Öncekiler Sonrakiler

2015, 2014, 2013, 2012 1 VE 2. ALTI AYLIK ASGARİ ÜCRET NET BRÜT KESİNTİ İŞVERENE MALİYET TUTARLARI

2015 1. Altı Aylık Asgari Ücret (01.01.2015 - 30.06.2015), 2014 1. Altı Aylık Asgari Ücret(01.01.2014-30.06.2014), 2013 2.Altı Aylık Asgari Ücret(01.07.2013-31.12.2013)2013 1. Altı Aylık Asgari Ücret(01.01.2013-30.06.2013)2012 2.Altı Aylık Asgari Ücret(01.07.2012-31.12.2012)2012 1. Altı Aylık Asgari Ücret(01.01.2012-30.06.2012) 2011 2. Altı Ay Asgari Ücret (01.07.2011-31.12.2011)Brüt ve Net 16 yaş üstü ve altı hesaplar

04 Ocak 2013 Cuma 14:35
2015, 2014, 2013, 2012 1 VE 2. ALTI AYLIK ASGARİ ÜCRET NET BRÜT KESİNTİ İŞVERENE MALİYET TUTARLARI

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ


01.01.2015 - 30.06.2015 

1. Altı Ay Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyet

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 14168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,02
GELİR VERGİSİ %15 (*)63,08
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ90,11
DAMGA VERGİSİ % 07,599,12
KESİNTİLER TOPLAMI252,43
NET ASGARİ ÜCRET(**)949,07

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)186,23
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 224,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.411,76


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK PRİMİ % 14168,21
İŞSİZLİK SİG. FONU % 112,02
KESİNTİLER TOPLAMI180,23
NET ASGARİ ÜCRET1.021,27
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET1.201,50
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5186,23
İŞSİZLİK SİG. FONU % 224,03
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.411,76
Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete (90.11) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 


01.07.2014 - 31.12.2014

ASGARİ ÜCRET

1134,00

 

 

 

 

SGK PRİMİ % 14

158,76

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

11,34

 

 

 

 

GELİR VERGİSİ %15

64,26

(*)

ASGARİ ÜCRET

1134,00

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

 

SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***)

175,77

DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,61

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

22,68

KESİNTİLER TOPLAMI

242,97

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.332,45

NET ASGARİ ÜCRET

891,03

(**)

 

 

 


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)


(Not: Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23.maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2)Sayılı Tablonun IV. bölümünün(34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 


ASGARİ ÜCRET

1134,00

SGK PRİMİ % 14

158,76

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

11,34

KESİNTİLER TOPLAMI

170,10

NET ASGARİ ÜCRET

963,90

ASGARİ ÜCRET

1134,00

 

SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5

175,77

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

22,68

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.332,45

 Not :5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında;193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81.maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere,SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir.

01.01.2014 - 30.06.2014

ASGARİ ÜCRET

1071,00

 

 

 

 

SSK PRİMİ % 14

149,94

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,71

 

 

 

 

GELİR VERGİSİ %15

56,22

(*)

ASGARİ ÜCRET

1071,00

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

80,33

 

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı ) (***)

155,30

DAMGA VERGİSİ % 07,59

8,13

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

21,42

KESİNTİLER TOPLAMI

225,00

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.247,72

NET ASGARİ ÜCRET

846,00

(**)

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)


NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI İŞVERENE MALİYETİ

 

ASGARİ ÜCRET

1071,00

SSK PRİMİ % 14

149,94

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,71

KESİNTİLER TOPLAMI

160,65

NET ASGARİ ÜCRET

910,35

ASGARİ ÜCRET

1071,00

 

SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5

155,30

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

21,42

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.247,72

 


Not 1: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır. Not 2: 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır.

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

(**) Net ele geçen asgari ücrete 80,33 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.

 01.07.2013-31.12.2013

 16 yaş Üstü                                                                                   16 yaş Altı

ASGARİ ÜCRET

1021,50

 

ASGARİ ÜCRET

877,50

SSK PRİMİ % 14

143,01

 

SSK PRİMİ % 14

122,85

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,22

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

8,78

GELİR VERGİSİ %15

56,84

(*)

GELİR VERGİSİ %15

38,48

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

73,40

DAMGA VERGİSİ % 07,59

7,75

 

DAMGA VERGİSİ % 07,59

6,66

KESİNTİLER TOPLAMI

217,82

 

KESİNTİLER TOPLAMI

176,77

NET ASGARİ ÜCRET

803,68

(**)

NET ASGARİ ÜCRET

700,73

 

 

 

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

 

 

 

ASGARİ ÜCRET

1021,50

 

ASGARİ ÜCRET

877,50

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

148,12

(***)

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

127,24

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2

20,43

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

17,55

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.190,05

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.022,29

 

 


KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)


ASGARİ ÜCRET

1021,50

SSK PRİMİ % 14

143,01

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

10,22

KESİNTİLER TOPLAMI

153,23

NET ASGARİ ÜCRET

868,27

ASGARİ ÜCRET

1021,50

 

SSK İŞVEREN PRİMİ % 14.5

148,12

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

20,43

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.190,05

 


  
01.01.2013-30.06.2013 

 

  
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET978,60 ASGARİ ÜCRET839,10
SSK PRİMİ % 14137,00 SSK PRİMİ % 14117,47
İŞSİZLİK SİG.FONU % 19,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 18,39
GELİR VERGİSİ %1551,37(*)GELİR VERGİSİ %1533,59
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ73,40 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ73,40
DAMGA VERGİSİ % 06,66,46 DAMGA VERGİSİ % 06,65,54
KESİNTİLER TOPLAMI204,62 KESİNTİLER TOPLAMI164,99
NET ASGARİ ÜCRET773,98(**)NET ASGARİ ÜCRET674,11
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 
ASGARİ ÜCRET978,60 ASGARİ ÜCRET839,10
     

SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

141,90 (***)SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )121,67
     

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

19,57 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,78
     
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.140,07 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

977,55

     
 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
 
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABIİŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET978,60 ASGARİ ÜCRET978,60
SSK PRİMİ % 14137,00 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5141,90
İŞSİZLİK SİG.FONU % 19,79 İŞSİZLİK SİG.FONU % 219,57
KESİNTİLER TOPLAMI146,79 İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.140,07
NET ASGARİ ÜCRET831,81 
 

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


 

(***) Net ele geçen asgari ücrete 73,40 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.


01.07.2012-31.12.2012 dönemi için ASGARİ ÜCRETLER İÇİN TIKLATINIZ.


01.01.2012-30.06.2012 ASGARİ ÜCRET HESABI/İŞVERENE MALİYETİ

 

16 YAŞI ÜSTÜ(TL/AY)

16 YAŞ ALTI (TL/AY)

Asgari ücret

886,50

 

Asgari ücret

760,50

Ssk primi % 14

124,11

 

Ssk primi % 14

106,47

İşsizlik sig.fonu % 1

8,87

 

İşsizlik sig.fonu % 1

7,61

Gelir vergisi %15

46,54

(*)

Gelir vergisi %15

30,47

Asgari geçim indirimi

66,49

 

Asgari geçim indirimi

66,49

Damga vergisi % 06,6

5,85

 

Damga vergisi % 06,6

5,02

Kesintiler toplamı

185,37

 

Kesintiler toplamı

149,57

Net asgari ücret

701,13

(**)

Net asgari ücret

610,93

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

 

ASGARİ ÜCRET

886,50

 

ASGARİ ÜCRET

760,50

 

 

 

  

SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

128,54

 (***)

SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )

110,27

 

 

 

  

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

17,73

 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

15,21

 

 

 

  

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.032,77

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

885,98

 

 

 

  

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

 

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET

886,50

 

ASGARİ ÜCRET

886,50

SSK PRİMİ % 14

124,11

 

SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5

128,54

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1

8,87

 

İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

17,73

KESİNTİLER TOPLAMI

132,98

 

İŞVERENE TOPLAM MALİYET

1.032,77

NET ASGARİ ÜCRET

753,52

 

 
Not : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında  yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup,  yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.    

 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.

 

(**) Net ele geçen asgari ücrete  66,49  TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.

 

(***) 5763 sayılı Kanunun 24. maddesine dayanarak, 5510  sayılı Kanunun 81 . Maddesine eklenen "ı" bendine istinaden gerekli şartları sağlayan işverenlere SGK  primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörülmüştür. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için SGK primi işveren payı %19,5 olarak devam etmektedir. Bu işverenler için SGK primi işveren payı 172,87 TL 'dir.


01.07.2012-31.12.2012 

 

  
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN 
ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET940,50 ASGARİ ÜCRET805,50
SSK PRİMİ % 14131,67 SSK PRİMİ % 14112,77
İŞSİZLİK SİG.FONU % 19,41 İŞSİZLİK SİG.FONU % 18,06
GELİR VERGİSİ %1553,42(*)GELİR VERGİSİ %1536,21
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ66,49 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ66,49
DAMGA VERGİSİ % 06,66,21 DAMGA VERGİSİ % 06,65,32
KESİNTİLER TOPLAMI200,71 KESİNTİLER TOPLAMI162,36
NET ASGARİ ÜCRET739,79(**)NET ASGARİ ÜCRET643,14
 
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
 
ASGARİ ÜCRET940,50 ASGARİ ÜCRET805,50
     

SSK PRİMİ    %14.5

(İşveren Payı)

136,37 (***)SSK PRİMİ % 14.5 ( İşveren Payı )116,80
     

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA

FONU % 2

18,81 

İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2

16,11
     
İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.095,68 İŞVERENE TOPLAM MALİYET

938,41

     
 
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
 
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABIİŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET940,50 ASGARİ ÜCRET940,50
SSK PRİMİ % 14131,67 SSK İŞVEREN PRİMİ % 14,5136,37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 19,41 İŞSİZLİK SİG.FONU % 218,81
KESİNTİLER TOPLAMI141,08 İŞVERENE TOPLAM MALİYET1.095,68
NET ASGARİ ÜCRET799,42 
 

Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi  yarınca; Türk Lirası değerlerin Yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Yeni Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.


 

(***) Net ele geçen asgari ücrete 66,49 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.


 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %19,5'dir.


 
01.07.2011-31.12.2011

 
 ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ

SSK KAZANÇ ALT SINIRI (TL/AY)
837.00
(*)
16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
16 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER İÇİN ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
837.00
ASGARİ ÜCRET
715.50
SSK PRİMİ % 14
117.18
SSK PRİMİ % 14
100.17
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
8.37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
7.15
GELİR VERGİSİ %15
46.98
(**)
GELİR VERGİSİ %15
31.49
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
59.74
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ
59.74
DAMGA VERGİSİ % 06,6
5.52
DAMGA VERGİSİ % 06,6
4.72
KESİNTİLER TOPLAMI
178.05
KESİNTİLER TOPLAMI
143.53
NET ASGARİ ÜCRET
658.95
(***)
NET ASGARİ ÜCRET
571.97
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)
ASGARİ ÜCRET
837.00
ASGARİ ÜCRET
715.50
SSK PRİMİ % 19.5 ( İşveren Payı )
139.52
SSK PRİMİ % 19.5 ( İşveren Payı )
163.21
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşçi Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 1) (1)
1.21
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU % 2
14.31
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2
16.74
İŞSİZLİK SİG.FONU (İşveren Payı Farkı) (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 2) (2)
2.43
SSK ALT SINIR PRİM FARKI (Alt Sınır-Asg.Ücr.) x (% 14 +%19.5) (3)
40.70
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1,016.95
SSK+İŞSİZ.SİG.PRİMİ FARK TOPLAMI (1)+(2)+(3)
44.34
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
913.67
KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) (Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)
NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI
İŞVERENE MALİYETİ
ASGARİ ÜCRET
837.00
ASGARİ ÜCRET
837.00
SSK PRİMİ % 14
117.18
SSK İŞVEREN PRİMİ % 19,5
163.21
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1
8.37
İŞSİZLİK SİG.FONU % 2
16.74
KESİNTİLER TOPLAMI
125.55
İŞVERENE TOPLAM MALİYET
1,016.95
NET ASGARİ ÜCRET
711.45
 
(*)5510 sayılı Kanunun 82. maddesine göre, SSK Günlük Kazancın Alt Sınırı 16 yaşından büyükler için tespit edilen günlük asgari ücret olacağı hükme bağlanmıştır.
Not: 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruşun üzerindeki değerler bir Kuruşa tamamlanmış olup, yarım Kuruş ve altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
(**) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır.
(***) Net ele geçen asgari ücrete 59.74 TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir.
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

YÜRÜRLÜK TARİHLERİ

16 YAŞINI DOLDURANLAR

16 YAŞINI DOLDURMAYANLAR

 

 

NET ASGARİ     BRÜT ASGARİ İŞVERENE ÜCRET             ÜCRET MALİYET

NET ASGARİ     BRÜT ASGARİ İŞVERENE ÜCRET             ÜCRET MALİYET

01.08.1996 - 31.07.1997

11.339.802

17.010.000

27.570.750

9.668.880

14.400.000

29.076.900

01.08.1997 - 31.07.1998

23.474.588

35.437.500

50.144.438

19.945.486

29.925.000

48.095.025

01.08.1998 - 30.09.1998

33.808.514

47.839.500

63.718.446

29.021.188

40.664.250

57.332.473

01.10.1998 - 31.12.1998

34.573.946

47.839.500

66.060.236

29.671.816

40.664.250

59.674.264

01.01.1999 - 30.06.1999

58.948.065

78.075.000

100.764.360

50.443.355

66.363.750

90.341.348

01.07.1999 - 15.08.1999

70.222.320

93.600.000

121.393.500

60.026.472

79.560.000

108.897.900

16.08.1999 - 31.12.1999

70.110.000

93.600.000

121.393.500

59.931.000

79.560.000

108.897.900

01.01.2000 - 31.03.2000

82.417.500

109.800.000

137.922.000

70.672.500

93.600.000

123.504.000

01.04.2000 - 31.05.2000

80.550.900

109.800.000

147.972.000

69.081.300

93.600.000

133.554.000

01.06.2000 - 30.06.2000

80.550.900

109.800.000

149.982.000

69.081.300

93.600.000

136.374.000

01.07.2000 - 31.12.2000

86.922.900

118.800.000

157.542.000

74.497.500

101.250.000

142.800.000

01.01.2001 - 31.03.2001

102.369.600

139.950.000

175.308.000

87.506.910

118.957.500

157.674.300

01.04.2001 - 30.06.2001

102.369.600

139.950.000

198.408.000

87.506.910

118.957.500

180.774.300

01.07.2001 - 31.07.2001

107.323.830

146.947.500

204.285.900

91.728.360

124.920.000

185.782.800

01.08.2001- 31.12.2001

122.186.520

167.940.000

221.919.600

104.351.292

142.749.000

200.759.160

01.01.2002 - 31.03.2002

163.563.536

222.000.750

269.760.911

139.704.086

188.700.750

237.045.638

01.04.2002 - 30.06.2002

163.563.536

222.000.750

290.123.918

139.704.086

188.700.750

261.818.918

01.07.2002 - 31.12.2002

184.251.937

250.875.000

332.881.651

157.264.965

213.210.000

300.796.401

01.01.2003 - 31.03.2003

225.999.000

306.000.000

379.667.901

190.532.250

256.500.000

337.592.901

01.04.2003 - 30.06.2003

225.999.000

306.000.000

403.581.485

190.532.250

256.500.000

361.506.485

01.07.2003 - 31.12.2003

225.999.000

306.000.000

427.275.774

190.532.250

256.500.000

385.200.774

01.01.2004 - 30.06.2004

303.079.500

423.000.000

560.164.950

257.940.000

360.000.000

506.614.950

01.07.2004 - 31.12.2004

318.233.475

444.150.000

539.642.250

270.837.000

378.000.000

483.414.750

01.01.2005 - 31.12.2005

350,15

488,70

593,77

297,92

415,80

531,81

01.01.2006 - 31.12.2006

380,46

531,00

645,17

322,43

450,00

576,32

01.01.2007 - 30.06.2007

403,03

562,50

683,44

341,55

476,70

610,51

01.07.2007 - 31.12.2007

419,15

585,00

710,78

352,09

491,40

631,22

01.01.2008 - 30.06.2008

481,55

608,40

739,21

414,92

515,40

660,16

01.07.2008 - 31.12.2008

503,26

638,70

776,02

432,97

540,60

692,64

01.01.2009 - 30.06.2009

527,13

666,00

809,19

456,21

567,00

725,05

01.07.2009 - 31.12.2009

546,48

693,00

841,99

472,32

589,50

754,02

01.01.2010 - 30.06.2010

576,57

729,00

885,74

499,62

621,00

793,94

01.07.2010 - 31.12.2010

599,12

760,50

924,01

518,58

648,00

828,39

01.01.2011 - 29.02.2011

629,96

796,50

967,75

546,20

679,50

868,29

01.03.2011 - 30.06.2011

629,96

796,50

967,75

546,20

679,50

825,59

01.07.2011 - 31.12.2011

658,95

837,00

1.016,95

571,97

715,50

869,33

01.01.2012 - 30.06.2012

701,13

886,50

1.032,77

610,93

760,50

885,98

01.07.2012 - 31.12.2012

739,79

940,50

1.095,68

643,14

805,50

938,41
Alıntılarda www.kamudanhaberler.com linkini gösteriniz.

ÇOK OKUNANLAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET