• 29 Ocak 2015 Perşembe
Öncekiler Sonrakiler

2015-2014-2013 MEMUR MÜFETTİŞ DENETÇİ HARCIRAH VE KONAKLAMA BEDELLERİ

2013-2014-2015 yılı memur harcırahları 2013-2014-2015 yılı müfettiş kontrolör ve denetim elemanı harcırahları 2013-2014-2015 yılı yolluklar 2013-2014-2015 yılı H cetveli 2013-2014 memurların konaklama ücreti 2013-2014-2015 gündelikler yolluklar yevmiyeler konaklama bedeli 2013-2014-2015 harcırah kanunu 2013-2014-2015 yurt içi görev yolluğu gündeliği harcırahı 2013-2014-2015 geçici ve sürekli görev yolluğu

2015-2014-2013 MEMUR MÜFETTİŞ DENETÇİ HARCIRAH VE KONAKLAMA BEDELLERİ

2013-2014-2015 Yılı Memur Müfettiş İç Denetçi Harcırah ve Yolluklar

2013-2014-2015 yılı memur harcırahları 2013-2014-2015 yılı müfettiş kontrolör ve denetim elemanı harcırahları 2013-2014-2015 yılı yolluklar 2013-2014-2015 yılı H cetveli 2013-2014-2015 memurların konaklama ücreti 2013-2014-2015 gündelikler yolluklar yevmiyeler konaklama bedeli 2013-2014-2015 harcırah kanunu 2013-2014-2015 yurt içi görev yolluğu gündeliği harcırahı 2013-2014-2015 geçici ve sürekli görev yolluğu2013-2014-2015 MEMUR ve HİZMETLİ HARCIRAHLARI


 KADROLAR 2013 GÜNLÜK

2013

KONAKLAMA

2014 GÜNLÜK  

 2014

KONAKLAMA

2015 GÜNLÜK 2015 KONAKLAMA 
Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan  38,5 57,75 40,5 60,75  43 64,5
Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) 35,5 53,25 37,5 56,25  40 60
Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) 33 49,5 35 52,5  37,5 56,25
Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 29,5 44,25 31 46,5  33 49,5
Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 28,5 42,75 30 45  32 482011-2012-2013-2014-2015 DENETİM ELEMANLARI GÜNDELİK VE KONAKLAMA BEDELLERİ

MÜFETTİŞ-İÇ DENETÇİ- DENETÇİ-DENETMEN


GÜNDELİK BEDELİ

KONAKLAMA BEDELİ

2011

2012

2013

2014

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Türkiye Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

44,85

47,45

50,05

52,65

55,90

67,275

71,175

75,07

78,98

83,85

Bölge Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

37,95

40,15

42,35

44,55

47,30

56 925

60,225

63,52

66,83

70,95

İl Düzeyinde Teftiş Denetim ve İnceleme Yetkisine Haiz Bulunanlara Verilecek Harcırah

31,05

32,85

34,65

36,45

38,70

 


H – CETVELİ 2015

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

I- Yurt   İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)Gündelik Miktarı
A- a)   Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan56,5
b) Anayasa   Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet   Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık   Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi   Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık   Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay   Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları51,5
B- Memur   ve Hizmetlilerden:Gündelik Miktarı
a) Ek   göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)43
b) Ek   göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar40
c) Ek   göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar37,5
d)   Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar33
e)   Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar32
(1) 6245   sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek   gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.*6245 sayılı Harcırah Kanununun   33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için   ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas   alınır.
II- Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bentlerinde yer alan personel :
a) Kadro   derecesi 1-4 olanlar13
b) Kadro   derecesi 5-15 olanlar12,5
Bu tazminattan yararlananlardan; 1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

H CETVELİ 2014

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 
HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI 
GÜNDELİK MİKTARI (TL)
I-Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A-a)Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan53,50
b)Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı, 
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, 
Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay  
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları48,50
B-Memur ve Hizmetlilerden;
a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)40,50
b)Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar37,50
c)Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar35,00
d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar31,00
e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar30,00
(1)6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
*6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.
II-Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :
a)Kadro derecesi 1-4 olanlar12,00
b)Kadro derecesi 5-15 olanlar11,50
Bu tazminattan yararlananlardan;
1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

KamudanHaberler.com

DİĞER ÖNEMLİ YAZILAR
KAMU HARCIRAH UYGULAMALARI için tıklayınız.

TOPLU HARCIRAH MEVZUATI KANUN TEBLİĞ USUL ESAS TEBLİĞLER için tıklayınız.


Müfettiş, Başbakanlık Uzmanı, Adalet Uzmanı, Millî Savunma Uzmanı, İçişleri Uzmanı, Dışişleri Uzmanı, Çalışma Uzmanı, Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanı, Kültür ve Turizm Uzmanı, Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanı, İnsan Hakları Uzmanı,Sanayi ve Teknoloji Uzmanı, Çevre ve Şehircilik Uzmanı, Gençlik ve Spor Uzmanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzmanı, Gümrük ve Ticaret Uzmanı, İhracatı Geliştirme Uzmanı, Orman ve Su İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Devlet Personel Uzmanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzmanı, Devlet Gelir Uzmanı, Tapu ve Kadastro Uzmanı, Meteoroloji Uzmanı, Basın ve Enformasyon Uzmanı, Yüksek Kurum Uzmanı, ÖSYM Uzmanı, Savunma Sanayii Uzmanı, Vakıf Uzmanı, Marka Uzmanı, Patent Uzmanı, TİKA Uzmanı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı, İstihdam Uzmanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzmanı, Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların Avrupa Birliği Uzmanı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı, Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanı,Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Uzmanı, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri, Hazine Müsteşarlığı Bankalar Yeminli Murakıpları ve Hazine Kontrolörleri, Hazine Uzmanı, Sigorta Denetleme Uzmanı ile Aktüerleri, Dış Ticaret Uzmanı, Avrupa Birliği İşleri Uzmanı, Göç Uzmanı, İş ve İş Güvenliği Müfettişi, Genel Müdürlük Kontrolörü ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanı, Denizcilik Uzmanı, Sağlık Uzmanı ve Sağlık Denetçileri, Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Müfettişi, Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri, İç Denetçisi Millî Eğitim Uzmanı, Millî Eğitim Denetçisi ve Maarif Müfettişi, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçisi, Gençlik ve Spor Denetçisi, Maliye Uzmanı

ÇOK OKUNANLAR

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET