinde,
- Suçluların havadan takip ve gözetlemesinde, yeri tespit edilen suçluların muhtelif kaçış istikametlerinin kesilmesi için kritik yerlere kuvvet indirilmesinde başarı ile görev yapmaktadır.

    J.Gn.K.lığı Hvcl.D.Bşk.lığı koordinatörlüğünde J.Hvcl.K.lığı kuruluşunda, Ankara'da (1), Diyarbakır'da (1) olmak üzere toplam (2) adet J.Hv.Grp.K.lığı, Van'da (1) J.Hlkp.Filo K.lığı ile Ankara'da (1) Dst.Grp.K.lığı mevcuttur.

    Envanterde UH-60, UH-1 ve MI-17 (2’si hastane) genel maksat helikopteri ile uçaklar mevcut olup, kısa süreli harekatta, bir defada yaklaşık (2) J.Komd.Taburu havadan taşınabilmektedir.

    Tüm helikopterlerle iç güvenlik harekatı ile birlikte, eğitim, tatbikat, arama-kurtarma, komuta-kontrol, VIP ve doğal afetlerde yardım maksadıyla yılda ortalama 11.000 – 12.000 saat uçuş görevi icra edilmektedir.

 

    1999 yılı içerisinde Marmara ve Düzce bölgesinde meydana gelen deprem felaketlerinde görevlendirilen helikopterlerle, toplam (227) saat uçuş yapılarak, (999) yaralı vatandaşımız bölgeden tahliye edilmiş, ayrıca uçuşlar esnasında çeşitli insani yardım ve malzeme nakilleri yapılmıştır.

    Jandarma Genel Komutanlığı’nın ihtiyacı olan pilot ve teknisyenler, Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nda temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Jandarma Havacılık Birliklerinde istihdam edilmektedirler.

    J.Hvcl.Birliklerine yeni atanan ve intibak etmemiş pilot ile teknisyenlerin envanterde bulunan hava araçlarına intibakları açılan birlik içi kurslarla sağlanmaktadır.

    Helikopterlerin tamamı, geceleyin harekat yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Yapılan modernizasyon çalışmaları neticesinde, tüm helikopterler, son nesil avionik, seyrüsefer ve korunma sistemleri ile teçhiz edilmiştir.

a.   Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri ;

(1)      Jandarma Komando Birlikleri,
(2)
      Jandarma Havacılık Birlikleri,

 b.   Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri ;

(1)      Jandarma Bölge Komutanlıkları,
(2)      İl Jandarma Komutanlıkları (alay seviyesinde)
(3)
      İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları,
(4)
      Jandarma Karakol Komutanlıkları,
(5)
      Jandarma Koruma Birlikleri,

(6)      Jandarma Asayiş Komando Birlikleri,


3.Sınır Birlikleri,

JANDARMA SINIR BİRLİKLERİ


 Jandarma Sınır Birlikleri: mevcut olan iki sınır tümeni vasıtasıyla sevk ve idare edilmekte olup, kendilerine tevdi edilmiş olan sınır bölgelerinde sınır koruma görevlerini, yine gümrük bölgeleri içerisinde kaçakçılığın men ve takibi görevlerini icra ederler.

    Jandarma Sınır Birlikleri:
    - Sınırı yaşadışı geçmek isteyen unsurların sınır ötesinde tespit ve teşhis edilmesi,
    - Geçme teşebbüsünde bulunan unsurların, alınan önlemlerle engellenmesi,
    - Sınırı illegal geçenlerin ele geçirilmesi ve adli makamlara teslim edilmesi görevlerini yerine getirirler.


4.Eğitim Birlikleri,

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ


Jandarma, mevcut çok yönlü görevlerini Jandarma Okulları ve Jandarma Eğitim birliklerinde yetiştirdiği subay, astsubay, uzman jandarma, erbaş ve erlerle yerine getirmektedir.

Jandarma Okulları; Harp okulu mezunu Jandarma subayları ile meslekte başarılı olarak subay olmaya hak kazanmış astsubayların, jandarmanın yaptığı hizmetlere yönelik eğitilmesinin yanı sıra, jandarma astsubay ve uzman jandarmaların eğitim ve öğretimlerinin yerine getirildiği eğitim ve öğretim kurumudur.

Okullar Komutanlığı çatısı altında birleştirilen bu okullar, mesleğe yeni giren personel için eğitim ve öğretimin senaryoya dayalı ve tatbiki olarak icra edildiği ve yine meslek içi eğitim hizmetlerinin branşlara göre yürütüldüğü ve ihtisaslaşmanın kazandırıldığı bir müessesedir.

Eğitim ve öğretim bakımından işbirliği içerisinde bulunulan yabancı ülke jandarma personelinin, yine jandarma okullarında Türkçe lisan öğrenimini müteakip; mesleki bilgi ve becerileri, tatbik edilen programlarla geliştirilmektedir.

Eğitim birlikleri ise askerlik mükellefiyetini jandarma olarak yapacak olan erbaş ve erlere bu hizmetleriyle ilgili mesleki bilgi ve becerilerin kazandırıldığı kıt’alardır.


5.Jandarma Okulları,
 


6.İdari ve Lojistik Destek Birlikleri


LOJİSTİK FAALİYETLER


        Jandarma Birliklerinin lojistik desteği Jandarma Lojistik Komutanlığı vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu komutanlığın kuruluşunda bulunan dikimevleri, üniforma ve melbusat ihtiyacının karşılanmasına yönelik üretim yaparken; fabrikalar, beşinci seviye bakım ve onarım desteği, bunun yanı sıra diğer ihtiyaçların karşılanmasına yönelik üretimleri yerine getirmektedir. Merkezden yapılan alımlar, Jandarma birliklerine yine bu komutanlık bünyesinde bulunan ulaştırma filosuyla sevk edilmektedir.

 ile,

Görevin Özelliğine Bağlı olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlardan Oluşur.

 

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET