• 22 Aralık 2014 Pazartesi
Öncekiler Sonrakiler

2013-2014 YILI MEMUR MÜFETTİŞ İÇ DENETÇİ HARCIRAH VE YOLLUKLAR

2013-2014 yılı memur harcırahları 2013-2014 yılı müfettiş kontrolör ve denetim elemanı harcırahları 2013-2014 yılı yolluklar 2013-2014 yılı H cetveli 2013-2014 memurların konaklama ücreti 2013-2014 gündelikler yolluklar yevmiyeler konaklama bedeli 2013-2014 harcırah kanunu 2013-2014 yurt içi görev yolluğu gündeliği harcırahı 2013-2014 geçici ve sürekli görev yolluğu

2013-2014 Yılı Memur Müfettiş İç Denetçi Harcırah ve Yolluklar

2013-2014 Yılı Memur Müfettiş İç Denetçi Harcırah ve Yolluklar

2013-2014 yılı memur harcırahları 2013-2014 yılı müfettiş kontrolör ve denetim elemanı harcırahları 2013-2014 yılı yolluklar 2013-2014 yılı H cetveli 2013-2014 memurların konaklama ücreti 2013-2014 gündelikler yolluklar yevmiyeler konaklama bedeli 2013-2014 harcırah kanunu 2013-2014 yurt içi görev yolluğu gündeliği harcırahı 2013-2014 geçici ve sürekli görev yolluğu2013-2014 MEMUR ve HİZMETLİ HARCIRAHLARI


  2013 GÜNLÜK

2013 KONAKLAMA


2014 GÜNLÜK  

 2014 KONAKLAMA

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar  38,5 57,75 40,5 60,75
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolar 35,5 53,25 37,5 56,25
Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolar 33 49,5 35 52,5
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,5 44,25 31 46,5
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,5 42,75 30 452011-2012-2013-2014 DENETİM ELEMANLARI GÜNDELİK VE KONAKLAMA BEDELLERİ
MÜFETTİŞ-İÇ DENETÇİ- DENETÇİ-DENETMEN


 

Gündelik

 

Konaklama bedeli Üst sınırı miktarı Harcırah x Üst sınır Oranı

 

Yıl

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

44,85

47,45

50,05

52,65

67,275

71,175

75,07

78,98

Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

37,95

40,15

42,35

44,55

56 925

60,225

63,52

66,83

İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

31,05

32,85

34,65

36,45

51,97

 H CETVELİ 2014

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 
GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan53,50
b)Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları48,50
B-Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)40,50
b)Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar37,50
c)Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar35,00
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar31,00
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar30,00
(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a)Kadro derecesi 1-4 olanlar12,00
b)Kadro derecesi 5-15 olanlar11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

H – CETVELİ 2013 MİKTARLARI

GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan 51,00
b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları 46,00
B- Memur ve Hizmetlilerden;
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1) 38,50
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar  35,50
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar 33,00
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,50
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,50
 
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro derecesi 1-4 olanlar 11,50
b) Kadro derecesi 5-15 olanlar 11,00
Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.


DİĞER ÖNEMLİ YAZILAR
KAMU HARCIRAH UYGULAMALARI için tıklayınız.

TOPLU HARCIRAH MEVZUATI KANUN TEBLİĞ USUL ESAS TEBLİĞLER için tıklayınız.

2011-2012-2013 YILI MEMUR HARCIRAH VE YOLLUKLARI i.in tıklayınız.