gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort
Öncekiler Sonrakiler

2012-2013 YILI TANIK ÜCRETİ TARİFESİ

Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücret ödenir.

03 Ekim 2012 Çarşamba 21:11

 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunlarıödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2  (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Ücret

             MADDE 3  (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücretödenir.

             Giderler

             MADDE 4  (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığçağrıldığıyerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

             Muafiyet

             MADDE 5  (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

             Yürürlük

             MADDE 6  (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

2012-2013 YILI TANIK ÜCRETİ TARİFESİ

2012-2013 YILI HAKEM ÜCRETİ TARİFESİ

2012-2013 YILI MAHKEME GİDER AVANSI TARİFESİ

KAMU PERSONELİ SINAV İLANLARI

YAZARLAR

ANKET